Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1969.43.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1969 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 września 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
169/3233-07Głowice typu GKM. Wspólne wymagania i badania2 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
269/3233-08Łączówki do głowic GKM. Wspólne wymagania i badania2 lipca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
369/9317-61*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ramiona

odciągowe lekkie

9 maja 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
469/9317-74 - - Uchwyt równoległy podwójny9 maja 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
w zakresie klasyfikacji i stosowania oznaczeń:
569/3500-07Tabor kolejowy. Pojazdy trakcyjne normalnotorowe. Podział i oznaczenia9 maja 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie terminologii:
669/8460-01Materiały plecionkarskie. Nazwy26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
769/8460-02Plecionkarstwo. Podstawowe nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
869/8460-04Konstrukcyjne elementy plecionkarskie. Nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
969/8460-05Zakończenia plecionkarskie. Nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
1069/8460-06Uchwyty, zamknięcia i złącza plecionkarskie. Nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
1169/8460-07Czynności plecionkarskie. Nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie klasyfikacji i terminologii:
1269/8460-03Sploty plecionkarskie. Podział, nazwy i określenia26 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie obrotu i eksploatacji:
1369/8416-02Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Wysokonapięciowe złącza współosiowe 3, 4 kV. Wymagania podstawowe2 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Instytutu Łączności:
w zakresie produkcji i eksploatacji:
1469/9373-03*) Sprzęt pocztowy. Skrzynka pocztowa typu

miejskiego półautomatyczna

2 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1569/9373-04 - Skrzynka pocztowa typu miejskiego stojąca2 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
1669/9373-05 - Skrzynka pocztowa typu wiejskiego2 sierpnia 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie projektowania i produkcji:
1769/2725-20Rozwłókniacze walcowe. Wymagania i badania9 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
1869/2727-04Krajarki zwojów. Wymagania i badania9 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
1969/2727-05Nawijarki. Wymagania i badania9 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
2069/2727-06Pakarki zwojów. Wymagania i badania9 czerwca 1969 r.1 stycznia 1970 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
2169/0832-17Aluminium i stopy aluminium. Blachy faliste12 maja 1969 r.1 października 1969 r.
2269/0851-03Cynk wtórny12 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2369/0886-15Syntetyczne kamienie jubilerskie12 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2469/0893-02Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Magnetowody toroidalne zwijane12 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie dokumentacji technicznej:
2569/0805-02Metale nieżelazne. Blachy. Wymiary12 maja 1969 r.1 października 1969 r.
2669/2758-01Maszyny i urządzenia w przetwórstwie metali nieżelaznych. Prasy hydrauliczne. Tuleje robocze pojemników. Główne wymiary12 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:
w zakresie metod badań:
2769/6045-03Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie3 czerwca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
2869/6045-06Rozjaśniacze optyczne do włókien celulozowych. Oznaczanie trwałości na pranie3 czerwca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
2969/6045-07Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie trwałości na światło dzienne3 czerwca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
3069/6045-08Rozjaśniacze optyczne do włókien celulozowych. Metody oznaczania trwałości rozjaśniaczy. Zasady ogólne3 czerwca 1969 r.1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
3168/6114-49Lakiery olejne czarne do gum26 stycznia 1968 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Olejarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
3269/6132-04Tłuszcze roślinne techniczne surowe29 maja 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN) obowiązujące od dnia 1 grudnia 1969 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
165/3411-01Elektroniczne urządzenia dla techniki jądrowej. Detektory promieniowania jonizującego. Liczniki G-M. Cokoły18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)2 czerwca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
266/9233-02Produkty owocowe. Soki niskosłodzone1 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224)30 czerwca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
365/7383-07Bruliony8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386)1 lipca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
464/7312-02Masy celulozowe siarczynowe papiernicze zwykłe nie bielone1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300)16 czerwca 1969 r.
567/7312-07Masa celulozowa słomowa bielona27 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)16 czerwca 1969 r.
668/7326-10Papiery workowe3 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)31 maja 1969 r.
765/7328-03Papier toaletowy30 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88)16 czerwca 1969 r.
867/7329-03Bibułka podłożowa na kalki do kopiowania28 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 339)16 czerwca 1969 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
967/0811-05*) Surowce metali nieżelaznych. Tlenek cynku spiekany7 lutego 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)30 czerwca 1969 r.
1067/0811-07- Blenda flotacyjna7 lutego 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)30 czerwca 1969 r.
1167/0811-08- Galena7 lutego 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)30 czerwca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych:
1266/6016-09Zasadowy dwusiarczan ołowiawy14 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159)1 lipca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
1369/7591-01Dywany i chodniki igłowe trudnopalne. Wskaźniki trudnopalności27 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 218)24 czerwca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
1463/8142-06Wódki gatunkowe wytrawne stołowe10 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52)7 lipca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
1563/8015-01Wędliny i wyroby wędliniarskie. Proces produkcyjny23 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)30 czerwca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
1668/8031-02Drób bity14 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 14, poz. 110)7 czerwca 1969 r.
2.
Tytuł normy BN-67/6766-04, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 19 września 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 50, poz. 352), zmieniony został na tytuł "Materiały ogniotrwałe. Wyroby z węglika krzemu".
3.
Tytuł normy BN-68/7565-01, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych dnia 22 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 185), zmieniony został na tytuł "Kordonki jedwabne techniczne gotowane".
4.
Data obowiązywania normy BN-68/7122-04 "Płyty pilśniowe twarde pełne i perforowane lakierowane", ustanowionej przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88), zmieniona została na datę 1 kwietnia 1970 r.
1.
Normy wymienione w § 1 lp. 14, 15 i 16 zastępują następujące normy:

1) BN-64/9373-03 "*) Sprzęt pocztowy. Skrzynka pocztowa typu miejskiego półautomatyczna",

2) BN-64/9373-04 " - Skrzynka pocztowa typu miejskiego stojąca"

3) BN-64/9373-05 " - Skrzynka pocztowa typu wiejskiego"

- ustanowione przez Dyrektora Instytutu Łączności dnia 23 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).

2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę BN-67/0851-03 "Cynk wtórny" ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 7 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę BN-64/6045-03 "Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 13 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe (BN):
1)
BN-67/0803-06 "Analiza chemiczna rud, koncentratów i odpadów cynkonośnych", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 7 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142),
2)
BN-64/0852-03 "Ołów utwardzony antymonem. Taśma", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 21 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części, pełnego tytułu.