§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.16.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1970 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-60/B-40040 "Centralne ogrzewanie. Rury żebrowe stalowe do nagrzewnic wodno- i paropowietrznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-56/C-13100 "Rurki szklane termometrowe łatwotopliwe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje w części dotyczącej wymagań technicznych następujące normy:
1)
PN-67/C-84027 "Siarka granulowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37),
2)
PN-67/C-84028 "Siarka płatkowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
3)
PN-65/C-84030 "Siarka", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
4)
PN-67/C-84033 "Siarka mielona", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:
1)
PN-59/D-54880 "Tarniki do drewna płaskie",
2)
PN-59/D-54881 "Tarniki do drewna okrągłe",
3)
PN-59/D-54882 "Tarniki do drewna półokrągłe zwykłe",
4)
PN-59/D-54883 "Tarniki do drewna półokrągłe szerokie"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),

5)
PN-63/D-548843 "Tarniki do drewna płaskie zbieżne",
6)
PN-63/D-54885 "Tarniki kowalskie",
7)
PN-63/D-54886 "Tarniki szewskie proste"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/G-46002 "Wozy kopalniane małe. Wymagania techniczne", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-66/G-46150 "Wozy kopalniane. Wóz mały do drewna. Główne wymiary", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
7.
Normy wymienione w § 1 lp. 8 i 62 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/H-92817 "Brąz. Taśmy.",
2)
PN-64/M-68021 "Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Wielkości podstawowe"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 20 czerwca, a druga dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

8.
Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 106 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/H-93428 "Stal węglowa walcowana. Kształtowniki iglicowe do rozjazdów kolejowych",
2)
PN-58/C-04327 "Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonienia wilgoci"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 grudnia, a druga dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-55/H-93429 "Kształtownik koziołkowy na rozjazdy do szyn typu 140/42,5", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 81 zastępują następujące normy:
1)
PN-61/H-94009 "Odkuwki stalowe części kotłów i zbiorników pracujące w podwyższonych temperaturach",
2)
PN-61/P-82022 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny pasowe, wężowe i oponowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 marca, a druga dnia 2 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222).

11.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 55 zastępują następujące normy:
1)
PN-63/K-91049 "Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Zestawy kołowe do łożysk tocznych",
2)
PN-63/M-66215 "Tłoczniki. Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 0,7 do 10 mm"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 29 czerwca, a druga dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-60/M-53506 "Manometry przemysłowe. Amortyzatory ciśnienia pulsującego do 60 atn", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
13.
Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 90 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/M-53523 "Manometry przemysłowe. Sprężyny spiralne płaskie. Warunki techniczne",
2)
PN-58/M-02001 "Gwinty. Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako obowiązująca dnia 25 czerwca, a druga jako zalecana dnia 30 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następujące normy:
1)
PN-64/M-60903 "*) Przyrządy i uchwyty. Imadła równoległe z ruchomą tylną szczęką", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368),
2)
PN-62/M-60951 "- Imadła wzorcarskie obrotowe śrubowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/M-64620- "Pilniki do ostrzenia pił. Warunki techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
2)
PN-61/M-64625 "Pilniki płaskie do ostrzenia pił",
3)
PN-61/M-64627 "Pilniki półokrągłe do ostrzenia pił",
4)
PN-61/M-64628 "Pilniki trójkątne do ostrzenia pił",
5)
PN-61/M-64632 "Pilniki mieczowe do ostrzenia pił",
6)
PN-61/M-64633 "Pilniki nożowe do ostrzenia pił"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),

7)
PN-61/M-64629 "Pilniki trójkątne cienkie do ostrzenia pił.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
PN-63/M-64660 "Pilniki ślusarskie płaskie",
2)
PN-63/M-64661 "Pilniki ślusarskie okrągłe",
3)
PN-63/M-64662 "Pilniki ślusarskie półokrągłe",
4)
PN-63/M-64663 "Pilniki ślusarskie kwadratowe",
5)
PN-63/M-64664 "Pilniki ślusarskie trójkątne",
6)
PN-63/M-64665 "Pilniki ślusarskie płaskie zbieżne",
7)
PN-63/M-64666 "Pilniki ślusarskie nożowe",
8)
PN-63/M-64667 "Pilniki ślusarskie owalne",
9)
PN-63/M-64668 "Pilniki ślusarskie soczewkowe",
10)
PN-63/M-64669 "Pilniki ślusarskie mieczowe",
11)
PN-63/M-64670 "Pilniki ślusarskie półokrągłe szerokie"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/M-64581 "Pilniki igiełkowe. Warunki techniczne",
2)
PN-57/M-64692 "Pilniki igiełkowe kwadratowe",
3)
PN-57/M-64693 "Pilniki igiełkowe trójkątne równoboczne",
4)
PN-57/M-64694 "Pilniki igiełkowe płaskie zbieżne",
5)
PN-57/M-64695 "Pilniki igiełkowe nożowe",
6)
PN-57/M-64696 "Pilniki igiełkowe owalne",
7)
PN-57/M-64697 "Pilniki igiełkowe soczewkowe",
8)
PN-57/M-64698 "Pilniki igiełkowe mieczowe",
9)
PN-57/M-64699 "Pilniki igiełkowe trójkątne o kącie ostrym"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: druga, trzecia i czwarta dnia 23 maja, a pozostałe dnia 14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397),

10)
PN-57/M-64689 "Pilniki igiełkowe płaskie",
11)
PN-57/M-64690 "Pilniki igiełkowe okrągłe",
12)
PN-57/M-64691 "Pilniki igiełkowe półokrągłe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje następujące normy:
1)
PN-55/M-64740 "Pilnik kluczykowy płaski. Główne wymiary",
2)
PN-55/M-64741 "Pilnik kluczykowy okrągły. Główne wymiary",
3)
PN-55/M-64742 "Pilnik kluczykowy półokrągły. Główne wymiary",
4)
PN-55/M-64743 "Pilnik kluczykowy kwadratowy. Główne wymiary",
5)
PN-55/M-64744 "Pilnik kluczykowy trójkątny. Główne wymiary",
6)
PN-55/M-64745 "Pilnik kluczykowy płaski zbieżny. Główne wymiary",
7)
PN-55/M-64746 "Pilnik kluczykowy nożowy. Główne wymiary",
8)
PN-55/M-64747 "Pilnik kluczykowy soczewkowy. Główne wymiary"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych (Dz. U. Nr 34, poz. 213),

9)
PN-57/M-64749 "Pilniki kluczykowe. Warunki techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-65/M-66060 "Tłoczniki. Oprawy słupowe żeliwne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-64/M-69420 "Druty i pręty stalowe do spawania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/M-74273 "*) Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274),
2)
PN-55/M-74274 "- Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi brązowe na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, poz. 204).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/M-74275 "*) Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2",
2)
PN-65/M-74277 "- Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-62/T-06417 "Lampy elektronowe. Cokół 8-nóżkowy typu Eitar", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).
24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje następujące normy:
1)
PN-61/M-06502 "*) Elektryczne dźwigi pionowe. Udźwigi i prędkości jazdy",
2)
PN-61/M-45001 "- Podział, nazwy, określenia i oznaczenia"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-65/M-45351 "Dźwignice. Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia o udźwigu Q = 3,2 do 50 T. Prędkości robocze i wysokości podnoszenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje następujące normy:
1)
PN-66/M-45352 "*) Dźwignice. Suwnice bramowe i półbramowe hakowe o udźwigu Q = 3,2 do 50 T. Główne wielkości charakterystyczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223),
2)
PN-64/M-45510 "- Suwnice bramowe i półbramowe chwytakowe. Parametry główne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-66/M-45480 "Dźwignice. Wciągniki z napędem elektrycznym. Prędkości robocze i wysokości podnoszenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-59/D-54865 "Tarniki, Nacięcia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-56/M-64580 "Pilniki. Nacięcia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-62/M-66130 "Tłoczniki. Tuleje prowadzące", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje następujące normy:
1)
PN/M-85005 "Kliny wpuszczane i wpusty. Ogólne dane wymiarowe",
2)
PN/M-85041 "Wpusty pryzmatyczne ścięte pełne",
3)
PN/M-85042 "Wpusty pryzmatyczne ścięte otworowe",
4)
PN/M-85043 "Wpusty pryzmatyczne ścięte wyciskowe",
5)
PN/M-85044 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone pełne",
6)
PN/M-85045 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone otworowe",
7)
PN/M-85046 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone wyciskowe"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

32.
Normy wymienione w § 1 lp. 59 i 60 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-85007 "Kliny styczne. Ogólne dane wymiarowe",
2)
PN/M-85008 "Wpusty czółenkowe (Woodruffa)"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

33.
Normy wymienione w § 1 lp. 70 i 71 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/M-74009 "*) Armatura przemysłowa. Zawory do przyspawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm2. Długości budowy",
2)
PN-64/M-74010 "- Zasuwy do przyspawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm2. Długości budowy."

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

34.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-66/M-88504 "Przekładnie zębate. Przełożenia", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).
35.
Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN-65/B-50500 "Rusztowania budowlano-montażowe metalowe. Określenia, podział, obciążenia użytkowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).
36.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje następujące normy:
1)
PN-66/B-27602 "Papa smołowa z obustronną powłoką nie mineralizowaną",
2)
PN-66/B-27603 "Papa smołowa z obustronną mineralizowaną powłoką"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223),

3)
PN-65/B-27614 "Papa smołowa izolacyjna", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).
37.
Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/B-27611 "Papa asfaltowa izolacyjna", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209),
2)
PN-65/B-27612 "Papa asfaltowa z obustronną powłoką",
3)
PN-65/B-27613 "Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną powłoką"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

38.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN/B-30003 "Cement murarski 150", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).
39.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje następujące normy:
1)
PN/M-85031 "Kliny wpuszczane noskowe",
2)
PN/M-85032 "Kliny wpuszczane ścięte",
3)
PN/M-85033 "Kliny wpuszczane zaokrąglone"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

40.
Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę PN-65/M-68023 "Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Wielkości podstawowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127).
41.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-58/C-96135 "Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
42.
Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje następujące normy:
1)
PN-62/T-02002 "*) Urządzenia elektroniczne. Kondensatory stałe. Oznaczenia barwne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
2)
PN-62/T-02051 "- Oporniki stałe. Oznaczenia barwne oporności znamionowych i odchyłek", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
43.
Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-55/C-01601 "Guma. Własności mechaniczne. Słownictwo", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
44.
Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN-53/P-01703 "Surowce włókiennicze. Symbole", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
45.
Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę PN-56/H-04210 "Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazotytan", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
46.
Norma wymieniona w § 1 lp. 95 zastępuje następujące normy:
1)
PN/P-04626 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie",
2)
PN/P-04647 "- - Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym."

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

47.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-61/A-86923 "Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie niklu metodami kolorymetrycznymi", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
48.
Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę PN-61/A-86925 "Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości mydeł w olejach rafinowanych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 121).
49.
Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę PN-63/C-89070 "Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji plastyfikatorów", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 151).
50.
Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje normę PN-58/D-56208 "Obrabiarki do drewna. Tarczówka stolarska. Sprawdzanie dokładności", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).
51.
Norma wymieniona w § 1 lp. 107 zastępuje normę PN-61/G-04532 "Węgiel kamienny. Oznaczanie składu ziarnowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
52.
Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje normę PN-67/P-22009 "Skóry surowe zwykłe. Badania organoleptyczne i fizyczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54).
53.
Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje normę PN-62/P-50100 "Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie pentozanów w masach celulozowych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).