Monitor Polski

M.P.1970.7.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 24 lutego 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie projektowania i produkcji:
170/M-66120*) Tłoczniki. Słupy prowadzące23 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/M-66202 - Wkładki oporowe do noży

bocznych

23 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/M-66217 - Stemple okrągłe o średnicy

cięcia ponad 10 do 60 mm

23 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/M-85011Krążki zabezpieczające z dwiema śrubami do walcowych czopów wałów. Wymiary23 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
570/Z-02000Sprzęt ochrony dróg oddechowych. Gwint okrągły pochłaniaczy i masek. Wymiary i tolerancje23 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
669/M-55690Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wymagania i badania24 grudnia 1969 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie czynności określonych normą:
769/B-02360Kubatura budynków. Zasady obliczania30 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
870/C-04118Przetwory naftowe. Badanie działania korodującego olejów silnikowych w aparacie DK-2 NAMI10 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/C-04588Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fluorków10 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 maja 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normyData ustanowienia zmian
12345
159/A-79006Drożdże paszowe suszone17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)10 lutego 1970 r.
262/B-03265*) Elektroenergetyczne linie

napowietrzne. Żelbetowe

konstrukcje wsporcze.

Obliczenia statyczne i

projektowanie

12 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)24 stycznia 1970 r.
363/B-03322 - Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia

statyczne

23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)27 stycznia 1970 r.
465/C-81650Farby miniowe olejne i ftalowe30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)19 stycznia 1970 r.
565/D-04219Sklejka. Metody podstawowych badań31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)27 stycznia 1970 r.
663/E-83002Akumulatory kwasowe motocyklowe30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)24 stycznia 1970 r.
763/E-90104Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody warsztatowe, spawalnicze i przemysłowe o izolacji i oponie gumowej29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)3 stycznia 1970 r.
866/G-56305Młotki pneumatyczne górnicze. Groty19 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)13 lutego 1970 r.
962/H-15100Złom żeliwny31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)30 stycznia 1970 r.
1066/H-15715Surowce wtórne metali nieżelaznych. Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne20 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)30 stycznia 1970 r.
1168/H-74360Rurociągi i armatura. Kołnierze żeliwne odlewane na ciśnienie nominalne 2,5; 6; 10 i 16 kG/cm26 listopada 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 372)27 stycznia 1970 r.
1262/H-87111Stopy łożyskowe cyny i ołowiu3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)30 stycznia 1970 r.
1368/H-92123Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe30 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333)30 stycznia 1970 r.
1466/H-92127Stal walcowana. Blachy żeberkowe27 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)30 stycznia 1970 r.
1567/H-92827Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Pasy i taśmy15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)30 stycznia 1970 r.
1658/H-93408Stal węglowa walcowana. Kształtowniki wagonowe. Wymiary16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)27 stycznia 1970 r.
1768/K-91042Tabor kolejowy. Obręcze nie obrobione do zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych i tendrów. Wymagania i badania20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)5 lutego 1970 r.
1864/M-53108Warsztatowe środki miernicze. Płytki kątowe. Komplety płytek kątowych4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)27 stycznia 1970 r.
1963/M-56170Gałki kuliste20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279)27 stycznia 1970 r.
2065/M-75220*) Armatura domowej sieci

wodociągowej. Zawory

wypływowe i przelotowe

mosiężne i żeliwne. Głowice

29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)27 stycznia 1970 r.
2166/M-75234 - Zawory przelotowe kątowe27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)27 stycznia 1970 r.
2266/M-80248Kausze do lin włókiennych23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)31 stycznia 1970 r.
2367/M-84176Łańcuchy napędowe tulejkowe precyzyjne8 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)27 stycznia 1970 r.
2467/P-50450Papiery i kartony antykorozyjne natronowe4 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)7 lutego 1970 r.
2557/Z-54520*) Narzędzia lekarskie. Nóż do

przeszczepów skóry, typ

Thiersch

2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)7 lutego 1970 r.
2654/Z-55020 - Noże amputacyjne

jednostronne

27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 167)7 lutego 1970 r.
2. Tytuł normy PN-69/G-47006, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234), zmieniony został na tytuł "Górnictwo odkrywkowe. Koparki wielonaczyniowe. Parametry podstawowe".
3. Tytuł normy PN-69/G-47007, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234), zmieniony został na tytuł "Górnictwo odkrywkowe. Koparki jednonaczyniowe. Parametry podstawowe".
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-62/M-66120 "Tłoczniki. Słupy prowadzące", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 3 zastępują następujące normy:
1) PN-64/M-66202 "*) Tłoczniki. Wkładki oporowe do noży bocznych",
2) PN-64/M-66217 " - Stemple okrągłe stałe o średnicy cięcia ponad 3 do 60 mm"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/B-02360 "Kubatura budynków. Zasady obliczania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54/C-04588 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fluoru", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
§  4. Numery norm PN-62/H-83120 "Żeliwo sferoidalne. Klasyfikacja" i PN-62/H-83121 "Żeliwo sferoidalne. Przygotowanie próbek do badań", ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175), zmienione zostały na PN-62/H-83123 i PN-62/H-83124. Normy te zostały zastąpione przez Polskie Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 59 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 2, poz. 27).
§  5. Tracą moc następujące Polskie normy:
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a) 59/A-04014 "Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości cyny", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
b) G/79001 "Butelki zwykłe", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217),
c) 61/G-79005 "Butelki do piwa 0,5 l", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
d) 60/G-79009 "Butelka do porteru 0,3 l", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
e) H-04811 "Analiza chemiczna stopu łożyskowego ołowiowo-wapniowo-sodowego (ŁCa)", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
f) 57/Z-58018 "*) Narzędzia lekarskie. Wzierniki pochwowe, typ Doyen", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
g) 54/Z-58021 " - Wzierniki Kallmorgena na pochwy (komplet)", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 28, poz. 167),
h) 59/B-82012 "Okna żelbetowe. Montaż", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449),
i) B-82402 "*) Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki B. Wymagania techniczne",
j) B-82403 " - Pustaki D. Wymagania techniczne",
k) 53/B-82404 " - Łupiny i pustaki. Warunki techniczne"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179),

l) 54/B-82500 "Płyty strunobetonowe", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208),
m) 64/M-51111 "Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127),
n) 63/R-57900 "Wały przegubowo-teleskopowe z osłonami. Wymiary główne i przyłączeniowe", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370);
2) z dniem 1 lipca 1970 r.:
a) 64/D-04209 "Płyty wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie ciężaru właściwego płyt pełnych", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
b) 67/D-04223 "Sklejka. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338),
c) 61/T-92021 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Trzony do izolatorów", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417),
d) 59/T-92315 "*) Telekomunikacyjne linie kablowe. Haczyk do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych",
e) 59/T-92316 " - Opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27);

3) z dniem 1 października 1970 r.:

62/R-65030 "Materiał siewny. Nasiona roślin kwiaciarskich", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115);

4) z dniem 1 stycznia 1971 r.:
a) 59/W-83061 "Kotwiczki trałowe czteroramienne",
b) 59/W-83062 "Kotwice czteroramienne"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.