Monitor Polski

M.P.1962.32.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1962 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 24 marca 1962 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy

i zakres obowiązywania

Data
Ustanowienia

normy

od której norma

obowiązuje

12345
w zakresie produkcji:
161/B-12040Ceramiczne rurki drenarskie30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
262/C-83040Produkty organiczne10 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
Chlorobenzen techniczny
362/C-97033Produkty węglopochodne o-Krezol10 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
462/G-57167Wiercenia okrętne10 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
Świdry rurowe
562/G-57460*) Wiercenia obrotowe10 lutego 1962 r.1 sierpnia 1962 r.
Zawory zwrotne
661/G-57732– Narzędzia ratunkowe30 grudnia 1961 r.1 czerwca 1962 r.
Haki naprowadzające
762/G-57740– Narzędzia ratunkowe10 lutego 1962 r.1 sierpnia 1962 r.
Gryzochwytacz
861/H-92136Stal węglowa walcowana30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
Blachy ostojnicowe
962/H-92824Stop żelaza z niklem i kobaltem.

Fernico

2 stycznia 1962 r.1 stycznia 1964 r.
Taśmy i pasy dla elektroniki
1062/H-93841Srebro i stopy srebra z miedzią.

Drut okrągły

2 stycznia 1962 r.1 października 1962 r.
1162/M-53209Warsztatowe środki miernicze.

Mikrometr do rur

9 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
1262/M-57881*) Narzędzia do skrawania metali.

Gwintowniki do gwintu metrycznego

drobnozwojnego w kompletach

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1362/M-57885– Gwintowniki do nakrętek do gwintu

metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1462/M-57889– Gwintowniki maszynowe z rowkami

prostymi do gwintu metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1562/M-57890– Gwintowniki maszynowe z rowkami

prostymi i skośną powierzchnią

natarcia do gwintu metrycznego

drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1662/M-57891– Gwintowniki maszynowe z rowkami

śrubowymi prawymi do gwintu

metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1762/M-57892– Gwintowniki maszynowe z chwytem

przelotowym z rowkami prostymi do

gwintu metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1862/M-57893– Gwintowniki maszynowe z chwytem

przelotowym z rowkami prostymi i

skośną powierzchnią natarcia do

gwintu metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
1962/M-57894– Gwintowniki krótkie do nakrętek ze

skośną powierzchnią natarcia do gwintu

metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r.1 października 1962 r.
2061/M-59134*) Papiery ścierne. Arkusze30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2161/M-59135– Taśmy30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2261/M-59136– Krążki30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2361/M-59138– Taśmy płótnowane30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2461/M-59140*) Płótna ścierne. Arkusze30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2561/M-59141– Taśmy30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2661/M-59142– Krążki30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2761/M-59144– Kapturki30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
2861/M-59146Wyroby ścierne nasypowe30 grudnia 1961 r.1 stycznia 1963 r.
Warunki techniczne
2962/M-60658Uchwyty tokarskie 4-szczękowe

z niezależnym nastawianiem szczęk

11 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
3062/M-60911*) Przyrządy i uchwyty9 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
Imadła maszynowe śrubowe
3162/M-60912– Imadła maszynowe śrubowe obrotowo-pochylne9 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
3262/M-60913– Podstawy do imadeł maszynowych9 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
3362/M-62590– Oprawki do narzynek okrągłych9 lutego 1962 r.1 września 1962 r.
3462/M-74006Armatura przemysłowa11 lutego 1962 r.1 lipca 1963 r.
Zasuwy kołnierzowe na ciśnienia nominalne

do 400 kG/cm2. Długości budowy

3561/M-79002*) Opakowania metalowe30 grudnia 1961 r.1 sierpnia 1962 r.
Puszki okrągłe do konserw
3661/M-79006– Puszki stożkowe do konserw30 grudnia 1961 r.1 sierpnia 1962 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
3762/A-78500*) Grzyby suszone17 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
Kurki
3862/A-78501– Borowiki17 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
3962/A-78502*) Produkty grzybowe. Grzyby w solance17 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
4062/A-78503– Grzyby marynowane17 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
4162/P-82015Tkaniny bawełniane kalesonowe26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
4262/P-82476Tkaniny lniane krawieckie26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
4362/P-82478Tkaniny lniane poszewkowe i poszwowe26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
4462/P-82655Tkaniny jedwabne. Wskaźniki odporności wybarwień26 stycznia 1962 r.1 lipca 1962 r.
4562/P-82658Tkaniny jedwabne gorsetowe26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
4662/P-82660Tkaniny jedwabne kołdrowe26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
4762/P-84513Chustki na głowę. Wymagania techniczne26 stycznia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
w zakresie produkcji i zastosowania:
4861/D-94012Tarcica okrętowa iglasta30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
4961/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

30 grudnia 1961 r.1 września 1962 r.
w zakresie metod badań:
5062/A-86928Tłuszcze roślinne jadalne17 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
Metody badań. Wykrywanie zafałszowań
5161/H-04004Analiza chemiczna stali i staliwa.

Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy wytopowej

30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
5262/H-04309Badania wytrzymałościowe staliwa.

Odlewanie wlewków próbnych i przygotowanie próbek

9 lutego 1962 r.1 października 1962 r.
5361/H-04414Próba roztłaczania rur30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
5461/H-04415Próba spłaszczania rur30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
5561/H-04417Próba zginania rur30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
5661/H-04418Próba wywijania kołnierza rur30 grudnia 1961 r.1 października 1962 r.
5762/P-04601Kontrola jakości surowców, półwyrobów

i wyrobów włókienniczych.

Wyznaczanie wilgotności

26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
5862/P-04782Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Dzianiny. Pobieranie próbek

26 stycznia 1962 r.1 czerwca 1962 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia

Przewodniczącego Państwowej

Komisji Planowania Gospodarczego

w sprawie zatwierdzenia

normy lub data

ustanowienia normy

Data ustanowienia

zmian

12345
158/H-92122Stal węglowa walcowana29 marca 1958 r.

(Monitor Polski Nr 72, poz. 423)

24 lutego 1962 r.
Blacha ocynowana (biała)
255/H-93004Stal odporna na korozję i żaroodporna

walcowana na gorąco lub kuta.

Pręty.

Warunki techniczne

10 lipca 1956 r.

(Dz. U. Nr 33, poz. 154)

24 lutego 1962 r.
356/H-93426Podkładki płaskie do szyn

normalnotorowych

10 lipca 1956 r.

(Dz. U. Nr 33, poz. 154)

24 lutego 1962 r.
460/P-04758Kontrola jakości surowców włókienniczych.

Włókna sztuczne cięte

30 września 1960 r.

(Monitor Polski Nr 88, poz. 399)

9 lutego 1962 r.
2. Datę 1 marca 1962 r., od której obowiązuje norma PN-61/D-79619, określoną w § 1 lp. 15 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 sierpnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292), zmienia się na datę 1 lipca 1962 r.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-12040 "Sączki (dreny) wypalane z gliny", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-54/C-97033 "Produkty węglopochodne. Ortokrezol", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-57/H-92136 "Stal węglowa walcowana. Blachy ostojnicowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN/M-57881 "Gwintowniki ręczne do gwintu metrycznego drobnego do otworów ślepych", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).
5. Normy wymienione w § 1 lp. 53, 54, 55 i 56 zastępują następujące normy:
1) PN-53/H-04414 "*) Rury. Próba roztłaczania",
2) PN-53/H-04415 "– Próba spłaszczania",
3) PN-53/H-04417 "– Próba zginania",
4) PN-53/H-04418 "– Próba wywijania kołnierza"

– zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje następujące normy:
1) PN/P-04601 "Surowce włókiennicze. Wyznaczanie wilgotności",
2) PN/P-04620 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wilgotności",
3) PN-53/P-04648 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie wilgotności",

– zatwierdzone pierwsze dwie jako zalecane, trzecia jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28);

4) PN-54/P-04710 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Filce",
5) PN-54/P-04726 "– Wyroby powroźnicze. Wyznaczanie wilgotności"

– zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275);

6) PN-54/P-04746 "– Taśmy tkane. Wyznaczanie wilgotności", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
7) PN-56/P-04788 "– Dzianiny. Wyznaczanie wilgotności",
8) PN-55/P-04831 "– Nici szwalne bawełniane. Wyznaczanie wilgotności"

– zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

9) PN-54/P-04754 "Kontrola jakości surowców włókienniczych. Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego. Wyznaczanie wilgotności", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-55/P-04782 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Pobieranie próbek", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 178).