Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1970.12.109

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 kwietnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania i budowy:
170/0455-03*) Transport w kopalniach

odkrywkowych. Skrajnia budowli

wąskotorowa 900 mm

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/0455-04 - Skrajnia budowli

normalnotorowa

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji:
370/0463-09Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zbiorniki kopalniane leżące bezciśnieniowe14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/1710-01Maszyny do urabiania. Chwyty i gniazda noży skrawających o przekroju prostokątnym. Wymiary14 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
570/1771-08*) Wiercenia obrotowe

normalnośrednicowe. Głowice

płuczkowe

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/1771-09 - Pompy płuczkowe. Pierścienie

uszczelniające. Nakrywy

cylindrów

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/1771-10 - Pompy płuczkowe. Pierścienie

uszczelniające. Nakrywy

zaworów

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/1771-11 - Pompy płuczkowe. Pierścienie

uszczelniające. Grzybki

zaworów

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/1771-12 - Pompy płuczkowe. Grzybki

zaworów

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1070/1771-17 - Korony ratunkowe klinowe

odpinalne

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1170/0454-01Tory kopalniane. Drewniane podkłady i podrozjezdnice14 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
1270/1771-13*) Wiercenia obrotowe

normalnośrednicowe. Pompy

płuczkowe. Gniazda zaworów

14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/1771-14 - - Kadłuby tłoków14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/1771-15 - - Średnice tulej tłokowych14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1570/1771-16 - - Końcówki tłoczyw14 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie czynności określonych normą:
1670/0471-01Oznaczanie ogólnego wskaźnika rozmywalności skał karbońskich metodą GIG14 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie badań odbiorczych:
1770/0312-01Regeneracyjne podgrzewacze wody zasilającej w instalacjach turbinowych. Wymagania i badania odbiorcze14 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
1870/0410-01Wyrobiska ścianowe. Pomiar zaciskania pionowego14 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
w zakresie metod badań:
1970/7103-03Stoły. Wymagania i badania w zakresie wytrzymałości, odkształcalności oraz stateczności16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
2070/7103-07Krzesła. Wymagania i badania w zakresie wytrzymałości oraz odkształcalności16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej:
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
2170/8950-07Budownictwo hydrotechniczne. Badania geologiczne i hydrogeologiczne. Określanie wodochłonności skal litych. Warunki techniczne i metody badań5 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie czynności określonych normą:
2270/6210-02Wytyczne przechowywania chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków5 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie produkcji:
2370/3421-03Zamknięte źródła promieniowania do radiografii gamma Iryd-192 w kapsułce aluminiowej6 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2470/3422-08Otwarte źródła promieniowania. Preparat 3H2. Woda trytowa6 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
2569/6829-03Szkło płaskie "Foto" ciągnione18 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
2670/6831-35*) Butelki szklane do artykułów

spożywczych. Butelki do miodu

pitnego "Klasztornego"

31 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
2770/6831-36 - Butelki do miodu pitnego

"Koronnego"

31 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
2870/6856-02Rury ze szkła neutralnego do produkcji ampułek2 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
2970/7045-12*) Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Naczynia

24 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
3070/7045-13 - Sprzęt laboratoryjny.

Zbiorniki

24 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
3170/6722-05Kruszywa mineralne. Lekkie kruszywo budowlane. Glinoporyt16 marca 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal":
w zakresie wykonawstwa i badań:
3269/2940-01Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieże radiowe i telewizyjne. Wymagania i badania31 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej:
w zakresie projektowania i produkcji:
3368/7152-02Naświetla drewniane wewnętrzne. Szczegóły konstrukcyjne31 grudnia 1968 r.1 maja 1970 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
3468/7159-01Deskowania. Płyty klejone z drewna. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
3568/7151-04Drzwi drewniane płycinowe. Szczegóły konstrukcyjne31 grudnia 1968 r.1 maja 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
3670/6747-16Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe21 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i obrotu:
3769/7168-01Wyroby korkowe. Podkładki krążkowe lite do zamknięć butelkowych29 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3869/7168-02Korki z kory litej29 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
3966/6711-03Kreda malarska25 czerwca 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
4070/7128-02Płyty pilśniowe i wiórowe laminowane - Alpex - eksportowe10 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4170/7321-09Papier powleczony pigmentami na maszynie papierniczej28 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
4270/6026-05Produkty organiczne. Woski syntetyczne twarde15 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
4370/6144-17Heliotropina15 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
4470/6144-18Salicylan fenyloetylu15 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
4570/6144-19Aldehyd alfa amylocynamonowy15 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4670/6062-02Hopkalit24 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
4770/0535-24Olej do amortyzatorów hydraulicznych22 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
4869/0642-21Stal węglowa i stopowa. Bednarka i blacha cięta przeznaczona do walcowania na zimno31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4969/0642-22Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości. Taśmy z zaokrąglonymi krawędziami do wyrobu tapicerskich formatek sprężynowych31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5069/0644-18Stal walcowana. Pręty z otworem na wiertła górnicze udarowo-obrotowe31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
5169/0644-19Stal narzędziowa walcowana i ciągniona. Pręty do wyrobu pilników i tarników31 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
5269/0602-13*) Analiza chemiczna surówki i

stali. Oznaczanie małych

zawartości chromu do 0,10%

31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5369/0602-14 - Oznaczanie małych zawartości

krzemu do 0,10%

31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
5470/2471-04Mieszalniki cukrzyc. Koryta. Główne wymiary31 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
5570/2272-01Filtry świecowe. Ceramiczne elementy filtrujące do oddzielania fazy stałej od ciekłej. Wymiary31 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie konstrukcji i wykonania:
5669/2471-01Ogrzewacze szybkoprądowe 12-biegowe. Podstawowe wielkości15 listopada 1969 r.1 lipca 1970 r.
5769/2471-03Warniki cukrzyc z rurową komorą grzejną. Podstawowe wielkości15 listopada 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
w zakresie konstrukcji:
5870/3891-12*) Lotnicze przyrządy pokładowe.

Puszki wskaźników. Gniazda i

uszczelki do połączeń

ciśnieniowych

16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
5970/3891-13 - Otwory montażowe do osadzania

puszek wskaźników

16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
6070/3891-14 - Obejmy mocujące puszki

wskaźników

16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
6170/1341-16Silniki wysokoprężne okrętowe i kolejowe. Przewody wtryskowe. Wymagania i badania28 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji i badań:
6270/1809-05Maszyny włókiennicze. Odlewy z żeliwa szarego. Podstawowe wymagania i badania14 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
6369/6765-20Materiały ogniotrwałe. Wkłady "Cerizol" do wlewnic stalowniczych17 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
6470/3622-01Samochody i przyczepy. Resory piórowe. Wymagania i badania14 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji:
6570/7761-02Garbniki naturalne. Ekstrakt dębowy zwykły26 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
6670/7724-01Skóry odzieżowe świńskie wodo- i olejoodporne11 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
w zakresie metod badań:
6770/7501-16Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny jedwabne. Wyznaczanie odporności filmu na ścieranie6 stycznia 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6870/7523-02Tkaniny lniane prześcieradłowe10 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
6970/7523-03Tkaniny lniane poszwowe i poszewkowe10 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
7070/6859-03Tkaniny szklane4 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
7170/7598-12Taśmy tkane techniczne. Taśmy impregnowane - pasowe napędowe4 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
7269/1830-01Maszyny włókiennicze. Deski szarpakowe31 grudnia 1969 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
7369/8094-07Półprodukty cukiernicze. Miazga kakaowa23 grudnia 1969 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
7469/8090-12Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie zawartości soli kuchennej23 grudnia 1969 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
7570/8123-01Fasola w sosie pomidorowym14 stycznia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
7669/8015-11Wyroby wędliniarskie przeznaczone na eksport. Proces produkcyjny25 września 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie produkcji:
7770/3782-10Kotwice łodziowe składane21 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7870/3782-15Kotwice z ramionami odchylnymi21 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7970/3782-16Kotwice czteroramienne21 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8070/3782-17Kotwiczki trałowe czteroramienne21 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8170/3786-10*) Barierki stalowe statków

śródlądowych. Wymagania ogólne

23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8270/3786-12 - Podstawa stojaka składanego23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8370/3786-14 - Stojaki23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8470/3786-15 - Podstawy tulejowe23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8570/3786-18 - Kołnierze23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8670/3786-25 - Uchwyty23 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie produkcji:
8770/3743-11*) Uzbrojenie rybackich narzędzi

połowowych. Warunki odbioru

elementów stalowych uzbrojenia

włoka

2 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8870/3743-25 - Krętliki rybackie2 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8970/3743-26 - Zaczepy do rozpornic2 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9070/3743-52 - Łącznik pokrywowy2 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9170/3743-53 - Ogniwo przecinane2 lutego 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 czerwca 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
168/6765-15Materiały ogniotrwałe. Hala odlewnicza. Własności wyrobów zestawu kadziowego i syfonowego5 sierpnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 40, poz. 334)21 lutego 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
265/4518-01*) Narzędzia gospodarskie. Sierpy27 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)3 marca 1970 r.
365/4518-02 - Kosy27 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)3 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:
467/6044-03Pigmenty organiczne do farb wodnych2 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)9 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
568/6046-07Litopon12 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 352)2 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
667/8015-15Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów. Proces produkcyjny20 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 32, poz. 220)1 grudnia 1969 r.
767/8015-16Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów23 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 32, poz. 220)1 grudnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
863/8142-07Wódki gatunkowe słodkie5 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52)14 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
969/5919-07Narzędzia lekarskie. Cewniki metalowe7 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)9 marca 1970 r.
2.
Data obowiązywania norm:
1)
BN-70/8139-08 "*) Wyroby tytoniowe. Papierosy. Papierosy bez ustnika",
2)
BN-70/8139-09 " - - Papierosy z filtrem"

- ustanowionych przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 12 stycznia 1970 r. (Monitor Polski Nr 6, poz. 62), zmieniona została na datę 1 października 1970 r.

1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę BN-65/1710-01 "Maszyny górnicze urabiające. Chwyty i gniazda noży skrawających. Wymiary", ustanowioną przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 7 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę BN-64/6722-05 "Kruszywo lekkie. Agloporyt z glin", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 55, poz. 289).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę BN-64/7167-01 "Wkładki korkowe lite do zamknięć butelkowych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 25 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę BN-64/7167-02 "Korki", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę BN-63/6026-05 "Produkty organiczne. Woski syntetyczne twarde", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Syntezy Chemicznej dnia 28 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 54, 56 i 57 zastępują normy:
1)
BN-63/2471-01 "Ogrzewacze szybkoprądowe 12-biegowe. Komory grzejne. Główne wymiary",
2)
BN-63/2471-03 "Warniki rurowe do gotowania cukrzyc. Komory grzejne. Główne wymiary",
3)
BN-63/2471-04 "Mieszalniki cukrzyc. Główne wymiary koryt"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich dnia 25 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę BN-67/3622-01 "Samochody i przyczepy. Resory piórowe. Wymagania i badania", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 26 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 175).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę BN-64/7598-03 "Tkaniny techniczne szklane", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 18 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę BN-66/1820-01 "Maszyny przędzalnicze. Deski szarpakowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych dnia 13 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę BN-66/8015-11 "Wędliny i wyroby wędliniarskie specjalne. Proces produkcyjny", ustanowioną przez Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego dnia 31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 49, poz. 247).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę BN-66/3782-10 "Kotwice łodziowe składane", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 20 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę BN-63/3743-11 "Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Warunki odbioru elementów stalowych uzbrojenia włoka", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 2 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
13.
Normy wymienione w § 1 lp. 88 i 89 zastępują następujące normy:
1)
BN-64/3743-25 "*) Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Krętliki z ogniwami",
2)
BN-64/3743-26 " - Zaczepy do rozpornic"

- ustanowione przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 1 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 109).

Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe (BN):
1)
BN-66/1523-02 "*) Sprzęgła sprężyste stałe. Tarcze z otworami stożkowymi",
2)
BN-66/1523-03 " - Tarcze z otworami walcowymi",
3)
BN-66/1523-04 " - Sworznie",
4)
BN-66/1523-05 " - Pierścienie sprężyste",
5)
BN-66/1523-08 " - Pierścienie dystansowe"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi dnia 21 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 179).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępuje dwie pierwsze części pełnego tytułu.