§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.16.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1970 r.
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/B-40040Ogrzewnictwo i wentylacja. Rury stalowe żebrowe do nagrzewnic i zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/C-13100Rurki termometryczne szklane łatwotopliwe. Wspólne wymagania i badania27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/C-84083Siarka26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/D-54880Tarniki27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
570/E-91058Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory liniowe stojące pniowe typu LSP na napięcia znamionowe 20, 30 i 40 kV26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/G-46002*) Wozy kopalniane. Wozy małe do

urobku. Główne wymiary

26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/G-46150 - Wozy małe do drewna. Główne

wymiary

26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/H-92817Brąz. Taśmy20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/H-93428*) Stal węglowa walcowana.

Kształtowniki iglicowe do

rozjazdów kolejowych

normalnotorowych

20 marca 1970 r.1 października 1970 r.
1070/H-93429 - Kształtownik koziołkowy do

rozjazdów kolejowych

normalnotorowych

20 marca 1970 r.1 października 1970 r.
1170/H-94009Odkuwki i pręty kute stalowe przeznaczone na urządzenia energetyczne. Wymagania i badania20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1270/K-91049Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Zestawy kołowe z kołami obręczowymi do łożysk tocznych28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/M-44106Pompy odśrodkowe jednostopniowe poziome do wody o temperaturze od 150°C (423 K) do 250°C (523 K). Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/M-44132Pompy wirowe samozasysające poziome z bocznym kanałem pierścieniowym. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1570/M-44203Pompy wyporowe obrotowe krzywkowe jedno- i dwuwirnikowe do cieczy gęstych i lepkich. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1670/M-45491Dźwignice. Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym. Ogólne wymagania i badania18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1770/M-46604Przenośniki taśmowe. Elektrobębny. Parametry podstawowe28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1870/M-53506Ciśnieniomierze zwykłe. Amortyzatory ciśnienia pulsującego18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1970/M-53523Przyrządy pomiarowe. Sprężyny spiralne płaskie do ciśnieniomierzy i termometrów manometrycznych18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2070/M-60903Przyrządy i uchwyty. Imadła ślusarskie stałe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/M-64625Pilniki do pił27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2270/M-64660Pilniki ślusarskie27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2370/M-64690Pilniki igiełkowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2470/M-64740Pilniki kluczykowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2570/M-66060Tłoczniki. Oprawy słupowe żeliwne. Ogólne wymagania i badania27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2670/M-66420Tłoczniki z wymiennymi zespołami. Oprawy jednorowkowe27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2770/M-69420Druty i pręty stalowe do spawania27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2870/M-70005Radiografia przemysłowa i medyczna. Ramki do błon radiograficznych20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2970/M-70006Radiografia przemysłowa. Okładki wzmacniające. Wymiary20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3070/M-74273*) Armatura przemysłowa. Kurki

proste dławikowe kielichowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2.

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3170/M-74275 - Kurki dławikowe kołnierzowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3270/M-74280 - Kurki spustowe bezdławikowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3370/M-75012*) Armatura domowej sieci

centralnego ogrzewania. Zawór

odpowietrzający

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3470/M-75166 - Złączki do grzejników27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3570/M-75167Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3670/M-86210Łożyska toczne. Łożyska walcowe HM do maszyn włókienniczych20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3770/T-06415Lampy elektronowe z cokołem typu Dekal. Główne wymiary28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3870/T-06417*) Lampy elektronowe. Cokół 8-

nóżkowy typu Eitar. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3970/T-06424 - Cokół 10-nóżkowy typu

Dekal. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4070/T-06425 - Cokół 9-nóżkowy typu

Magnowal. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania:
4170/D-56060Obrabiarki do drewna. Wysokość powierzchni roboczej stołu w obrabiarkach sposobem ręcznym28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4270/M-44107Pompy odśrodkowe jednostopniowe poziome do cieczy zawierających ciała stałe o silnych właściwościach ścierających. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4370/M-45001Dźwigi elektryczne. Określenia, podział, symbole i główne parametry28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4470/M-45351*) Dźwignice. Suwnice pomostowe

ogólnego przeznaczenia z

wciągarkami. Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4570/M-45352 - Suwnice półbramowe i

bramowe z wciągarkami.

Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4670/M-45353 - Suwnice pomostowe

chwytakowo-chwytnikowe

specjalne. Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4770/M-45480 - Wciągniki elektryczne.

Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4870/M-71110Wymienniki ciepła "rura w rurze". Człony wymienników. Podstawowe wielkości28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
4970/M-55304Obrabiarki do metali. Podzielnice uniwersalne. Wielkości27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5070/M-86416Łożyska toczne. Wytyczne wykonywania miejsc osadzania łożysk20 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
5170/D-54865Nacięcia tarników27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5270/H-97017Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki miedź-nikiel-chrom na stopach cynku. Wymagania i badania27 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
5370/M-64580Nacięcia pilników27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5470/M-66130*) Tłoczniki. Tuleje prowadzące27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5570/M-66215 - Stemple okrągłe o średnicy

cięcia powyżej 0,7 do 10

mm

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5670/M-69023Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję. Wytyczne projektowania i wykonywania złącz spawanych27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5770/M-69774Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 3÷100 mm. Jakość powierzchni cięcia27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5870/M-85005Wpusty pryzmatyczne24 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
5970/M-85007Kliny styczne4 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
6070/M-85008Wpusty czółenkowe4 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
6170/M-85031Kliny wpuszczane24 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
6270/M-68021*) Maszyny do obróbki

plastycznej metali. Prasy

mimośrodowe wysięgowe

ogólnego przeznaczenia.

Wielkości

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji; 1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji
6370/M-68022 - - Wymiary przyłączeniowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6470/M-68023 - Prasy korbowe ramowe

jednopunktowe ogólnego

przeznaczenia. Wielkości

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6570/M-68025 - Prasy korbowe ramowe

jednopunktowe ogólnego

przeznaczenia. Wymiary

przyłączeniowe

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6670/M-68026 - Rowki teowe. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6770/M-68028 - Gniazda pras. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6870/M-68035 - Kolki wypychaczy. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6970/M-68036 - Otwory na kołki wypychaczy.

Wymiary

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

7070/M-74009*) Armatura przemysłowa. Zawory

do przyspawania na ciśnienie

nominalne do 640 kG/cm2.

Długości budowy

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji

7170/M-74010 - Zasuwy do przyspawania na

ciśnienie nominalne do 640

kG/cm2. Długości budowy

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji

7270/M-88504Przekładnie zębate ogólnego przeznaczenia. Przełożenia6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7370/M-88525Przekładnie zębate walcowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7470/M-88526Przekładnie zębate kątowe i kątowo-walcowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie projektowania i używania pojęć i oznaczeń:
7570/B-50500Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenia, podział, symbole i główne parametry28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7670/A-86503Jaja spożywcze14 marca 1970 r.1 lipca 1970 r.
7770/B-27604*) Wyroby do izolacji

wodoszczelnej. Papy smołowe

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7870/B-27617 - Papy asfaltowe24 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7970/B-30003Cement murarski 15031 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8070/C-96135Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali17 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8170/P-82022Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny do powlekania gumą25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8270/T-02052Rezystory i kondensatory. Kody cechowania znamionowych wartości i tolerancji rezystancji i pojemności26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
8370/E-02021Urządzenia elektroenergetyczne prądu przemiennego na napięcie powyżej 1 kV. Prądy znamionowe26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie odbioru:
8470/P-84751Wyroby dziewiarskie i pończosznicze. Badania odbiorcze31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie klasyfikacji:
8570/M-77000Artykuły metalowe gospodarstwa domowego. Zasady klasyfikacji metalowych naczyń kuchennych i gospodarczych27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie stosowania symboli:
8670/E-01218Iskierniki, ochronniki i odgromniki. Symbole graficzne27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8770/E-01219Wybieraki. Symbole graficzne27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie nazw i określeń:
8869/C-01601Guma. Własności mechaniczne. Nazwy i określenia22 grudnia 1969 r.1 stycznia 1971 r.
8970/M-64570Pilniki i tarniki. Nazwy i określenia27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
9070/M-02001Gwinty. Nazwy i określenia27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9170/M-04612Chłodnictwo. Symbole wielkości i jednostki miar18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9270/M-52120Urządzenia odpylające. Elektrofiltry. Podział, nazwy, określenia i symbole klasyfikacyjne28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9370/P-01703Surowce włókiennicze. Podział, nazwy, symbole i określenia25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:
9470/H-04210Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazotytan20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9570/P-04626*) Metody badań wyrobów

włókienniczych. Tkaniny.

Wyznaczanie wytrzymałości na

rozciąganie i wydłużenia

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9670/P-04667 - Przędza. Wyznaczanie

sprężystości

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
9770/A-86923*) Tłuszcze roślinne jadalne.

Metody badań. Oznaczanie

zawartości niklu metodą

kolorymetryczną

11 marca 1970 r.1 września 1970 r.
9870/A-86925 - - Oznaczanie zawartości

mydeł w olejach ciekłych

17 marca 1970 r.1 września 1970 r.
9970/B-13151Szkło. Metody badań. Badanie wytrzymałości na zginanie poprzeczne31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10070/B-12620Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10170/B-13150Szkło. Metody badań. Oznaczanie mikrotwardości szkła27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10270/C-04122Przetwory naftowe. Oznaczanie okresu stabilności etylizowanych benzyn lotniczych17 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10370/C-89070Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji plastyfikatorów27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10470/D-56208*) Obrabiarki do drewna. Pilarki

tarczowe poprzeczno-wzdłużne.

Sprawdzanie dokładności

18 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
10570/D-56261 - Obrabiarki kombinowane

jednowrzecionowe. Pilarki

tarczowe poprzeczno-

wzdłużne z wiertarko-

frezarką. Sprawdzanie

dokładności

18 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
10670/G-04520Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonienia wilgoci26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10770/G-04532Węgiel kamienny i brunatny. Analiza sitowa26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10870/P-22009Skóry surowe zwykłe. Badania organoleptyczne i fizyczne31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10970/P-50100Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie pentozanów w masach celulozowych25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.