Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1971.44.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 29 lipca 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
171/3521-05Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Tuleje i wałki żeliwne do wyrobu pierścieni uszczelniających19 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
271/3535-13Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Zatrzaski do drzwi skrzydłowych19 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
371/3901-01Pojemniki na ciecze i gazy. Oznaczenia27 lutego 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
471/8933-11Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych19 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania i budowy:
571/8976-44Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
671/8976-46Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
771/8976-47Gazociągi wysokiego ciśnienia ułożone w ziemi. Wymagania i badania18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
871/8976-48Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
w zakresie produkcji:
971/8976-40*) Gazociągi i instalacje

gazownicze. Ogrodzenia

urządzeń technologicznych

Słupki

18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
1071/8976-41 - - Przęsła18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
1171/8976-42 - - Furtki18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
1271/8976-43 - - Cokoły18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
1371/8976-45Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe.18 marca 1971 r.1 października 1971 r.
przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii i Kartografii:
w zakresie produkcji:
1471/1775-08Wiercenia udarowe. Łączniki z okiem15 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
1571/6727-01Surowce mineralne. Posypka papowa z łupka chlorytowo-serycytowego16 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego:
w zakresie obrotu:
1671/6731-14Klinkier portlandzki z siarczanu wapniowego20 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji:
1771/4580-20Narzędzia jubilerskie. Kleszcze do ciecia pierścieni na palcu6 lipca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji:
1871/8261-34Pianina. Mechanizmy. Wymagania i badania techniczne1 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
1971/6076-08Produkty suchej destylacji drewna. Produkty smołowe z drewna liściastego8 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna:
w zakresie metod badań:
2071/7122-22*) Płyty pilśniowe. Oznaczanie

odporności na przeciąganie

główki gwoździa

8 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
2171/7122-23 - Oznaczanie odporności na

przerywanie płyt

pobocznicą gwoździa

8 czerwca 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i produkcji:
2271/2231-02Aparaty typu kolumnowego. Półki sitowe. Podstawowe wielkości15 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil":
w zakresie produkcji:
2371/6616-13Płyty gumowe na wałki do przejść międzywagonowych5 lipca 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie metod badań:
2471/6602-02Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączenia podeszwy z cholewką w obuwiu tkaninowo-gumowym5 lipca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji i obrotu:
2571/0533-08Ropa naftowa i przetwory naftowe. Benzyna do pirolizy28 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
2671/6081-05Wyroby z węgli uszlachetnionych. Węgiel aktywny adsorbcyjny "Carbosorbid"28 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie metod badań:
2771/0532-07Oznaczanie zawartości siarki i chloru w lekkich produktach naftowych metodą Wickbolda24 kwietnia 1971 r.1 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji i obrotu:
2871/6391-05Płyty dekoracyjne "Unilam"15 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji:
2971/6026-50Dwutlenek tiomocznika25 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
3071/6045-15Rozjaśniacze optyczne dla przemysłu papierniczego i fotochemicznego4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
3171/6053-12Zoocydy. Akaritox koncentrat4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
3271/6069-14*) Środki pomocnicze. Rokanole O4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
3371/6069-16 - Rokanol OC-214 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie metod badań:
3471/6045-16*) Rozjaśniacze optyczne do

włókien celulozowych.

Oznaczanie trwałości na

kwasy i alkalia

4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
3571/6045-17 - Oznaczanie trwałości na

prasowanie

4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
3671/6045-18 - Oznaczanie trwałości na

pot

4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena":
w zakresie produkcji:
3771/6026-45Aldehyd benzoesowy31 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3871/6028-01*) Środki zapachowe

syntetyczne. Cytral

rektyfikowany

31 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3971/6028-02 - Rosarom31 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
4071/5041-05Opakowania jednostkowe metalowe. Puszki stożkowe do konserw3 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
4171/4523-04*) Wyroby nożownicze. Nożyki do

golenia ze stali nierdzewnej

3 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
4271/4526-01 - Noże do cięcia włókien

sztucznych

3 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
4371/4524-01 - Aparaty do golenia o

stałym kącie nastawienia

nożyka

3 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
4471/0514-04Produkty węglopochodne. Pak twardy z węgla kamiennego25 maja 1971 r.1 października 1971 r.
4571/0642-10Taśma zimno walcowana ze stali Bw1517 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4671/0642-11Płytki ze stali Bw1517 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4771/0642-24Krążki stalowe określonego przeznaczenia17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4871/0642-25Blachy uniwersalne na krążki określonego przeznaczenia17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4971/0644-32Pręty ze stali niskostopowej dla przemysłu okrętowego17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5071/0648-15Rury stalowe zgrzewane na zakładkę, złącza i osprzęt17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5171/0661-12Odkuwki stalowe swobodnie kute na silniki wysokoprężne. Wymagania i badania17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
5271/0511-20Produkty węglopochodne. Oznaczanie zawartości głównych składników oleju płuczkowego ze smoły koksowniczej metodą chromatografii gazowej25 maja 1971 r.1 września 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
5371/5512-02Szkła okularowe sferyczne barwione w masie. Wymagania i badania16 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie projektowania i produkcji:
5471/1549-07*) Atmosfery regulowane do

obróbki cieplnej. Piece do

obróbki cieplnej w

atmosferach regulowanych.

Ogólne wymagania techniczne

22 kwietnia 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie terminologii:
5571/1549-06 - Generatory atmosfer

regulowanych. Określenia i

klasyfikacja

22 kwietnia 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
5671/3041-02Zespoły prostownikowe selenowe EB. Wymagania i badania31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
5771/7609-01Etykiety do wyrobów konfekcyjnych24 czerwca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie metod badań:
5871/7703-03Obuwie. Wyznaczanie masy obuwia8 lipca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego "Północ":
w zakresie produkcji i obrotu:
5971/7543-11Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Oznaczenie składu surowcowego w tkaninach21 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6071/7531-01Przędza bawełniana8 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6171/7537-05Tkaniny bawełniane specjalne. Gaza usztywniona18 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6271/7598-04Taśmy tkane techniczne wężowe. Pożarnicze węże tłoczne18 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6371/7598-10Taśmy tkane techniczne pokrowcowe18 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6471/7598-11Taśmy tkane techniczne. Taśmy wężowe - oploty18 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6570/8092-03*) Wyroby cukiernicze trwałe.

Drażetki. Wymagania wspólne

23 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6670/8092-04 - Cukierki pudrowe

prasowane.

Wymagania wspólne

23 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
6770/8090-13 - Badania organoleptyczne23 grudnia 1970 r.1 października 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
w zakresie projektowania, budowy i użytkowania:
6871/3702-04Ochrona katodowa metalowych obiektów pływających i stałych w stoczniach i portach. Wymagania ogólne26 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
6971/3702-05Ochrona obiektów metalowych przed korozją powodowaną prądami błądzącymi w stoczniach i portach. Wymagania ogólne26 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1971 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Ministra Rolnictwa:
168/9137-18Warzywa świeże. Pietruszka10 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 152)10 lipca 1971 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
266/1773-01Wiertarki górnicze udarowe. Koronki z gniazdem stożkowym11 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275)25 czerwca 1971 r.
370/8901-03Rurociągi szybowe. Zasady projektowania11 sierpnia 1970 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 257)5 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
465/0612-01Dolomit hutniczy surowy22 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116)15 maja 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
568/5014-01Drut sprężynowy ze stali węglowej o specjalnym przeznaczeniu16 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 185)26 czerwca 1971 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
670/0832-04Aluminium. Blachy kanalikowe9 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 143)26 kwietnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
765/3618-04Wyposażenie pojazdów samochodowych. Pompy ręczne do ogumienia i przewody. Wymagania i badania techniczne2 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)21 czerwca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych:
869/6121-05Materiały światłoczułe fotograficzne chlorowcosrebrowe. Błony i filmy fluorograficzne do naświetlania światłem zielonym29 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 9, poz. 81)1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena":
969/8186-02Tłuszcze techniczne zwierzęce topione rafinowane6 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)30 czerwca 1971 r.
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Nagrania":
1068/8281-01Oryginał płyty gramofonowej drobnorowkowej. Wymagania i badania techniczne27 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)25 czerwca 1971 r.
1170/8281-02Etykieta płyty gramofonowej. Układ graficzny i wymagania techniczne17 stycznia 1970 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 81)25 czerwca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
1267/8541-06Pinezki30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 20, poz. 132)30 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
1363/7768-01Materiały drewniane. Zaciosy na kopyta i prawidła30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52)17 czerwca 1971 r.
1465/7768-03Usztywniacze drewniane gięte do obuwia29 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)17 czerwca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
1566/8092-02Wyroby cukiernicze trwałe. Karmelki nadziewane i mało nadziewane. Wymagania wspólne13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)19 czerwca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
1664/8165-09Maliny ogrodowe zamrożone3 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 36, poz. 175)16 czerwca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
1765/3757-08Okrętowy sprzęt sygnalizacyjny. Przenośne rogi mgłowe. Wymagania ogólne i badania techniczne10 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)26 czerwca 1971 r.
2.
Norma BN-71/7543-08 "Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Kocowe i pledowe. Wspólne wymagania użytkowe", ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Przemysłu Wełnianego - Północ dnia 14 kwietnia 1971 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 237), obowiązuje do dnia 30 września 1973 r.
3.
Tytuł normy BN-69/8186-02, ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena" dnia 6 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334), zmieniony został na tytuł "Rafinowane tłuszcze techniczne roślinne i zwierzęce".
4.
Tytuł normy BN-63/7768-01, ustanowionej przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52), zmieniony został na tytuł "Przybory szewskie drewniane. Zaciosy drewniane na kopyta i prawidła".
5.
Tytuł normy BN-65/7768-03, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 29 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24), zmieniony został na tytuł "Przybory szewskie. Usztywniacze drewniane gięte do obuwia".
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę BN-62/3521-05 "Tabor kolejowy. Parowozy. Tuleje żeliwne do wyrobu pierścieni tłokowych i suwakowych. Wymiary", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 31 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę BN-68/3535-13 "Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Zatrzaski do drzwi skrzydłowych", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 10 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę BN-65/6727-01 "Posypka papowa z łupka chlorytowo-serycytowego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 16 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę BN-64/6739-02 "Klinkier portlandzki z siarczanu wapniowego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 15 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę BN-67/8261-34 "Mechanizmy pianinowe. Wymagania i badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 27 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następujące normy:
1)
BN-65/6076-04 "Produkty suchej destylacji drewna. Pak z drewna liściastego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek dnia 8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386),
2)
BN-64/6076-02 "Produkty suchej destylacji drewna. Stabilizator H", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek dnia 23 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę BN-65/0642-10 "Taśma zimno walcowana ze stali BL-12", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 22 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę BN-65/0642-11 "Płytki ze stali BL-12", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-69/7609-01 "Etykietki do wyrobów konfekcyjnych", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego dnia 4 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 3, poz. 31).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę BN-69/7531-01 "Przędza bawełniana", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 28 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 218).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę BN-66/7537-05 "Tkaniny techniczne bawełniane. Gaza usztywniona", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 31 grudnia 1966 r. Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje normę BN-65/7598-04 "Taśmy tkane. Pożarnicze węże tłoczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 26 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę BN-68/7598-10 "Taśmy tkane. Taśmy pokrowcowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 13 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę BN-68/7598-11 "Taśmy tkane. Taśmy wężowe - oploty", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 28 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę BN-66/8092-03 "Wyroby cukiernicze trwałe. Drażetki. Wymagania wspólne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 14 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę BN-65/8092-04 "Wyroby cukiernicze trwałe. Cukierki pudrowe prasowane. Wymagania wspólne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
BN-62/3287-01 "Prostowniki selenowe niestabilizowane. Ogólne warunki techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego dnia 7 lutego 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 52, poz. 266),
b)
BN-64/2636-02 "Odbieralniki cylindryczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego dnia 28 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 72, poz. 340 i z 1965 r. Nr 19, poz. 88);
2)
z dniem 31 grudnia 1971 r.:
a)
BN-63/6213-01 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczenia zawartości jonu krzemianowego metodą kolorymetryczną przy użyciu metolu jako reduktora", ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 17 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388),
b)
BN-65/0652-01 "Druty na oporniki grzejne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 8 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116),
c)
BN-67/0642-15 "Taśmy na elementy grzejne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 21 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264),
d)
BN-69/0839-05 "Aluminium. Granulki", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 3 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 218);
3)
z dniem 1 stycznia 1962 r. BN-65/7011-13 "Surowce ceramiczne i szklarskie. Oględziny zewnętrzne i wstępne badania cech fizycznych", ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 26 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271);
4)
z dniem 30 czerwca 1972 r.:
a)
BN-65/9083-02 "Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych. Wymagania techniczne montażu, demontażu i eksploatacji", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa dnia 14 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210),
b)
BN-66/9083-04 "Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych typ »20«. Wymagania i badania techniczne montażu, eksploatacji i demontażu", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa dnia 29 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
_________

*) Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.