Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1964.51.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1964 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 25 lipca 1964 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
1.64/B-94021*) Okucia budowlane. Blaszki do zakrętek18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
2.64/B-94210- Zaczepy do zasuwnic18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
3.64/C-13021Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia pomiarowe. Pipety19 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
4.64/C-80008Odczynniki. Węglan sodowy bezwodny4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
5.64/C-84039Wodorotlenek potasowy techniczny20 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
6.64/C-84067Kwas borowy techniczny4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
7.64/C-84108Kwas fluorowodorowy techniczny15 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
8.64/C-89250Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fn D4 czerwca 1964 r.1 styczna 1965 r.
9.64/C-97553Węgiel drzewny zwykły z drewna liściastego20 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
10.64/D-54226*) Piły do drewna jednochwytowe. Płatnica do podłóg4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
11.64/D-54229- Przyrznica do fornirów dwustronna4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
12.64/E-90090Przewody jezdne miedziane4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
13.64/E-90091Przewody jezdne profilowe stalowo-aluminiowe4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
14.64/G-08014Tlenowe aparaty izolujące. Łączniki worków oddechowych4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
15.64/G-08030Wykrywacze gazów. Pompka harmonijkowa4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
16.64/H-74592Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnione27 kwietnia 1964 r.1 stycznia 1965 r.
17.64/H-93444Stal walcowana. Kształtownik zgrzebłowy17 kwietnia 1964 r.1 stycznia 1965 r.
18.64/J-80007Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Kasety dawkomierzy fotometrycznych3 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
19.64/K-91247*) Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe jednowstawkowe18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
20.64/K-91255- Wagony osobowe. Klocki hamulcowe podwójne18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
21.64/M-53103Warsztatowe, środki miernicze. Płytki kątowe. Komplety płytek kątowych4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
22.64/M-53981Elektryczne analizatory gazów ATZ i (A B) TZ. Wymagania i badania techniczne4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
23.64/M-80244Dźwignice. Żurawie. Łączniki do lin stalowych. Ogniwa z zamkiem4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
24.64/P-86001Filce. Grubości15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
25.64/T-82104Urządzenia teletechniczne. Gniezdniki lampkowe27 marca 1964 r.1 listopada 1964 r.
26.64/W-74202Armatora rurociągowa statków wodnych. Zawory denne (kingstonowe). Główne wymiary4 czerwca 1964 r.1 lipca 1965 r.
27.64/W-88090Zamknięcia otworów okrętowych. Drzwi stalowe18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1966 r.
28.64/W-89250Haki odrzutne18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1966 r.
29.64/W-89314Osprzęt urządzeń ładunkowych. Łańcuchy topenantowe18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1966 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
30.64/A-86002Mleko surowe do skupu29 czerwca 1964 r.1 września 1964 r.
31.64/E-80413Maszyny elektryczne małej mocy. Wymiary maszyn na łapach4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
32.64/P-22206Skóry wyprawione. Skóry obuwiowe wierzchnie juchtowe15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
33.64/P-81008Przędza bawełniana kablowa15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
34.64/P-82034Tkaniny bawełniane obrusowe12 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
35.64/P-82482Tkaniny lniane ubraniowe15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
36.64/M-06520*) Dźwignice. Układy cięgnowe linowe. Wytyczne obliczenia i projektowania4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
37.64/M-45371- Krążki linowe do lin stalowych. Główne wymiary8 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
38.64/C-13201Wyroby szklane. Wytyczne klasyfikacji18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
39.64/P-80600Włókniny. Zasady klasyfikacji15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
40.64/P-81602Nici szwalne z włókien łykowych. Zasady klasyfikacji15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
41.64/P-84600Odzież ochronna. Zasady klasyfikacji19 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
42.64/P-86000Filce. Zasady klasyfikacji15 maja 1964 r.1 stycznia 1965 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
43.64/M-02800Klasyfikacja i znakowanie inwentarza narzędziowego. Podział i budowa symboli27 kwietnia 1964 r. .1 grudnia 1964 r.
w zakresie metod badań:
44.64/A-74013*) Przetwory zbożowe. Badania organoleptyczne mąki i kaszy19 czerwca 1964 r.1 lipca 1965 r.
45.64/A-7439- Oznaczanie tłuszczu19 czerwca 1964 r.1 lipca 1965 r.
46.64/A-74040- Oznaczanie białka surowego18 czerwca 1964 r.1 lipca 1965 r.
47.64/C-81513*) Wyroby lakierowe. Płytki do badań4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
48.64/C-81525- Badanie odporności powłok na działanie mgły wodnej4 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
49.64/J-04033Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Pomiar dawek indywidualnych promieniowania jonizującego za pomocą dawkomierzy fotometrycznych3 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
50.64/M-55688Obrabiarki do metali. Frezarki obwiedniowe do kół zębatych o średnicy stołu od 100 do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności18 czerwca 1964 r.1 stycznia 1965 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1964 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
1.61/A-86003Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko spożywcze8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)27 maja 1964 r.
2.61/A-86050Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietana i śmietanka8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)27 maja 1964 r.
3.63/A-86062*) Napoje mleczne. Mleko ukwaszone31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)27 maja 1964 r.
4.63/A-86063- Mleko acidofilne31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)27 maja 1964 r.
5.63/A-86064- Jogurt31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)27 maja 1964 r.
6.63/A-86065- Maślanka spożywcza31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)27 maja 1964 r.
7.60/A-86431Mleko i przetwory mleczarskie. Lody1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 267)10 czerwca 1964 r.
8.63/A-88001Wyroby cukiernicze trwałe. Klasyfikacja30 września 1963 r. Nr 88, poz. 419 i z 1964 r. Nr 24, poz. 108)9 czerwca 1964 r.
9.61/H-84020Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki9 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)6 czerwca 1964 r.
10.60/H-87026Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfikacja20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)6 czerwca 1964 r.
11.61/H-88027Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki24 listopada 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)3 czerwca 1964 r.
12.56/H-93426Podkładki płaskie do szyn normalnotorowych10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)3 czerwca 1964 r.
13.60-/H-94010Odkuwki stalowe dla przemysłu lotniczego. Warunki techniczne7 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)15 czerwca 1964 r.
14.61/K-88152*) Tabor kolejowy. Zderzaki 75/35 ze sprężyną pierścieniową27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)9 czerwca 1964 r.
15.61/K-88153- Zderzaki. Wspólne wymagania i badania techniczne27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)9 czerwca 1964 r.
16.61/K-88174- Sprężyny pierścieniowe. Pierścienie2 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)10 czerwca 1964 r.
17.62/K-91034- Obręcze obrobione do zestawów kołowych wagonów i tendrów normalnotorowych15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)23 czerwca 1964 r.
18.63/K-91043- Wagony normalnotorowe. Koła bose kuto-walcowane i kute12 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)23 czerwca 1964 r.
19.60/K-91047- Wagony i tendry normalnotorowe. Osie zestawów kołowych. Warunki techniczne3 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)23 czerwca 1964 r.
20.63/M-53980Elektryczne analizatory gazów. Wspólne wymagania techniczne30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)23 czerwca 1964 r.
21.62/M-80201Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)11 czerwca 1964 r.
22.60/P-63501Maszyny włókiennicze. Śruby do pokrywek16 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)11 czerwca 1964 r.
23.60/W-82101Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym i czopem1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)3 czerwca 1964 r.
24.60/W-83033Ściągacze śrubowe okrętowe. Wspólne wymagania i badania1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)3 czerwca 1964 r.
25.60/W-88021*) Kadłub okrętu. Włazy okrągłe z pokrywami do śrub23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201)3 czerwca 1964 r.
26.60/W-88022- Włazy owalne niskie z pokrywami do śrub23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201)3 czerwca 1964 r.
27.60/W-89182Szakle okrągłe okrętowe1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)3 czerwca 1964 r.
28.60/W-89184Szakle podłużne okrętowe1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)3 czerwca 1964 r.
29.57/Z-86110Pierwsza pomoc. Apteczka w torbie brezentowej (Torba sanitarna)17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)12 czerwca 1964 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-62/B-94021 "Okucia budowlane. Blaszki do zakrętek", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/B-94210 "Okucia budowlane. Zaczepy do zasuwnic", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normie PN/C-13021 "Szkło laboratoryjne. Pipety jednomiarowe z jedną kreską. Wymagania techniczne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-57/C-84039 "Produkty nieorganiczne. Wodorotlenek potasowy techniczny", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja 1953 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-58/C-84108 "Kwas fluorowodorowy techniczny", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 428).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-60/C-89250 "Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo FnD.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-57/E-90001 "Przewody jezdne miedziane", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
8.
Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 32 zastępują następujące normy:
1)
PN-55/E-90003 "Przewody jezdne profilowe stalo-aluminiowe",
2)
PN-56/P-22206 "Skóry gotowe. Skóry juchtowe na cholewki obuwia. Warunki techniczne"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-59/H-74592 "Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnione", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-62/K-91247 "Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe jednowstawkowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-57/M-53981 "Elektryczne analizatory dwutlenku węgla w spalinach i gazach (typ ATZ)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/P-86001 "Filce. Grubości", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-61/A-86002 "Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko pełne surowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje następujące normy:
1)
PN-55/P-81008 "Przędza kablowa bawełniana pojedyncza surowa",
2)
PN-55/P-81010 "Przędza kablowa bawełniana nitkowana surowa"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163).

15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN/P-81602 "Nici szwalne lniane. Zasady klasyfikacji", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-60/P-84500 "Wyroby konfekcyjne. Zasady klasyfikacji", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-P/86000 "Filce. Zasady klasyfikacji", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-61/M-02800 "Klasyfikacja i znakowanie inwentarza narzędziowego. Podział i budowa symboli", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-59/A-74013 "Przetwory zbożowe. Badania organoleptyczne mąki i kaszy", ustanowioną jako obowiązującą przeze Polski Komitet Normalizacyjna dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).
20.
Normy wymienione w § 1 lp. 45 i 46 zastępują następujące normy:
1)
PN-53/A-74039 "*) Przetwory zbożowe. Oznaczanie tłuszczu",
2)
PN-53/A-74040 "- Oznaczanie białka surowego"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220).

21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-53/C-81513 "Wyroby lakierowe. Płytki do badania powłok lakierowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN/M-55688 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Frezarka obwiedniowa do kół zębatych. (Najwyższe dokładności)", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).
Tracą moc następujące normy:
1)
PN-53/C-80052 "*) Odczynniki. Węglan manganawy"

- zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);

2)
PN-54/C-80070 "- Kwas borowy"

- zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168);

3)
PN-57/C-80087 "- Chlorek magnezowy"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 grudnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

4)
PN/G-70005 "Zawiesia podziemnych punktów pomiarowych. Zawiesie punktów poligonowych"

- zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.