§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1970.30.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę BN-64/1721-09 "Wozy kopalniane średnie resorowane. Skrzynie. Główne wymiary", ustanowioną przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 27 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę BN-68/0406-05 "Obudowa metalowa. Stropnice członowe. Ogólne wymagania i badania", ustanowioną przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 132).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę BN-65/9317-05 "Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyt ramienia odciągowego do liny", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 5 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 34 i 35 zastępują następujące normy:
1)
BN-66/9317-23 "*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wsporniki ukośników",
2)
BN-66/9317-30 "- - Uchwyty izolatora odciągu wysięgu"

- ustanowione przez Ministra Komunikacji dnia 4 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę BN-67/9317-44 "Sieć trakcyjna kolejowa. Izolator podwieszeniowy", ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-66/6854-01 "Szkło sanitarne. Wlewnik (irygator)", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 10 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę BN-65/8263-08 "Pianina. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 23 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje następujące normy:
1)
BN-66/8261-01 "Instrumenty perkusyjne. Akcesoria. Wymagania techniczne i badania",
2)
BN-66/8261-12 "Instrumenty perkusyjne i ich akcesoria. Podział, nazwy i określenia",
3)
BN-66/8263-01 "*) Instrumenty perkusyjne. Membranofony o nieokreślonej wysokości dźwięku. Wymagania techniczne i badania",
4)
BN-66/8263-10 "- Idiofony. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 21 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę BN-63/8261-10 "Pianina. Nazwy części", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 18 maja 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 50, poz. 245).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę BN-67/6094-09 "Lont detonujący pentrytowy wodoszczelny i lont ćwiczebny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 3 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-65/6026-19 "Produkty organiczne. Acetanilid", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 25 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88).
12.
Normy wymienione w § 1 lp. 81 i 82 zastępują następujące normy:
1)
BN-66/6041-14 "Barwniki kwasowe i zwykłe",
2)
BN-66/6041-15 "Barwniki chromowe"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 26 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).

13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę BN-66/0644-09 "Pręty żebrowane do zbrojenia betonu sprężonego ze stali 60GS", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224).
14.
Normy wymienione w § 1 lp. 94 i 96 zastępują następujące normy:
1)
BN-64/0617-02 "Żelgruda. Klasyfikacja i wymagania techniczne",
2)
BN-64/0617-01 "Pobieranie i przygotowanie próbek żelgrudy do analizy chemicznej"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 30 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).

15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę BN-64/3517-06 "Tabor kolejowy. Hamulec. Tabliczka fabryczna zbiornika sprężonego powietrza", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 31 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 109).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 141 zastępuje normę BN-64/5521-02 "Gwinty okularów do przyrządów optycznych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 24 marca 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 143 zastępuje normę BN-65/3652-06 "Rowery. Łożyska układu kierowniczego. Główne wymiary", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 144 zastępuje normę BN-66/3652-10 "Rowery. Widełki przednie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 23 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 147 zastępuje normę BN-65/3685-04 "Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Reflektory. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 16 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 154 zastępuje normę BN-64/7533-01 "Tkaniny bawełniane. Tkanina specjalna do powlekania", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 3 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).