Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1971.14.107

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 9 lutego 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
170/3522-06Tabor kolejowy. Korek wlewu paliwa24 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie projektowania:
270/6213-07Woda produkcyjna dla przemysłu włókienniczego28 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
370/7510-03Surowce włókiennicze i przędza. Wilgotności legalne i dodatki handlowe28 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie transportu:
470/9147-13Ryby hodowlane. Przewóz materiału zarybieniowego sielawy i siei8 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie metod badań:
570/3411-08Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Gazowe detektory promieniowania jonizującego. Metody badań18 listopada 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania i produkcji:
670/1727-07Maszyny górnicze. Kołowroty. Podstawowe parametry7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
770/1751-03Podajniki talerzowe. Główne dane techniczne7 grudnia 1970 r.1 października 1971 r.
w zakresie produkcji:
870/0325-01*) Elektroenergetyczne linie

napowietrzne. Osprzęt. Śruby

kabłąkowe

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
970/0325-02 - - Objemki słupowe7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1070/0325-03 - - Zawleczki złącza

gniazdowego

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1170/0325-04 - - Sworznie7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1270/1722-11*) Rozjazdy wąskotorowe kopalniane.

Połączenia torów pojedyncze

proste. Podział i główne

wymiary

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1370/1722-12 - Rozjazdy symetryczne proste.

Podział i główne wymiary

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1470/1722-13 - Rozjazdy zwyczajne. Podział i

główne wymiary

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1570/1722-14 - Połączenia torów podwójne

proste. Podział i główne

wymiary

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1670/1771-18Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Ściski bezpieczeństwa do obciążników7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i badań:
1770/0432-06*) Obudowa metalowa. Przesuwniki

hydrauliczne dwustronnego

działania. Ogólne wymagania i

badania

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
1870/0432-07 - Podpory hydrauliczne

dwustronnego działania.

Ogólne wymagania i badania

7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1970/6791-13Wyroby z topionego bazaltu. Wymagania i badania7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
2070/1722-15Rozjazdy wąskotorowe kopalniane. Ogólne wymagania i badania7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie metod badań:
2170/0471-02Oznaczanie zawartości części stałych w zawiesinach wodnomułowych metodą filtracyjną7 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
2270/4946-17Wózki dziecięce. Kołpaki kół szprychowych11 grudnia 1970 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
2370/7011-16Surowce ceramiczne. Metody badań. Analiza sedymentacyjna metodą pipetową3 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego:
w zakresie metod badań:
2470/6731-13Cement. Metody badań. Badanie ciepła uwodnienia metodą kalorymetrii różnicowej15 listopada 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie używania pojęć:
2570/7460-03.1*) Słownictwo farb graficznych.

Postanowienia ogólne

23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
2670/7460-03.2 - Surowce i półprodukty23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
2770/7460-03.3 - Środki pomocnicze23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
2870/7460-03.4 - Właściwości23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
2970/7460-03.5 - Procesy i czynności23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
3070/7460-03.6 - Wyroby23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie stosowania nazw:
3169/8261-41Akordeony klawiszowe. Nazwy części30 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie projektowania:
3270/1611-06Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe. Koła taśmowe. Główne wymiary31 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:
3370/7350-02Przetwory papiernicze. Pakowanie, przechowywanie i transport28 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
3470/7121-04Sklejka lotnicza1 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa":
w zakresie produkcji i obrotu:
3570/6191-96*) Odczynniki. Kwas nadchlorowy

70%

16 grudnia 1970 r.1 sierpnia 1971 r.
3670/6191-93 - Kwas ortofosforowy 85%16 grudnia 1970 r.1 sierpnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
3770/6191-97 - Azotyn sodowy23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
3870/6193-23 - Cykloheksan23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
3970/6113-03Farby olejno-żywiczne nawierzchniowe dla okrętownictwa wodnicowe26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4070/6113-18Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdzewne reaktywne26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4170/6113-19Farba ftalowa modyfikowana do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4270/6113-44Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4370/6113-45Farba chlorokauczukowa do gruntowania odporna na paliwo płynne, wodę morską26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4470/6114-30Lakier asfaltowy modyfikowany schnący w temperaturze 150-220°C czarny26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4570/6114-59Lakier asfaltowy modyfikowany kwasoodporny czarny26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4670/6115-28Emalia syntetyczna kreodurowa khaki ciemna półmatowa26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4770/6115-38Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4870/6115-58Emalia ftalowa karbamidowa ogólnego stosowania schnąca w temp. 110-130°C, aluminiowa26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
4970/6115-60Emalia ftalowa kopolimeryzowana specjalna schnąca na powietrzu styrenowana S I czarna26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
5070/6115-61Emalie chlorokauczukowe odporne na paliwa płynne i wodę morską26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
5170/6115-59Emalie ftalowe karbamidowe specjalne renowacyjne do samochodów26 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
5270/6094-26*) Górnicze środki strzałowe.

Zapalniki elektryczne węglowe

ostre zwłoczne milisekundowe

normalne zwykłe

8 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
5370/6094-28 - Zapalniki elektryczne

powietrzne ostre momentalne

bezpieczne wobec prądów

błądzących

8 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i metod badań:
5470/6091-38*) Materiały wybuchowe górnicze.

Dynamity skalne

28 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
5570/6091-39 - Amonity skalne28 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
5670/6092-05Masa inicjująca niekorodująca28 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji:
5770/6016-08Fluorek sodowy techniczny1 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
5870/6016-25Węglan strontowy techniczny21 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie stosowania nazw i używania pojęć:
5970/2230-02Aparaty typu kolumnowego. Nazwy, określenia i podział24 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania i obrotu:
6070/0644-22Stal węglowa i niskostopowa. Kształtowniki kwadratowe i prostokątne gięte na zimno zamknięte zgrzewane27 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie produkcji:
6170/0642-20*) Stal węglowa walcowana. Blacha

ze stali 10 Sp

27 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
6270/0644-23 - Kształtowniki na łubki

płaskie do szyn wąskotorowych

i pośrednich

27 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
6370/0661-11Walce kute hartowane do walcowania na zimno. Wymagania i badania13 marca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
6470/0677-02Odlewy staliwne. Naddatki i pozostałości po usuniętych nadlewach27 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru:
6570/1313-01Paleniska do paliw stałych. Ruszty taśmowe. Wymagania i badania28 sierpnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia w zakresie projektowania
1 stycznia 1972 r. w zakresie wykonawstwa i odbioru
w zakresie projektowania i produkcji:
6670/2729-05Pompy próżniowe kułakowe. Wymagania i badania28 sierpnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
6770/5021-07Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 19 + S + Z14 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
6870/5021-08Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej 37 + S + Z14 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
6970/3713-01Drabiny stałe lekkie stalowe okrętowe7 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7070/3713-02Drabiny stałe ciężkie stalowe okrętowe7 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7170/3713-03Schody przenośne okrętowe7 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7270/3713-04Stójka dla pilota okrętowa7 listopada 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7370/3723-04Kratka wentylacyjna do przegród przeciwogniowych typu "B-15" okrętowa22 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7470/3725-01*) Osprzęt torów kablowych.

Korytka

18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
7570/3725-02 - Tuleje pokładowe18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
7670/3725-03 - Kasety stalowe18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
7770/3725-04 - Wsporniki dwunożne18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
7870/3725-05 - Uchwyty metalowe18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
7970/3725-06 - Przepusty18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
8070/3725-07 - Wsporniki pojedyncze18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
8170/3725-08 - Osłony18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
8270/3725-09 - Dławnice grupowe18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
8370/3725-10 - Drabinki stalowe18 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
8470/3512-02*) Tabor kolejowy. Instalacja

elektryczna. Końcówki do

przewodów oczkowe okrągłe

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8570/3513-01 - Chomątka sworzni resorowych10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8670/3513-02 - Sworznie resorowe

zabezpieczone chomątkiem

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8770/3513-03 - Wagony towarowe. Kamień

resorowy

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8870/3513-04 - Wagony towarowe. Łącznik

wieszaka resorowego

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8970/3513-05 - Wagony towarowe. Wieszaki

resorowe

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie terminologii:
9070/3532-26 - Wagony towarowe dwuosiowe.

Mianownictwo zawieszenia

resoru

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9170/3532-27 - Wagony towarowe. Mianownictwo

urządzeń zewnętrznych

10 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
w zakresie produkcji:
9270/1120-01*) Nity lotnicze. Wymagania i

badania

26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9370/1120-02 - Znakowanie26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9470/1120-03 - Dobór długości, wymiary

zakuwek i średnice otworów

pod nity

26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9570/1121-01Nity lotnicze z łbem płaskim26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9670/1121-03Nity lotnicze z łbem kulistym26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9770/1121-04Nity lotnicze z łbem stożkowym o kącie 90°26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9870/1121-05Nity lotnicze z łbem stożkowym o kącie 120°26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9970/1121-06Nity lotnicze z łbem grzybkowym26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10070/1121-07Nity lotnicze do rozwalcowania z łbem płaskim26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10170/1121-08Nity lotnicze do rozwalcowania z łbem kulistym26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10270/1121-09Nity lotnicze do rozwalcowania z łbem stożkowym o kącie 90°26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10370/1121-10Nity lotnicze do rozwalcowania z łbem grzybkowym26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10470/1121-11Nity lotnicze rurkowe26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10570/1121-12Nity lotnicze do dwustronnego rozwalcowania26 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji i metod badań:
10670/1549-05Obróbka cieplno-chemiczna stali szybkotnącej. Pasywacja narzędzi w parze wodnej27 sierpnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań rozjemczych:
10770/0602-05Analiza chemiczna stali. Oznaczanie wodoru dyfuzyjnego w ciekłej stali27 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie projektowania:
10870/1913-02Pośredni wał przyjęcia mocy. Główne wymiary19 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
10970/1130-03Łożyska toczne. Konserwacja, pakowanie, przechowywanie i transport9 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11070/3652-09Rowery. Siodła2 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
11170/0871-03Srebro Ag-EP 6N. Wlewki7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11270/3210-01Zestyki. Ogólne wymagania i badania7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11370/3213-01Gniazda łączeniowe7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11470/3213-02Gniezdniki łączeniowe7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11570/3213-03Gniazda lampkowe7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11670/3213-04Gniezdniki lampkowe7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11770/3213-05Złącza 20-stykowe (4 x 5). Ogólne wymagania i badania7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11870/3376-01Generatory wielkiej i bardzo wielkiej częstotliwości dla celów elektrycznego grzejnictwa przemysłowego. Określenia. Wymagania. Metody badań7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
11970/3281-36Rezystory warstwowe metalowe MŁT lub OMŁT7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12070/3384-02.0Przełączniki klawiszowe. Wymagania i badania7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12170/3384-02.1Przełączniki klawiszowe segmentowe7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12270/6850-05Szkło lampowe. Szkło wzorcowe do pomiaru liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie stosowania oznaczeń:
12370/3375-13Elementy półprzewodnikowe. System oznaczania typów7 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
12470/5921-01Narzędzia stomatologiczne. Kleszcze ekstrakcyjne. Wspólne wymagania i badania4 grudnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
12570/5943-05*) Sprzęt medyczny. Stół

ortopedyczny typ Gruca

23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12670/5943-08 - Stół operacyjny uniwersalny23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12770/5943-09 - Przystawka ortopedyczna typ

Szulc, komplet

23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
12870/5943-10 - Przystawka typ Overholt23 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
12970/3002-05Powłoki galwaniczne i konwersyjne dla części maszyn i aparatów elektrycznych przeznaczonych do pracy w zakładach włókien sztucznych. Wymagania i badania techniczne21 sierpnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego Północ:
w zakresie produkcji i obrotu:
13070/7541-20Przędza anilanowa i anilanowo-argonowa zgrzeblna tkacka9 grudnia 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
13170/7547-01Tkaniny wełniane techniczne. Sukna podkładkowe28 listopada 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13270/7547-05Tkaniny wełnopodobne techniczne. Tkaniny elanowe filtracyjne pyłowe28 listopada 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13370/7598-06Taśmy tkane techniczne pasowe elewatorowe28 listopada 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
13470/7727-01Skóry rymarskie. Skóry na piłki sportowe wyczynowe. Wymagania20 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
13570/7771-01Wtórna skóra obuwiowa spodowa20 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
13670/1839-17*) Maszyny włókiennicze.

Urządzenie skręcająco-nawijające

niedoprzędzarek bawełniarskich

9 marca 1970 r.1 października 1971 r.
13770/1839-18 - Wałki kół napędzających

wrzeciona i koła cewkowe

niedoprzędzarek

bawełniarskich

9 marca 1970 r.1 października 1971 r.
13870/1839-19 - Wrzecionowe koła zębate

stożkowe niedoprzędzarek

bawełniarskich

9 marca 1970 r.1 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
13970/7511-12Włókno konopne długie trzepane zieleńcowe stosowane na wyroby powroźnicze23 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
14070/7523-04Tkanina lniana ubraniowa typu "Texas"7 listopada 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
14170/7523-05Tkaniny lniane prześcieradłowe. Wspólne wymagania użytkowe7 listopada 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie odbioru i badań rozjemczych:
14270/7511-13Metody badań surowców włókienniczych. Włókno konopne długie trzepane stosowane na wyroby powroźnicze. Kontrola laboratoryjna7 listopada 1970 r.1 marca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil":
w zakresie produkcji i odbioru:
14370/8189-01Mieszanki mineralne typu "Mikro"15 grudnia 1970 r.1 marca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
14470/5993-40*) Protezy i aparaty. Szyny do

skórzanych protez podudzia

24 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
14570/5993-42 - Dłonie ze steeplonu

(ortocelowe)

24 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie produkcji:
14670-3743/56Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Łączniki tukowe27 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
14770/3744-17Rybacki sprzęt pomocniczy. Łańcuchy do klamer odrzutowych27 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
14870/3786-02Wysięgniki odchylne dla załóg. Wymagania i badania15 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1971 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
168/6833-17Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów spożywczych typ TO30 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 30, poz. 252)14 sierpnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
267/7327-03Bibuła filtracyjna olejowa6 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)26 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
365/8984-11Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Złącza lutowane. Wymagania techniczne17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)14 listopada 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
466/6311-07Żywice syntetyczne. Kreodur 10530 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275)23 listopada 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
567/6761-08Materiały ogniotrwałe. Kwarcyty29 lipca 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r., Nr 27, poz. 185)4 listopada 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
665/4525-02Narzędzia rzemieślnicze. Siekiery ciesielskie31 stycznia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)28 listopada 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
764/3083-07Elektryczne telegrafy maszynowe. Wymagania i badania techniczne24 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300)10 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
869/3221-04Aparaty telefoniczne CB. Ogólne wymagania i badania30 kwietnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 218)7 listopada 1970 r.
967/3222-04Łącznice telefoniczne. Mikrotelefon nagłowny MN-6029 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)7 listopada 1970 r.
1067/3281-05Rezystory (oporniki) drutowe stałe typu II, lakierowane, cementowane i bez powłoki ochronnej31 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)7 listopada 1970 r.
1168/3281-14Kondensatory z papieru metalizowanego typu II rodzaju MPH29 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)7 listopada 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
1270/8139-08*) Wyroby tytoniowe. Papierosy.

Papierosy bez ustnika

12 stycznia 1970 r. (Monitor Polski Nr 6, poz. 62)9 grudnia 1970 r.
1370/8139-09 - - Papierosy z filtrem12 stycznia 1970 r. (Monitor Polski Nr 6, poz. 62)9 grudnia 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę BN-65/7011-16 "Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Analiza sedymentacyjna metodą Andreasena", ustanowioną przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę BN-63/6730-03 "Cement. Metody badań. Badanie ciepła uwodnienia metodą termosową", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 31 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę BN-63/6113-03 "Farby olejne wodnicowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 18 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 40 i 41 zastępują następujące normy:
1)
BN-64/6113-18 "Farby reaktywne do gruntowania",
2)
BN-64/6113-19 "Farba rdzochronna chromianowa"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 11 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).

5.
Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 46 zastępują następujące normy:
1)
BN-65/6114-30 "Lakier asfaltowy schnący w temperaturze 180°C",
2)
BN-65/6115-28 "Emalia kreodurowa khaki półmatowa"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów - pierwsza dnia 30 sierpnia, a druga dnia 26 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).

6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę BN-66/6115-38 "Emalia syntetyczna aluminiowa", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 16 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-65/6016-08 "Produkty nieorganiczne. Fluorek sodowy techniczny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego dnia 20 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
8.
Normy wymienione w § 1 lp. 74, 75, 76, 77, 78 i 79 zastępują następujące normy:

1) BN-63/3725-01 "*) Osprzęt kablowy okrętowy. Korytka kablowe",

2) BN-63/3725-02 " - Tuleje kablowe",

3) BN-63/3725-03 " - Kasety kablowe",

4) BN-63/3725-04 " - Wsporniki kablowe",

5) BN-63/3725-05 " - Uchwyty kablowe",

6) BN-63/3725-06 " - Przepusty kablowe"

- ustanowione przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 7 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 109).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-67/3725-07 "Wsporniki pojedyncze mocowania sprzętu elektrycznego okrętowego", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego dnia 3 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 107 zastępuje normę BN-65/0602-05 "Pobieranie i przygotowanie próbek oraz oznaczanie wodoru w płynnej stali", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje normę BN-67/1130-03 "Łożyska toczne. Konserwacja i opakowanie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 21 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuje normę BN-66/3652-09 "Rowery. Siodła", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 19 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje następujące normy:

1) BN-63/3216-02 "*) Urządzenia teletechniczne. Gniazdo 20-stykowe",

2) BN-63/3216-03 "- Wtyczka 20-stykowa"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra" dnia 26 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę BN-64/5943-05 "Meble szpitalne. Stół ortopedyczny typ Gruca", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę BN 64/5943-08 "Meble szpitalne. Stół operacyjny uniwersalny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).
16.
Normy wymienione w § 1 lp. 127 i 128 zastępują następujące normy:

1) BN-65/5943-09 "*) Meble i sprzęt szpitalny. Stół operacyjny uniwersalny. Przystawka ortopedyczna typ Szulc",

2) BN-65/5943-10 "- - Przystawka typ Overholt"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego dnia 6 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje normę BN-65/7547-01 "Tkaniny techniczne wełniane. Sukna podkładkowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 20 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę BN-68/7547-05 "Tkaniny techniczne elanowe. Tkaniny filtracyjne pyłowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 28 października 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 374).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę BN-66/7598-06 "Taśmy tkane. Taśmy bawełniane pasowe elewatorowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych dnia 1 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 135 zastępuje normę BN-65/7719-04 "Wtórna skóra obuwiowa spodowa", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 142 zastępuje następujące normy:
1)
BN-67/7511-06 "Włókno konopne długie parowane na wyroby powroźnicze",
2)
BN-67/7511-07 "Włókno konopne długie moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe na wyroby powroźnicze"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego - pierwsza dnia 27 lipca, a druga dnia 19 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 349).

22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 143 zastępuje normę BN-64/8189-01 "Mieszanki mineralne typu "Mikro", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil" dnia 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 148 zastępuje normę BN-65/3786-02 "Urządzenia zejściowe statków żeglugi śródlądowej. Wysięgi odchylne dla załóg", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 30 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
BN-64/3786-19 "Wyposażenie statków żeglugi śródlądowej. Schodnie lekkie", ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 19 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185),
b)
BN-63/6076-01 "Proszek uniwersalny do nawęglania", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek dnia 2 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52),
c)
BN-65/8070-01 "Klasyfikacja wyrobów ciastkarskich nietrwałych", ustanowiona przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego dnia 24 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88),
d)
BN-64/6112-09 "Masa asfaltowa MA-2", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 8 września 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17);
2)
z dniem 1 lipca 1971 r. w części dotyczącej tlenu gazowego BN-68/6017-03 "Tlen do celów spawalniczych", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma" dnia 30 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 15, poz. 122);
3)
z dniem 1 stycznia 1972 r. BN-63/0832-02 "Aluminium. Taśma cienka", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 26 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą cześć pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.