§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.16.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1970 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 2 lipca 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
167/A-13000Stołowe naczynia szklane. Wymagania i badania7 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)26 marca 1970 r.
265/A-79093Piwo. Metody badań31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)25 marca 1970 r.
369/A-82001Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach30 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)25 marca 1970 r.
465/A-86155Mleko i przetwory mleczarskie. Masło24 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)11 kwietnia 1970 r.
560/B-03205Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)26 marca 1970 r.
664/B-94451*) Okucia budowlane. Zamki

wierzchnie bębenkowe

zasuwkowe

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)3 kwietnia 1970 r.
764/B-94452 - Zamek wierzchni

bębenkowy zapadkowy

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)3 kwietnia 1970 r.
859/C-83001Aceton techniczny1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)25 marca 1970 r.
961/E-93200Przybory instalacyjne na napięcia do 380 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Wymagania i badania techniczne30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)21 marca 1970 r.
1063/H-93669Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)5 marca 1970 r.
1167/J-08002Izotopowe źródła promieniowania. Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizującym15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)1 kwietnia 1970 r.
1269/M-87101*) Łożyska ślizgowe. Tuleje

proste i

jednokołnierzowe. Główne

wymiary.

11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)3 kwietnia 1970 r.
1369/M-87102 - Panwie proste,

jednokołnierzowe i

dwukołnierzowe. Główne

wymiary

11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)3 kwietnia 1970 r.
1465/N-02009Wytyczne opracowywania norm w zakresie pakowania, przechowywania i transportu31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 26, poz. 137)16 marca 1970 r.
1567/P-22003Skóry surowe zwykłe. Znakowanie29 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)25 marca 1970 r.
2.
Tytuł normy PN-61/E-93208, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107), zmieniony został na tytuł: "Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Wtyczki 2-biegunowe 6 i 10 A, 250 V, ze stykiem ochronnym tulejkowym, okrągłe" i do normy tej zostały wprowadzone zmiany dnia 21 marca 1970 r.