Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1970.30.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
170/0432-04Obudowa metalowa górnicza. Stropnice członowe SCG-51D/11023 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/0434-01Obudowa wyrobisk, korytarzowych. Okładziny żelbetowe13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/1723-02Wozy kopalniane średnie resorowane. Skrzynie. Główne wymiary23 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
470/8976-08*) Sączki węchowe gazociągów

ułożonych w ziemi. Osłony

żeliwne

23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
570/8976-09 - Osłony z polichlorku

winylu

23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/8976-10 - Osłony betonowe23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/8976-11 - Korek23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/8976-19*) Gazociągi i instalacje

gazownicze. Króciec stalowy

złączek do węży gumowych

13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/8976-20 - Króćce żeliwne złączek do

węży gumowych

13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1070/8976-21 - Korek do odpowietrzania13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1170/8976-22 - Kołnierze zaślepiające z

otworem do odpowietrzania

13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1270/8976-23*) Instalacje odbioru

kondensatu z odwadniaczy

gazociągów ułożonych w

ziemi. Przewody łączące

13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/8976-24 - Ograniczniki ciśnienia13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i badań:
1470/0432-05Obudowa metalowa. Stropnice członowe. Ogólne wymagania i badania23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania:
1570/8902-03Lampownie kopalniane. Zasady projektowania23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
1670/1751-02Przenośniki kubełkowe odwadniające. Podwójne człony łańcuchowe z kubełkami. Główne wymiary23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania, produkcji i eksploatacji:
1770/1717-01Koparki wielonaczyniowe. Podział, określenia, symbole23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
1870/8902-02Łaźnie kopalniane. Stalowe szafki szatniowe. Wymagania i badania23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania, budowy i obsługi:
1970/8976-16*) Instalacje odbioru

kondensatu z odwadniaczy

gazociągów ułożonych w

ziemi

13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i budowy:
2070/8976-17- Zbiornik kondensatu13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/8976-18- Zespoły odbierające13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2270/8976-25- Rurociągi kondensatu13 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
2370/8976-07Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
2470/8900-02Kopalniane budynki powierzchniowe. Ogrzewanie. Zasady projektowania instalacji wewnętrznych21 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2570/8901-02Projekty górnicze. Oznaczenia graficzne obudowy górniczej i elementów budowlanych w wyrobiskach podziemnych23 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
2670/0501-04Węgiel kamienny. Oznaczanie wydajności produktów odgazowania metodą Gray-Kinga23 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Ministra Gospodarki Komunalnej:
w zakresie produkcji i eksploatacji:
2770/9317-78Tabor tramwajowy. Ślizgacze węglowe do odbieraków prądu. Wymiary główne18 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
2870/8972-04Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i określenia29 stycznia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
2970/6212-12Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości ozonu29 stycznia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3070/6215-38Badanie ścieków gospodarczych i miejskich. Oznaczanie zawartości azotu ogólnego, amonowego i organicznego w osadach ściekowych29 stycznia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania, produkcji i napraw:
3170/3500-08*) Tabor kolejowy. Wagony

towarowe. Napisy i znaki

22 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
3270/3500-09 - Wagony osobowe, motorowe

oraz zespoły trakcyjne.

Napisy i znaki

22 czerwca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
3370/9317-05*) Sieć trakcyjna kolejowa.

Osprzęt. Uchwyty ramion

odciągowych do liny 35 mm2

5 maja 1970 r.1 lipca 1971 r.
3470/9317-23 - - Wsporniki ukośników5 maja 1970 r.1 lipca 1971 r.
3570/9317-30 - - Uchwyty izolatora

odciągu wysięgu

5 maja 1970 r.1 lipca 1971 r.
3670/9317-44 - - Izolator podwieszeniowy5 maja 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
w zakresie metod badań:
3770/7121-03Sklejka. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu w płaszczyźnie płyty12 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji i obrotu:
3870/8510-03Zamki do galanterii kaletniczej. Gwoździe i nity11 lipca 1970 r.1 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
3970/6831-11Butelki do wódek eksportowych. Butelki "Szartreski" z gwintem1 czerwca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4070/6831-37Butelki szklane do artykułów spożywczych. Butelki do miodu pitnego "Warsowin"10 czerwca 1970 r.1 listopada 1970 r.
4167/6833-16Opakowania szklane do wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych. Słoiki typu KS-611 grudnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4268/6833-17Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów spożywczych typ TO30 grudnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4369/6851-20Szklany sprzęt laboratoryjny. Krystalizatory28 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4469/6854-01Szkło sanitarne. Wlewniki20 października 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4568/6855-07Balony szklane do lamp elektrycznych żarowych. Wymagania i badania14 lutego 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4668/6857-04Szkła do lamp naftowych. Szkła do lamp wiatroodpornych30 listopada 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
4770/6851-21Szklany sprzęt laboratoryjny. Cylindry do pomiarów areometrycznych16 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Komunalnej:
w zakresie obrotu:
4869/9125-04Materiał szkółkarski. Róże17 listopada 1969 r.1 grudnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
4970/8263-08Pianina. Wymagania i badania techniczne15 kwietnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5070/8267-02Instrumenty perkusyjne i ich akcesoria. Wymagania i badania techniczne1 kwietnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie stosowania nazw:
5170/8261-10Pianina. Nazwy podstawowych zespołów i części2 maja 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zespołu Produkcji i Techniki Filmowej Naczelnego Zarządu Kinematografii:
w zakresie projektowania:
5270/8213-01Urządzenia do zapisu i odczytu dźwięku na taśmie magnetycznej perforowanej 35 i 15 mm. Wymagania mechaniczne i elektryczne7 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
5370/8221-01Urządzenia kinowe. Prostownik do zasilania żarówki w projektorze. Podstawowe wymagania elektryczne7 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
5470/7462-10.0*) Pokosty do farb graficznych25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5570/7462-10.1 - Postanowienia ogólne25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5670/7462-10.2 - Podział25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5770/7462-10.5 - Pokosty olejowe roślinne

nie modyfikowane

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5870/7462-10.6 - Pokosty olejowe roślinne

modyfikowane

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5970/7462-10.7 - Pokosty olejowe mineralne25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6070/7462-10.8 - Pokosty benzynowe25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6170/7462-10.9 - Pokosty alkoholowe25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6270/7462-10.10 - Pokosty olejowe roślinno-

mineralne

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6370/7462-10.18 - Oznaczanie czasu

schnięcia

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6470/7462-10.19 - Oznaczanie zawartości

składników nielotnych

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6570/7462-10.20 - Oznaczanie mieszania się z

bielą cynkową

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6670/7462-10.21 - Oznaczanie mieszania się z

innymi pokostami

25 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
6770/1611-08Obrabiarki do drewna. Strugarki wyrówniarki. Stoły. Główne wymiary4 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6870/1621-02Przenośniki powrotne do pryzm wałkowe napędzane z napędem centralnym. Parametry główne4 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6970/1635-01Obrabiarki do drewna. Urządzenia odpylające. Główne wymiary końcówek ssaw4 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7070/1641-03*) Narzędzia do maszynowej

obróbki drewna. Piły

łańcuchowe. Kółka napędowe

4 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7170/1641-04 - Prowadnice pił

łańcuchowych do pilarek

prostych jednochwytowych

4 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
7270/7113-01Płyty meblowe pustakowe komórkowe - typ 22108 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
7370/6094-09Lonty detonujące pentrytowe wodoszczelne i lont ćwiczebny18 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7470/3074-02Materiały elektroizolacyjne. Tkanina nasycona klejąca1 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
7570/6094-21*) Zapalniki elektryczne ostre.

Sprawdzanie zwarcia łuski z

obwodem elektrycznym

zapalnika

13 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7670/6094-22 - Badanie odporności na

składowanie wilgotne i

termiczne

13 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7770/6094-23Przewody do zapalników elektrycznych. Badanie odporności na zdzieranie i zginanie oraz pomiar upływu prądu1 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
7870/6094-24Zapalniki elektryczne. Odpalanie serii zapalników elektrycznych zapalarką18 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie metod badań:
7970/0535-25Oznaczanie odporności na ścinanie olejów smarowych i cieczy hydraulicznych30 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
8070/6026-19Produkty organiczne. Acetanilid10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
8170/6041-14Barwniki kwasowe zwykłe10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
8270/6041-15Barwniki kwasowo-chromowe10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
8370/6042-03Pasty pigmentowe. Wokol do krycia skór10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie metod badań:
8470/6041-21Barwniki do polimetakrylanu metylu. Metody badań10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
8570/6043-01Barwniki spożywcze. Metody badań10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
8670/6044-07Barwniki do drewna. Metody badań10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
8770/3078-09Lakier elektroizolacyjny "Izofenyl" do nasycania uzwojeń izolacji klasy B24 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8870/6112-09Masa asfaltowa modyfikowana dźwiękochłonna MA przeciwrdzewna czarna24 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8970/6112-23Masa asfaltowa modyfikowana "Protex"24 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
9070/6110-31Wyroby lakierowe. Określanie przydatności do poszczególnych technik nanoszenia24 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
9170/0826-01Miedź i mosiądz. Rury kształtowe ciągnione30 maja 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
9270/0644-09Pręty klasy A-IV do zbrojenia betonu13 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9370/0648-13Rury kotłowe grubościenne obrabiane mechanicznie13 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9470/0617-02Żelgruda. Klasyfikacja oraz wymagania i badania13 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
9570/0604-01Stal szybkotnąca. Skala wzorców segregacji węglików13 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9670/0617-01Pobieranie i przygotowanie próbek żelgrudy do analizy chemicznej13 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
9770/3517-06*) Tabor kolejowy. Hamulec.

Tabliczka fabryczna

zbiornika sprężonego

powietrza

26 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9870/3517-37 - Pojazdy trakcyjne. Sprzęg

powietrzny

26 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9970/1341-17Silniki wysokoprężne okrętowe i kolejowe. Chłodnice powietrza doładowującego. Wymagania i badania odbiorcze wyrobu26 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych:
w zakresie projektowania:
10070/1156-01Przekładnie hydrokinetyczne. Pojęcia podstawowe i podział8 maja 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
10170/1146-01Sprzęgła hydrokinetyczne zamknięte. Wymiary podstawowe8 maja 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
10270/2302-01*) Stal walcowana konstrukcyjna

stopowa. Pręty okrągłe

25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10370/2302-02 - Pręty kwadratowe25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10470/2302-03 - Pręty płaskie25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10570/2302-04Stal konstrukcyjna stopowa. Pręty okrągłe ciągnione i szlifowane lub ciągnione, szlifowane i polerowane25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10670/2302-05Stalowe pręty łuszczone25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10770/2302-06Stal ciągniona. Pręty sześciokątne25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10870/2302-07Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorąco lub kuta. Pręty25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10970/2302-08Blachy cienkie ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11070/2302-09Blachy grube ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11170/2302-10Blachy kotłowe ze stali 15HM25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11270/2302-11Blacha stalowa jednostronnie platerowana stalą odporną na korozję25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11370/2302-12Rury kotłowe bez szwu ze stali stopowej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11470/2302-13Rury bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11570/2302-14Rury bez szwu gorąco walcowane ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11670/2302-15*) Stal walcowana. Kątowniki

równoramienne

25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11770/2302-16 - Kątowniki

nierównoramienne

25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11870/2302-17 - Ceowniki25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11970/2302-18 - Teowniki25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12070/2302-19 - Dwuteowniki25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12170/2302-20*) Stal węglowa i niskostopowa.

Pręty okrągłe

25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12270/2302-21 - Pręty kwadratowe25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12370/2302-22 - Pręty sześciokątne25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12470/2302-23 - Pręty płaskie25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12570/2302-24Stal walcowana. Bednarka25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12670/2302-25Rury stalowe instalacyjne25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12770/2302-26Rury stalowe ze szwem25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12870/2302-27Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12970/2302-28Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13070/2302-29Rury kotłowe bez szwu ze stali węglowej25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13170/2302-30Stal węglowa walcowana. Blachy cienkie do tłoczenia. Wymiary25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13270/2302-31Blacha cienka stalowa do tłoczenia. Warunki techniczne25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13370/2302-32Stal węglowa walcowana. Blachy cienkie. Wymiary25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13470/2302-33Stal gorąco walcowana. Blachy grube25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13570/2302-34*) Stal węglowa walcowana.

Blachy kotłowe

25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13670/2302-35- Blachy uniwersalne25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13770/2302-36Stal walcowana. Blachy żeberkowe25 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
13870/3025-01*) Wyroby elektrotechniczne na

napięcia do 1.000 V.

Oporniki drutowe dla obwodów

elektroenergetycznych.

Ogólne wymagania i badania

4 czerwca 1970 r.1 lipca 1970 r. dla nowych konstrukcji

1 stycznia 1972 r. dla konstrukcji opracowanych do dnia 30 czerwca 1970 r.

13970/3025-02 - Oporniki drutowe dla

obwodów

elektroenergetycznych w

wykonaniu morskim.

Wymagania i badania

4 czerwca 1970 r.1 lipca 1970 r. dla nowych konstrukcji

1 stycznia 1972 r. dla konstrukcji opracowanych do dnia 30 czerwca 1970 r.

14070/3025-03 - Oporniki drutowe dla

obwodów

elektroenergetycznych w

wykonaniu tropikalnym.

Wymagania i badania

4 czerwca 1970 r.1 lipca 1970 r. dla nowych konstrukcji

1 stycznia 1972 r. dla konstrukcji opracowanych do dnia 30 czerwca 1970 r.

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
14170/5521-02Gwinty okularów do przyrządów optycznych26 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
14270/5951-01Szklany sprzęt laboratoryjny. Mieszalniki do białych i czerwonych krwinek22 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego "Prema":
w zakresie produkcji i obrotu:
14369/3652-06*) Rowery. Łożyska układu

kierowniczego

31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
14469/3652-10 - Widełki przednie31 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie odbioru:
14570/0603-01Kęsy i pręty stalowe. Metoda określania anizotropii własności mechanicznych17 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
14670/1372-03Silniki pojazdów samochodowych. Wały korbowe stalowe kute. Wymagania i badania10 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
14770/3685-04Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Reflektory. Wymagania i badania22 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
14870/1374-01Silniki samochodowe. Badania stanowiskowe10 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
14970/7351-27Pudła i pudełka (kartonaże) do obuwia27 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie obrotu:
15070/7740-01Obuwie. Pakowanie, przechowywanie i transport15 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
15170/7541-15Przędza czesankowa, anilanowa, dziewiarska. Wymagania techniczne i stopnie jakości27 czerwca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
15270/7541-17Przędza anilanowo-wełniana27 czerwca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
15370/7541-18Przędza polipropylenowa27 czerwca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
15470/7537-07Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny do powlekania gumą na wyroby pneumatyczne3 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych:
w zakresie metod badań:
15570/7516-02Masa celulozowa. Laboratoryjne badania przerobu wiskozowego mas celulozowych. Test X24 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
15670/7516-03Włókna wiskozowe. Oznaczanie skorygowanego wskaźnika filtracyjności wiskozy kxw24 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 października 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
165/7033-01Fajansowe wyroby sanitarne. Zbiornik płuczący8 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116)22 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
269/3514-03Tabor kolejowy. Półsprzęgi metalowe ogrzewania parowego. Wymagania i badania1 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)24 czerwca 1970 r.
366/3515-21Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg ogrzewania parowego15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323)24 czerwca 1970 r.
465/3517-11Tabor kolejowy. Hamulec systemu Oerlikona. Zbiorniki sprężonego powietrza pomocnicze i sterujące1 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210)24 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
565/6084-02Wyroby z węgli uszlachetnionych. Cegła węglowa zwykła29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)23 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
668/7122-04Płyty pilśniowe twarde pełne i perforowane lakierowane10 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88)29 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
769/6859-02Taśmy tkane izolacyjne z jedwabiu szklanego8 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 62)4 czerwca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
865/7542-03Czesanka wełniana. Klasy przędne5 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)30 czerwca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
968/8022-02Ryby świeże i mrożone. Śledziowate14 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166)16 czerwca 1970 r.
1069/8027-04Konserwy rybne. Okresy gwarancyjne30 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 404)16 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
1166/8092-01*) Wyroby cukiernicze trwałe.

Karmelki twarde. Wymagania

wspólne

13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)18 czerwca 1970 r.
1266/8092-02- Karmelki nadziewane i mało

nadziewane. Wymagania

wspólne

13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)18 czerwca 1970 r.
1366/8094-03- Wyroby w czekoladzie.

Wymagania wspólne

14 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31)18 czerwca 1970 r.
1466/8095-04- Czekolada nadziewana.

Wymagania wspólne

15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116)18 czerwca 1970 r.
1566/8097-08- Wafle przekładane. Wymagania

wspólne

13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)18 czerwca 1970 r.
1666/8097-09- Wafle nadziewane. Wymagania

wspólne

29 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)18 czerwca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
1767/8114-01Produkty owocowe. Soki słodzone dwuowocowe9 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)26 czerwca 1970 r.
1869/8121-01Produkty warzywne. Soki pitne warzywne i warzywno-owocowe8 października 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 3, poz. 31)16 lipca 1970 r.
1965/8127-01Produkty owocowe. Nektary27 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)11 lipca 1970 r.
2069/8122-08Produkty warzywne. Mieszanki warzywne konserwowe16 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 62)11 lipca 1970 r.
2.
Data obowiązywania normy BN-70/7122-03 "Płyty pilśniowe. Oznaczanie wskaźnika odporności na rozwarstwianie", ustanowionej przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 15 kwietnia 1970 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 172), zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.
3.
Data obowiązywania normy BN-70/7724-01 "Skóry odzieżowe świńskie wodo- i olejoodporne", ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 11 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 109), zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę BN-64/1721-09 "Wozy kopalniane średnie resorowane. Skrzynie. Główne wymiary", ustanowioną przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 27 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę BN-68/0406-05 "Obudowa metalowa. Stropnice członowe. Ogólne wymagania i badania", ustanowioną przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 132).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę BN-65/9317-05 "Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyt ramienia odciągowego do liny", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 5 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 34 i 35 zastępują następujące normy:
1)
BN-66/9317-23 "*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wsporniki ukośników",
2)
BN-66/9317-30 "- - Uchwyty izolatora odciągu wysięgu"

- ustanowione przez Ministra Komunikacji dnia 4 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę BN-67/9317-44 "Sieć trakcyjna kolejowa. Izolator podwieszeniowy", ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-66/6854-01 "Szkło sanitarne. Wlewnik (irygator)", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 10 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje normę BN-65/8263-08 "Pianina. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 23 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje następujące normy:
1)
BN-66/8261-01 "Instrumenty perkusyjne. Akcesoria. Wymagania techniczne i badania",
2)
BN-66/8261-12 "Instrumenty perkusyjne i ich akcesoria. Podział, nazwy i określenia",
3)
BN-66/8263-01 "*) Instrumenty perkusyjne. Membranofony o nieokreślonej wysokości dźwięku. Wymagania techniczne i badania",
4)
BN-66/8263-10 "- Idiofony. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 21 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę BN-63/8261-10 "Pianina. Nazwy części", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 18 maja 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 50, poz. 245).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę BN-67/6094-09 "Lont detonujący pentrytowy wodoszczelny i lont ćwiczebny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 3 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-65/6026-19 "Produkty organiczne. Acetanilid", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 25 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88).
12.
Normy wymienione w § 1 lp. 81 i 82 zastępują następujące normy:
1)
BN-66/6041-14 "Barwniki kwasowe i zwykłe",
2)
BN-66/6041-15 "Barwniki chromowe"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG" dnia 26 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).

13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę BN-66/0644-09 "Pręty żebrowane do zbrojenia betonu sprężonego ze stali 60GS", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224).
14.
Normy wymienione w § 1 lp. 94 i 96 zastępują następujące normy:
1)
BN-64/0617-02 "Żelgruda. Klasyfikacja i wymagania techniczne",
2)
BN-64/0617-01 "Pobieranie i przygotowanie próbek żelgrudy do analizy chemicznej"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 30 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).

15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę BN-64/3517-06 "Tabor kolejowy. Hamulec. Tabliczka fabryczna zbiornika sprężonego powietrza", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 31 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 109).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 141 zastępuje normę BN-64/5521-02 "Gwinty okularów do przyrządów optycznych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 24 marca 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 143 zastępuje normę BN-65/3652-06 "Rowery. Łożyska układu kierowniczego. Główne wymiary", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 15 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 144 zastępuje normę BN-66/3652-10 "Rowery. Widełki przednie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 23 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 147 zastępuje normę BN-65/3685-04 "Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Reflektory. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 16 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 154 zastępuje normę BN-64/7533-01 "Tkaniny bawełniane. Tkanina specjalna do powlekania", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 3 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia traci moc norma BN-62/7113-02 "Płyty meblowe. Wymagania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.