Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1963.41.205

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 6 maja 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
163/B-94138Okucia budowlane. Uchwyty drzwiowe5 marca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
263/C-80060Odczynniki. Kwas dwunastomolibdenofosforowy22 marca 1963 r.1 września 1963 r.
363/C-84136Pestycydy. Zaprawa nasienna T1 kwietnia 1963 r.1 września 1963 r.
463/D-22122Płyty pilśniowe twarde perforowane22 marca 1963 r.1 września 1963 r.
563/E-88500Przekaźniki elektroenergetyczne elektryczne.25 marca 1963 r.1 października 1963 r.
Przepisy ogólne
663/E-88501Przekaźniki prądowe wtórne. Wymagania i badania techniczne25 marca 1963 r.1 października 1963 r.
763/E-88502Przekaźniki napięciowe wtórne. Wymagania i badania techniczne25 marca 1963 r.1 października 1963 r.
863/E-88503Przekaźniki pomocnicze czasowe. Wymagania i badania techniczne25 marca 1963 r.1 października 1963 r.
963/E-88504Przekaźniki pośredniczące i sygnałowe. Wymagania i badania techniczne25 marca 1963 r.1 października 1963 r.
1063/G-43021Lutnie wentylacyjne kołnierzowe30 marca 1963 r.1 września 1963 r.
1163/G-57135 *) Wiercenia stołowe7 marca 1963 r.1 września 1963 r.
Rdzeniówki pojedyncze
1263/G-57141– Rdzeniówki podwójne7 marca 1963 r.1 września 1963 r.
1363/G-57730Wiercenia małośrednicowe29 marca 1963 r.1 października 1963 r.
Narzędzia ratunkowe
Haki z wąsem
1463/H-64020Narzędzia formierskie23 marca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
Sita ręczne
1563/K-91252Tabor kolejowy. Klocki hamulcowe. Wymagania i badania techniczne1 kwietnia 1963 r.1 października 1963 r.
1663/M-53226Warsztatowe środki miernicze. Mikrometry z wydłużonym kabłąkiem23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
1763/M-55325Obrabiarki do metali5 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
Strugarki poprzeczne
Wielkości
1863/M-58198Gwintownica do rur dwuramienna nastawna23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
1963/M-58200Narzędzia do skrawania metali. Noże do gwintownic do rur dwuramienne prawe23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
2063/M-60302Przyrządy i uchwyty23 marca 1963 r.1 listopada 1963 r.
Podstawy traserskie śrubowe
2163/M-61211Oprzyrządowanie23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
Tulejka czopów ustalających
2263/M-64397Szczypce płaskie równoległe wydłużone5 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
2363/M-64443Szczypce radiotechniczne półokrągłe5 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
2463/M-64600Pilniki maszynowe płaskie5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
2563/M-64619Pilniki do ostrzenia noży do krajalnic buraków, trójkątne5 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
2663/M-66210*) Tłoczniki5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Stemple okrągłe krótkie o średnicy cięcia od 0,75 do 4 mm
2763/M-66211– Tulejki wymienne do stempli okrągłych krótkich5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
2863/M-66216– Tulejki stemplowe do stempli okrągłych o średnicy cięcia do 10 mm23 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
2963/R-63010Maszyny rolnicze6 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
Młocarnie. Ząb gładki
3063/A-79099Piwo "Pomorskie"9 marca 1963 r.1 września 1963 r.
3163/P-82462Tkaniny konopne. Szerokości25 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
3263/P-82463Tkaniny jutowe. Szerokości25 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
3363/R-64807Pasze. Kiszonki23 marca 1963 r.1 września 1963 r.
w zakresie obrotu:
3463/R-22006Szczecina surowa23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
3563/R-66148Rośliny oleiste23 marca 1963 r.1 lipca 1964 r.
Nasiona maku
3663/R-67012Materiał siewny23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
Nasiona drzew owocowych
3763/R-75050Owoce świeże5 kwietnia 1963 r.1 czerwca 1963 r.
Borówka czernica
3863/R-78504Grzyby świeże. Gąski żółte5 kwietnia 1963 r.1 czerwca 1963 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
3963/H-83104Odlewy z żeliwa szarego23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
Naddatki na obróbkę skrawaniem
4063/H-83154Odlewy ze staliwa23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
Naddatki na obróbkę skrawaniem
4163/H-83201*) Odlewy z żeliwa szarego23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
Tolerancje wymiarowe
4263/H-83202– Tolerancje ciężarowe23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
4363/H-83203*) Odlewy ze staliwa23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
Tolerancje wymiarowe
4463/H-83204– Tolerancje ciężarowe23 marca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
4563/N-84507Obiektywy fotograficzne5 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
Podpory względne
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
4662/B-10025Roboty murowe5 października 1962 r.1 lipca 1963 r.
Mury z kamienia naturalnego
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
4763/B-10145Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze1 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
4863/S-47004*) Samochody i ciągniki drogowe22 marca 1963 r.1 listopada 1963 r.
Układy położeń dźwigni zmiany biegów
4963/S-47012– Rozmieszczenie pedałów1 kwietnia 1963 r.1 listopada 1963 r.
w zakresie składowania:
5063/A-07007Towary żywnościowe23 marca 1963 r.1 września 1963 r.
Załadowanie powierzchni składowej w chłodniach piętrowych
w zakresie używania pojęć:
5163/C-01700Wyroby lakierowe23 marca 1963 r.1 września 1963 r.
Nazwy i określenia
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
5263/N-96150Namioty. Klasyfikacja25 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
5363/N-99250Sprzęt geodezyjny5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Nazwy i określenia
w zakresie metod badań:
5463/A-75101Produkty owocowe i warzywne23 marca 1963 r.1 września 1963 r.
Przygotowanie próbek i metody badań
5563/C-04653Pestycydy1 kwietnia 1963 r.1 września 1963 r.
Oznaczanie biologiczne skuteczności pylistych zapraw nasiennych na Fusarium culmorum
5663/C-89071Tworzywa sztuczne1 kwietnia 1963 r.1 października 1963 r.
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie sztywnych tworzyw porowatych
5763/P-04908*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych29 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie
5863/P-04909– Wyznaczanie odporności wybarwień na światło dzienne5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
5963/P-04916– Wyznaczanie odporności wybarwień na bielenie podchlorkiem29 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
6063/P-04918– Wyznaczanie odporności wybarwień na kwasy29 marca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
6163/P-04924– Wyznaczanie odporności wybarwień na siarkowanie5 kwietnia 1963 r.1 stycznia 1964 r.
6263/R-66147Badania jakości nasion oleistych przemysłowych23 marca 1963 r.1 lipca 1963 r.
6363/T-04545Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Metody pomiarów i wyznaczania charakterystyk wielkiej częstotliwości podzespołów i filtrów przeciwzakłóceniowych23 marca 1963 r.1 października 1963 r.
6463/Z-04080Szybka metoda oznaczania zawartości par bezwodnika kwasu octowego w powietrzu22 marca 1963 r.1 października 1963 r.
W następujących Polskich Normach (PN) wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 1963 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
162/C-60011Aparaty chemiczne30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)5 marca 1963 r.
Stopniowanie ciśnień obliczeniowych i próbnych
262/H-04930Badanie proszków metali13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27)1 kwietnia 1963 r.
Oznaczanie ciężaru nasypowego
357/H-74588Mosiądz. Rury chłodnicowe płaskie25 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)3 kwietnia 1963 r.
459/H-92907Taśmy aluminiowe, miedziane, mosiężne i miedzioniklowe do wyrobu spłonek7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)10 kwietnia 1963 r.
559/H-93640Mosiądz. Pręty28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)27 marca 1963 r.
660/H-93670Aluminium i stopy aluminium. Pręty dla przemysłu lotniczego8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)27 marca 1963 r.
762/M-60201Uchwyty trójszczękowe do wiertarek ręcznych28 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)13 kwietnia 1963 r.
861/S-76032*) Wyposażenie elektryczne silników spalinowych27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)2 kwietnia 1963 r.
Końcówki przewodów nasadzane na świece zapłonowe
961/S-76034– Opornik przeciwzakłóceniowy27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)2 kwietnia 1963 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę 54/C-80060 "Odczynniki. Kwas fosforomolibdenowy", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę G-43020 "Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Zestawienie", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę H-64020 "Narzędzia formierskie. Sita ręczne", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę 60/K-91252 "Tabor kolejowy. Klocki hamulcowe. Wspólne wymagania i badania", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę 57/M-55325 "Obrabiarki do metali. Strugarki poprzeczne. Wielkości", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę M-61211 "Przyrządy i uchwyty. Tulejka czopów ustalających", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę T-209 "Młocarnie. Gładkie zęby do omłotu zbóż", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201).
8.
Normy wymienione w § 1 lp. 31 i 32 zastępują następujące normy:
1)
P-82462 "Tkaniny konopne. Szerokości",
2)
P-82463 "Tkaniny jutowe. Szerokości"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę 53/R-66148 "Rośliny przemysłowe oleiste. Mak", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 39, 41 i 42 zastępują normę 54/H-83104 "Odlewy z żeliwa szarego. Naddatki na obróbkę mechaniczną i tolerancje wymiarowe oraz ciężarowe", a normy wymienione w § 1 lp. 40, 43 i 44 zastępują normę 54/H-83154 "Odlewy ze staliwa węglowego. Naddatki na obróbkę mechaniczną i tolerancje wymiarowe oraz ciężarowe" – zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę S-47004 "Pojazdy mechaniczne. Układy położeń dźwigni zmiany biegów skrzynki 5-biegowej", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 15, poz. 84).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje następujące normy:
1)
A-75019 "*) Przeciery owocowe. Oznaczanie alkoholu etylowego",
2)
A-75020 "– Oznaczanie ekstraktu",
3)
A-75021 "– Oznaczanie kwasowości lotnej",
4)
A-75023 "– Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie",
5)
A-75036 "– Oznaczanie zdolności galaretowacenia"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44),

6)
56/A-75042 "*) Produkty owocowe i warzywne. Oznaczanie ekstraktu" – zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161),
7)
54/A-75043 "– Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157),
8)
54/A-77261 "Susze owocowe i warzywne. Oznaczanie zdolności pochłaniania wody", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157),
9)
56/A-75045 "*) Produkty owocowe i warzywne. Oznaczanie kwasowości ogólnej",
10)
56/A-75046 "– Oznaczanie zawartości cukrów ogółem"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

13.
Normy wymienione w § 1 lp. 57 i 59 zastępują następujące normy:
1)
56/P-04908 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie",
2)
56/P-04916 "– Wyznaczanie odporności wybarwień na bielenie podchlorynem"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę 56/P-04909 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na światło dzienne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę 57/P-04918 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na kwasy", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę 57/P-04924 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na siarkowanie", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje normę 56/R-66147 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie jakości nasion roślin oleistych", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).
Traci moc norma 54/S-47031 "Układ hamulców powietrznych nadciśnieniowych w samochodach, ciągnikach, przyczepach i naczepach. Schematy układów. Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, poz. 166).
______

*) Pełny tytuł normy, kreska przed tytułem te samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

*)Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.