Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1969.45.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1969 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 13 października 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
169/9311-03*) Przybory stacyjne. Datowniki do

stemplowania kolejowych dokumentów

przewozowych i kasowych

28 sierpnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
269/9311-11 - Plombownica wagonowa28 sierpnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
369/3506-08Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Dławik torowy JLA 13. Warunki techniczne28 sierpnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
469/7010-01Kalka ceramiczna. Wymagania i badania26 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
569/7001-08Metody badań. Oznaczanie nasiąkliwości i porowatości wypalonych materiałów i wyrobów ceramicznych16 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych "Instal":
w zakresie produkcji:
669/8963-02*) Instalacje sprężonego powietrza.

Odkraplacze do rurociągów 80-150 m

19 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
769/8963-03 - Odkraplacze do rurociągów 15-65 mm19 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
869/8963-04 - Zbiorniki wyrównawcze19 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zespołu Produkcji i Techniki Filmowej Naczelnego Zarządu Kinematografii:
w zakresie produkcji:
969/8230-11Pudło do transportu kopii filmowych 35 mm. Wymagania i badania27 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1069/8230-12Pudełka do taśm filmowych 35 i 16 mm. Wymagania i badania27 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie przechowywania:
1169/8237-03Materiały filmowe na podłożu łatwopalnym i bezpiecznym. Warunki techniczne przechowywania27 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
1269/8261-23Pianina. Kołki stroikowe2 czerwca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
1369/7122-17Płyty pilśniowe twarde gruntowane15 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1469/7122-18Płyty pilśniowe twarde oklejane papierem gazetowym15 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
1569/5046-01*) Opakowania transportowe metalowe. Bębny

ciężkie z obręczami wytłaczanymi

8 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1669/5046-02 - Bębny lekkie8 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1769/5046-03 - Bębny ciężkie z obręczami nasadzanymi8 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1866/5048-01*) Opakowania. Zamknięcia. Pokrywki metalowe

do słoi "Feniks"

30 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1966/5048-02 - - Zakrywki metalowe nakręcane do słoi30 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
2069/2252-03Rury stalowe z ożebrowaniem śrubowym. Wymiary14 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
2169/1923-12*) Ząb sprężynowy kultywatorów ciągnikowych.

Sprężyna pomocnicza

20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2269/1923-14 - Redliczka20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2369/1923-17 - Gęsiostopka20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2469/1923-23*) Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Zespół20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2569/1923-24 - Sprężyna główna20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2669/1923-25 - Sprężyna pomocnicza20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970. r.
2769/1923-26 - Sprzączka20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2869/1923-27 - Redliczka20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2969/1924-08Korpus płużny o szerokości roboczej 40 cm. Listwy płozu20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3069/1924-22*) Korpus płużny cylindroidalny o szerokości

roboczej 30 cm. Wygięcie powierzchni

roboczej

20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3169/1924-23 - Lemiesz20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3269/1924-24 - Odkładnica20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3369/1924-25 - Listwy płozu20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
3469/1924-26 - Pięta20 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
3569/1312-09Zbiorniki zamknięte ciśnieniowe cylindryczne i stożkowe. Wymagania i badania5 marca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
3669/3057-01Przewody nawojowe miedziane i aluminiowe. Wymagania ogólne i badania techniczne2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
3769/3057-02Przewody nawojowe miedziane, gołe, okrągłe2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
3869/3057-03Przewody nawojowe aluminiowe, gołe, okrągłe2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
3969/3057-04Przewody nawojowe miedziane, gołe, prostokątne2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4069/3057-05Przewody nawojowe aluminiowe, gołe, prostokątne2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4169/3057-06Przewody nawojowe miedziane i aluminiowe, emaliowane, okrągłe, o normalnej grubości warstwy emalii2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4269/3057-07Przewody nawojowe miedziane prostokątne o izolacji bawełnianej2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4369/3057-08Przewody nawojowe miedziane okrągłe o izolacji włóknistej i złożonej2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4469/3057-09Przewody nawojowe miedziane o izolacji papierowej2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4569/3057-10Przewody nawojowe miedziane okrągłe o izolacji z tworzyw termoplastycznych2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
4669/3057-11Przewody nawojowe miedziane wielkiej częstotliwości2 kwietnia 1969 r.1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
4769/0661-09Stale stopowe narzędziowe WNL2, WLK i WWS1 do pracy na gorąco24 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
4869/0661-10Stale stopowe narzędziowe NCMS, NC4S i NCLV do pracy na zimno24 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie metod badań:
4969/0602-12Analiza chemiczna stali. Przemysłowa metoda oznaczania manganu24 czerwca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania i produkcji:
5069/3752-01Wciągarki kotwiczne z napędem elektrycznym. Wymagania i badania5 sierpnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji:
5169/3763-021Meble drewniane okrętowe. Wymagania i badania16 lipca 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie projektowania:
5269/1341-14Silniki wysokoprężne okrętowe i kolejowe. Średnice nominalne cylindrów18 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie produkcji:
5369/3509-01Tabor kolejowy. Wybór gwintów18 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
5469/0897-06*) Nikiel cyrkonowy. Pręty na katody lamp

elektronowych

8 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
5569/0897-07 - Taśmy na katody lamp elektronowych8 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji i obrotu:
5669/3016-09Maszyny elektryczne małej mocy. Prądnice rowerowe. Ogólne wymagania i badania1 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.

w zakresie produkcji 1 lipca 1970 r. w zakresie obrotu

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
5769/1353-08Silniki pojazdów samochodowych. Pompy olejowe. Ogólne wymagania i badania1 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
5869/1353-09Silniki spalinowe benzynowe. Pompy paliwowe przeponowe. Wymagania i badania29 sierpnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5969/3683-01Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Rozruszniki. Wymagania i badania7 sierpnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
6069/3611-04*) Sprężyny dla przemysłu motoryzacyjnego.

Sprężyny śrubowe naciskowe zwijane na zimno

z drutów i prętów okrągłych. Wymagania i

badania

28 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
6169/3611-05 - Sprężyny śrubowe naciągowe zwijane na

zimno z drutów okrągłych. Wymagania i

badania

5 sierpnia 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji i odbioru:
6269/6626-03Formatki meblowe z gumy piankowej12 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
6369/6118-30Rozcieńczalniki do wyrobów celulozowych30 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
6469/0536-11Smar samochodowy 1 S4 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
w zakresie metod badań:
6569/0536-12Oznaczanie odporności smarów plastycznych na działanie wody w warunkach dynamicznych4 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6669/7721-03Skóry obuwiowe wierzchnie. Skóry lakierowane. Wymagania8 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
6769/7782-01Obcasy klinowe z tworzyw sztucznych. Wymagania6 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6869/1858-06Maszyny włókiennicze. Oprawki z czujnikiem wątkowym mechanicznym20 sierpnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
6969/7753-07Ochrony osobiste skórzane. Rękawice dla spawaczy12 czerwca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie klasyfikacji, produkcji i obrotu:
7069/7511-09Słoma konopna roszona19 lipca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
7169/7542-12Czesanka anilanowo-wełniana27 czerwca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7269/7567-04Włóczka odzieżowa czesankowa anilanowa puszysta27 czerwca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego:
w zakresie produkcji:
7369/8072-01Chleb pszenny oksywski12 września 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7469/8073-01Chleb mieszany gliwicki12 września 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
7568/5993-31Protezy i aparaty. Szyny stawu kolanowego16 grudnia 1968 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie metod badań:
7669/5511-04Obiektywy do epidiaskopów. Metody badań9 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
7769/3782-14Wciągarki kotwiczne linowe ręczne. Ogólne wymagania i badania1 września 1969 r.1 lipca 1970 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:
167/6356-01Tworzywa ekspandowane z polichlorku winylu. Polocel11 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142)27 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
268/3516-06Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprężyny pierścieniowe zderzaków15 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 132)18 sierpnia 1969 r.
365/3517-13Tabor kolejowy. Hamulec systemu "Oerlikon". Wymagania i badania techniczne29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)18 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
467/8942-01Telefoniczne przyłącza nabrzeżowe w portach morskich i śródlądowych. Wymagania i badania techniczne27 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)29 lipca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
568/7501-14Przędza bawełniana. Wyznaczanie stopnia czystości9 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)23 sierpnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego:
664/8062-03Przetwory zbożowe. Zarodki pszenne i żytnie26 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382)12 sierpnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
767/8094-06*) Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby w czekoladzie. Ptasie mleczko30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)22 sierpnia 1969 r.
865/8097-05- Sucharki. Wymagania wspólne28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)22 sierpnia 1969 r.
przez Dyrektora Naczelnego Centrali Przemysłu Mięsnego:
963/8015-02Wędliny i wyroby wędliniarskie4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)30 czerwca 1969 r.

25 sierpnia 1969 r.

1063/8015-01Wędliny i wyroby wędliniarskie. Proces produkcyjny23 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)25 sierpnia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
1163/8034-02Konserwy drobiowe. Wymagania jakościowe28 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17)20 czerwca 1969 r.
2.
Tytuł normy BN-69/6191-87, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego dnia 21 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 218), zmieniony został na tytuł: "Odczynniki. Azotan amonowy".
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę BN-66/9311-03 "Datowniki do stemplowania kolejowych dokumentów przewozowych i kasowych", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 14 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę BN-66/7010-01 "Kalka ceramiczna. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego dnia 29 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę BN-64/8261-23 "Pianina. Kołki stroikowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 20 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 21 i 22 zastępują następujące normy:
1)
BN-63/1923-12 "*) Maszyny rolnicze. Jarzma półokrągłe. Sprężyna pomocnicza",
2)
BN-63/1923-14 " - - Redliczka",
3)
BN-63/1923-17 " - - Gęsiostopka"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę BN-65/1924-08 "Korpus płużny o szerokości roboczej 40 cm. Listwa płozu", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 21 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 44, poz. 224).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/3752-01 "Wciągarki (windy) kotwiczno-cumownicze z napędem elektrycznym. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 9 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę BN-64/3763-02 "Meble okrętowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 23 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę BN-64/3509-01 "Tabor kolejowy. Gwinty. Rodzaje i wymiany", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 17 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 109).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę BN-65/3682-01 "Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Rozruszniki elektryczne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 29 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 14, poz. 110) zastępuje następujące normy:
1)
BN-65/8031-02 "Drób bity", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 15 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271),
2)
BN-67/8031-03 "Drób bity. Perlice", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 2 maja 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166).
Traci moc z dniem 1 stycznia 1970 r. norma BN-66/0513-02 "Koks do produkcji amoniaku", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 30, poz. 142).
__________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.