Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1966.30.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1966 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 16 czerwca 1966 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
166/C-81020 Czerwień żelazowa27 maja 1966 r.1 sierpnia 1966 r.
265/C-94123 Opony do ciągników rolniczych31 grudnia 1965 r.1 stycznia 1967 r.
366/G-02038 Wiertnictwo. Gwint walcowy trapezowy symetryczny o

kącie rozwarcia 10° i skoku 6,35 mm. Wymiary

14 maja 1966 r.1 stycznia 1968 r.
466/G-61030 Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Płyty z klinami18 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
566/H-92916 Ołów. Blachy22 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
666/M-66223 Tłoczniki. Stemple kwadratowe stałe o wymiarach

cięcia ponad 4 do 25 mm

27 maja 1966 r.1 lipca 1968 r.
766/M-69435 Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 7 maja 1966 r.1 lipca 1967 r.
866/M-69436 Elektrody stalowe do napawania 7 maja 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
966/A-74032 Przetwory zbożowe. Mąka żytnia23 maja 1966 r.1 sierpnia 1966 r.
1066/A-79098 Piwo16 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
1166/G-95006 Prowadniki szybowe. Prowadniki drewniane klejone 2 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
1266/P-06717 Tkaniny wełniane. Pakowanie przechowywanie transport13 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
1366/P-06718 Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości 3 czerwca 1966 r.1 lipca 1966 r.
1466/P-82256 Tkaniny wełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych11 marca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
1566/P-84510 Chusteczki25 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
1666/P-84511 Ręczniki25 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie obrotu:
1766/R-75024*) Owoce świeże. Jabłka18 maja 1966 r.15 lipca 1966 r.
1866/R-75029 - Truskawki18 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
1966/M-45480*) Dźwignice. Wciągniki z napędem elektrycznym.

Prędkości robocze i wysokości podnoszenia

7 maja 1966 r.1 lipca 1967 r.
2066/M-45481 - Wciągniki elektryczne. Wymagania i badania

techniczne

7 maja 1966 r.1 lipca 1967 r.
2166/M-53027*) Warsztatowe środki miernicze. Rękojeści z zaciskami

stożkowymi do sprawdzianów tłoczkowych dwugranicznych

wałeczkowych

29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2266/M-53030 - Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne wałeczkowe29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2366/M-53031 - Sprawdziany do otworów. Wymagania techniczne29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2466/M-53040 - Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne z uchwytem

stożkowym

29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2566/M-53049 - Sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe do gwintu

metrycznego. Wymagania techniczne

29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2666/M-53051 - Sprawdziany tłoczkowe przechodnie nasadzane29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2766/M-53052 - Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie nasadzane29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2866/M-53061 - Sprawdziany łopatkowe przechodnie29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
2966/M-53062 - Sprawdziany łopatkowe nieprzechodnie29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
3066/M-53063 - Sprawdziany średnicówkowe przechodnie29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
3166/M-53064 - Sprawdziany średnicówkowe nieprzechodnie29 kwietnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
3266/M-53340 Obrabiarki do metali. Frezarki bezwspornikowe.

Wielkości

22 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie projektowania:
3366/B-03320 Konstrukcje z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne

i projektowanie

9 maja 1966 r.1 sierpnia 1966 r.
3466/G-02035 Wiertnictwo. Gwinty walcowe trapezowe symetryczne o

kącie rozwarcia 10°. Zarys

14 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
3566/M-42050 Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim

działaniu ciągłym. Podstawowe parametry

22 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
3666/M-46671 Przenośniki śrubowe (ślimakowe) poziome. Podział.

Główne wymiary

7 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie projektowania wykonawstwa i eksploatacji:
3766/E-05024 Ochrona podziemnych urządzeń metalowych przed

korozją powodowaną prądami błądzącymi. Wymagania i

badania techniczne

29 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie nazw, określeń i oznaczeń klasyfikacyjnych:
3866/B-01200 Wyroby i półfabrykaty korkowe. Podział, nazwy i

określenia

23 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
3966/P-81801 Przędza jutowa. Błędy13 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie metod badań:
4066/C-04063*) Przetwory naftowe. Oznaczanie termicznej stabilności

paliw do silników odrzutowych

14 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4166/C-04090 - Oznaczanie siarki w lekkich produktach naftowych14 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4266/C-04402 Pigmenty nieorganiczne do wyrobów lakierowych. Metody

badań

17 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4366/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok

lakierowych na zmatowienie i spęcherzenie pod wpływem

działania wody oraz oznaczanie nasiąkliwości

23 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4466/G-04516 Węgiel kamienny. Oznaczanie zawartości części lotnych27 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4566/H-04630 Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne

odporności na działanie korozji międzykrystalicznej

stali odpornych na korozję

29 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
4665/M-80003 Próba skręcania drutu 7 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie badań rozjemczych:
4766/H-04011 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie

zawartości węgla nie związanego (grafitu, węgla

żarzenia)

27 maja 1966 r.1 stycznia 1967 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od 1 września 1966 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
159/A-86901 Olej jadalny rafinowany17 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)14 maja 1966 r.
264/B-12002 Cegły dziurawki wypalane z gliny31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)10 maja 1966 r.
354/B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i

projektowanie

20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 12)10 maja 1966 r.
463/B-90104 Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych

i przenośnych. Przewody warsztatowe, spawalnicze i

przemysłowe o izolacji i oponie gumowej

29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)10 maja 1966 r.
564/H-74591*) Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)19 maja 1966 r.
664/H-74592 - Rury ciągnione27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)19 maja 1966 r.
764/H-92720 Mosiądz. Blachy i pasy26 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)19 maja 1966 r.
863/H-92721 Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Blachy i pasy31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)19 maja 1966 r.
964/H-92723 Brąz. Blachy i pasy9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)19 maja 1966 r.
1060/H-93644 Stopy niklu. Pręty okrągłe ciągnione24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)10 maja 1966 r.
1164/M-02048 Rozwartości kluczy i wymiary "pod klucz"29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)10 maja 1966 r.
1265/M-57477 Narzędzia do skrawania metali. Frezy tarczowe

trzystronne na przemian skośne ze wstawianymi nożami

30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)10 maja 1966 r.
1359/M-60161 Przyrządy i uchwyty. Tuleje redukcyjne ze stożka 7 :

24 na stożek Morse’a

28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)10 maja 1966 r.
1464/M-69410 Spoiwa cynowo-ołowiowe do lutowania19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)4 maja 1966 r.
1563/M-69411 Spoiwa srebrne do lutowania30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)4 maja 1966 r.
1665/M-80045 Druty stalowe na bandaże wirników maszyn elektrycznych29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)4 maja 1966 r.
1757/M-86960 Pierścienie uszczelniające wałków11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)4 maja 1966 r.
1856/S-91101 Pojazdy mechaniczne. Wkładki do zaworów dętek i

wymiary gniazda wkładki

24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)13 maja 1966 r.
1962/Z-54094 Narzędzia lekarskie. Szczypczyki anatomiczne i

chirurgiczne. Wymagania i badania techniczne

30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)13 maja 1966 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/C-81020 "Czerwień żelazowa", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-53/H-92916 "Blacha ołowiana miękka", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 95).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-64/A-74032 "Przetwory zbożowe. Mąka żytnia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-60/A-79098 "Piwo", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-61/P-06717 "Tkaniny wełniane. Pakowanie, przechowywanie, transport", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-61/P-06718 "Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-53/P-82256 "Tkaniny wełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-57/P-84510 "Chusteczki. Wymagania techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 27, poz. 163).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-58/P-84511 "Ręczniki. Wymagania techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują następujące normy:
1)
PN-59/R-75024 "*) Owoce świeże. Jabłka",
2)
PN-59/R-75029 "- Truskawki"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października i 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:
1)
PN-55/M-53097 "*) Sprawdziany. Tulejki zaciskowe do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami odwracalnymi",
2)
PN-55/M-53098 "- Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami odwracalnymi"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

12.
Normy wymienione w § 1 lp. 22, 26 i 27 zastępują następujące normy:
1)
PN-53/M-53030 "*) Sprawdziany. Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi",
2)
PN-53/M-53032 "- Tłoczki odwracalne przechodnie",
3)
PN-53/M-53050 "- Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami nasadzanymi",
4)
PN-53/M-53054 "- Tłoczki nasadzane przechodnie",
5)
PN-53/M-53055 "- Tłoczki nasadzane nieprzechodnie"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów (Dz. U. Nr 55, poz. 274).

13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-57/B-03320 "Konstrukcje z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne i projektowanie", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-62/G-02035 "Wiertnictwo. Gwinty walcowe trapezowe symetryczne o kącie rozwarcia 10°. Zarys", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-59/C-04090 "Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki w lekkich produktach naftowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-60/C-04404 "Pigmenty do wyrobów lakierowych. Metody badań", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-53/C-81521 "Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość pod wpływem działania wody", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN/C-04328 "Analiza techniczna węgla. Oznaczanie części lotnych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-63/H-04630 "Badania korozji metali. Próby laboratoryjne odporności na korozję międzykrystaliczną stali", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-57/M-80003 "Próba skręcania walcówki i drutu pojedynczego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-60/H-04011 "Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości węgla niezwiązanego (grafitu, węgla żarzenia)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
Data, od której mają obowiązywać normy:
1)
PN-65/C-12620 "*) Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Umywalki",
2)
PN-65/C-12625 "- Pisuary",
3)
PN-65/C-12630 "- Bidety",

określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 49), została zmieniona na datę 1 stycznia 1967 r.

1.
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:
a)
PN-55/C-04081 "Przetwory naftowe. Badanie odporności olejów na utlenianie metodą WTI", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292),
b)
PN-57/Z-58530 "Narzędzia lekarskie. Cewniki metalowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332),
c)
PN-61/B-91064 "*) Stolarka budowlana. Drzwi drewniane wewnętrzne płytowe. Szczegóły konstrukcyjne", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
d)
PN-62/B-91065 "- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z listew", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
e)
PN-53/B-91080 "Budownictwo biurowe. Drzwi wahadłowe kredensowe", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
f)
PN/D-79666 "Skrzynki i komplety skrzynkowe do materiałów wybuchowych dynamitowych",
g)
PN/D-79671 "Skrzynka i komplet skrzynkowy do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych"
-
zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 54, poz. 270),
h)
PN/G-60401 "*) Tamy podsadzkowe ścianowe. Tamy płytowe. Wytyczne budowy i rozbiórki",
i)
PN/G-60411 "- Tamy płytowe. Płyty"
-
zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).
2.
Unieważniona została zmiana, o której mowa w § 2 lp. 4 i 5 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), w następujących normach:
1)
PN-64/B-12001 "Cegły budowlane pełne wypalane z gliny", ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
2)
PN-64/B-12002 "Cegły dziurawki wypalane z gliny", ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitety Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.