Monitor Polski

M.P.1968.37.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1968 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 27 sierpnia 1968 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
168/6026-38Paliwa gazowe. Środki nawaniające25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
268/8975-06*) Podziemne przekroczenia

gazociągów wysokoprężnych.

Płozy gazociągów

25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
368/8975-07 - Płozy rur ochronnych25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
468/8975-08 - Uszczelki rur ochronnych25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
568/8975-09 - Wsporniki płóz gazociągów25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
668/8975-10 - Opaski zaciskowe

uszczelek rur ochronnych

25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
768/8975-11 - Kolumny wydmuchowe25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
868/8975-12 - Zawory wydmuchowe25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
w zakresie projektowania:
968/0420-12Transport kopalniany podziemny. Transport załogi Wytyczne projektowania25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1068/8913-03Łaźnie kopalniane. Zasady projektowania25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
1168/1728-01*) Urządzenia sterownicze

pneumatyczne. Rozdzielacz

różnicowy trójdrogowy.

Główne dane techniczne

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1268/1728-02 - Rozdzielacz różnicowy

czterodrogowy

dwupołożeniowy. Główne

dane techniczne

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
1368/8914-20Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torów, ścieków i posadowień obudowy25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1468/8975-05Podziemne przekroczenia gazociągów wysokoprężnych25 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
w zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru:
1568/8914-18*) Szyby górnicze.

Przepierzenia przedziałów

drabinowych

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1668/8914-19 - Zbrojenie stalowe.

Wymagania i badania

techniczne

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie projektowania i eksploatacji:
1768/0409-07Punkty opatrunkowe kopalniane podziemne25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
1868/0442-01Tamy podsadzkowe ścianowe Tamy czołowe rozbieralne pionowe25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie używania pojęć:
1968/0420-11Transport kopalniany. Podział i określenia25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
2068/0501-02*) Węgiel kamienny. Oznaczanie

frakcji ciężarowych

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
2168/0501-03 - Badanie wzbogacania na

stołach koncentracyjnych

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
2268/0543-09*) Paliwa gazowe. Oznaczanie

zawartości siarki

organicznej

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
2368/0543-10 - Oznaczanie zawartości

związków cyjanowych

25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
2468/6213-06Woda dla potrzeb energetyki. Oznaczanie zawartości olejów, tłuszczów i smarów metodą chloroformową25 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
2568/9313-05*) Nawierzchnia kolejowa.

Podkłady normalnotorowe.

Zespoły podkładów

podzłączowych

14 czerwca 1968 r.1 kwietnia 1969 r.
2668/9313-06 - - Otwory na wkręty.

Wymiary i

rozmieszczenia

14 czerwca 1968 r.1 kwietnia 1969 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
2768/8933-07*) Drogi samochodowe.

Stabilizacja gruntów wapnem

do celów drogowych

14 czerwca 1968 r.1 kwietnia 1969 r.
2868/8933-08 - Podbudowa z gruntów

stabilizowanych cementem

14 czerwca 1968 r.1 kwietnia 1969 r.
2968/8935-02Konstrukcja mostów drogowych. Warunki techniczne naciągu cięgiem14 czerwca 1968 r.1 kwietnia 1969 r.
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
3068/8441-09Słupki do siatkówki. Komplety24 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej:
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
3168/8950-05*) Budownictwo

hydrotechniczne. Określenie

współczynnika filtracji w

gruntach. Wytyczne

projektowania i wykonywania

próbnych pompowań z

pojedynczych studni i

otworów hydrogeologicznych

w warunkach ruchu

ustalonego

22 czerwca 1968 r.1 lipca 1969 r.
w zakresie metod badań:
3268/8950-06 - Badania hydrogeologiczne.

Metody oznaczania

współczynnika filtracji w

gruntach i skałach.

Podział metod i

określenia

22 czerwca 1968 r.1 lipca 1969 r.
przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich:
w zakresie produkcji i obrotu:
3368/8046-03Sery podpuszczkowe dojrzewające. Ser lechicki pełnotłusty24 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych "Instal":
w zakresie produkcji:
3468/8961-10Rurociągi cieplne. Wydłużki U-kształtowe4 lipca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3568/8961-11Rurociągi przemysłowe. Wydłużki talerzowe5 lipca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej:
w zakresie produkcji:
3668/7157-01Meble do wbudowania. Wymagania techniczne okuwania16 kwietnia 1968 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji:
3768/4580-08*) Narzędzia jubilerskie.

Matryce o otworach

owalnych. Główne wymiary i

wielkości

4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
3868/4580-09 - Matryce o otworach

prostokątnych. Główne

wymiary i wielkości

4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
3968/4580-10 - Matryce o otworach

okrągłych. Główne wymiary

i wielkości

4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
4068/4580-11 - Matryce o otworach

kwadratowych. Główne

wymiary i wielkości

4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
4168/4580-12 - Matryce o otworach

ośmiokątnych. Główne

wymiary i wielkości

4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
4268/4581-02Narzędzia zegarmistrzowskie. Przyrząd kontrolny do balansów i kółek zębatych4 maja 1968 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i odbioru:
4368/8541-13Poduszki do pieczęci25 czerwca 1968 r.1 lipca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4468/7111-03Iglaste półfabrykaty do wyrobu mebli17 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
4568/7111-17Tarcica dębowa eksportowa17 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
4668/6616-09Pas pędny płaski tkaninowo-gumowy do prądnic wagonowych24 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
4768/6111-11Żywice lakiernicze. Żywice ftalowe styrenowane30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
4868/6112-19Kit szpachlowy styrenowany "Styrokit"30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
4968/6112-20Szpachlówka polichlorowinylowa lotnicza30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5068/6113-04Farby ftalowe piecowe do gruntowania "Syntokor"2 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5168/6113-26Farby do gruntowania syntetyczne styrenowane "Styrofarb"30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5268/6114-06Lakier syntetyczny styrenowany "Styrolak E"30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5368/6115-24Emalie "Pololak"30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5468/6115-35Emalie syntetyczne styrenowane "Styromal"30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5568/6115-49Emalia kreodurowa specjalna30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
5668/6110-26Wyroby lakierowe. Próba przyczepności powłok do drewna1 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
5768/7714-06Skóry wyprawione. Skóry potnikowe. Wymagania techniczne i klasyfikacja jakościowa8 maja 1968 r.1 października 1968 r.
5868/7742-02Obuwie powszechnego użytku. Obuwie skórzane wulkanizowane. Wymagania techniczne5 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
5968/3511-09*) Tabor kolejowy. Wózki

wagonów osobowych.

Wymagania i badania

21 czerwca 1968 r.1 lipca 1969 r.
6068/3511-10 - Wózki wagonów towarowych.

Ogólne wymagania i

badania

21 czerwca 1968 r.1 lipca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
6167/0644-01Stal niskostopowa. Walcówka i pręty do wyrobu łańcuchów dla górnictwa30 grudnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6268/0858-01Cynk stopowy. Anody ochronne8 czerwca 1968 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
6368/6762-01*) Materiały ogniotrwałe.

Glinokrzemianowe masy do

ubijania

29 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
6468/6765-17 - Własności wyrobów dla

pieców obrotowych do

otrzymywania żelgrudy

29 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji i odbioru:
6568/1380-01Pompy wirowe i wyporowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze27 maja 1968 r.1 stycznia 1970 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
6666/1385-01Sprężarki. Sprzęt mocujący rurociągi. Klamry11 lipca 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
6768/1973-06Siekacze do buraków. Tarcze nożowe i piasta20 czerwca 1968 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
6868/3212-02Urządzenia teletechniczne. Łączówki lutownicze stacyjne10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
6968/3271-07Lampa elektronowa typu EL 8625 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7068/3271-08Lampa elektronowa typu PL 8425 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7168/3271-26Lampa elektronowa typu EBF 8925 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7268/3271-44Lampa elektronowa typu ECL 8625 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7368/3271-45Lampa elektronowa typu PCL 8625 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7468/3281-14Kondensatory z papieru metalizowanego typu II rodzaju MPH29 lutego 1968 r.1 października 1968 r.
7568/3281-15*) Urządzenia elektroniczne.

Potencjometry dostrojcze

PK-4

10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7668/3281-16 - Potencjometry dostrojcze

PK-3

10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji:
7768/3758-24Okrętowy sprzęt bosmański. Siatki ochronne pod trapy i kładki15 lipca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1968 r.
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
167/0803-06Analiza chemiczna rud, koncentratów i odpadów cynkonośnych7 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142)8 czerwca 1968 r.
267/6046-05Żółcień żelazowa do produkcji ferrytów25 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 349)8 czerwca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
364/3510-02Tabor kolejowy. Promienie gięcia rur. Wymiary18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245)5 czerwca 1968 r.
466/3515-21Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg ogrzewania parowego15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323)5 czerwca 1968 r.
563/3519-04*) Tabor kolejowy. Opaski do

rurek stalowo-pancernych

8 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 266)5 czerwca 1968 r.
666/3532-22 - Wagony-cysterny.

Wymagania i badania

techniczne

16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116)5 czerwca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
764/5511-02Kondensatory do reflektorów. Wymagania i badania techniczne24 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131)25 maja 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
865/7361-01Papier wzorzysty18 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)25 czerwca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
964/0530-02Oznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego metodą kriometryczną22 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17)27 kwietnia 1968 r.
1064/0530-04Oznaczanie liczby gudronowej31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17)27 kwietnia 1968 r.
1164/0530-08Oznaczanie zawartości azotu22 września 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17)27 kwietnia 1968 r.
1265/0532-03Oznaczanie zawartości węglowodorów aromatycznych metodą chromatograficzną w produktach naftowych o temperaturze wrzenia od 35 do 245°C27 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)27 kwietnia 1968 r.
1364/0533-02Przetwory naftowe. Oznaczanie grupowego składu węglowodorów w benzynach30 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340)27 kwietnia 1968 r.
1464/0535-12Olej silnikowy. Selektol 99 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)27 maja 1968 r.
1565/0535-13Badanie wartości użytkowych olejów silnikowych w silniku gaźnikowym Pettera W-127 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)27 kwietnia 1968 r.
1665/0535-14Badanie wartości użytkowych olejów silnikowych w silniku wysokoprężnym Pettera AV-127 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)27 kwietnia 1968 r.
1765/0535-15Badanie odporności olejów na utlenianie metodą WTI27 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)27 kwietnia 1968 r.
1864/0536-03Smar półpłynny do przekładni zębatych9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)27 kwietnia 1968 r.
1964/0537-02Przetwory naftowe. Masa izolacyjna "K"22 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17)27 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
2067/6026-36Chlorek metylu techniczny skroplony31 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)11 czerwca 1968 r.
2167/6191-81Odczynniki. Para-dwuchloro-benzen7 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264)11 czerwca 1968 r.
2267/6368-01Żywice polimetakrylanowe. Metapleks. Płyty NO16 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
2367/3078-08Materiały elektroizolacyjne. Lakier elektroizolacyjny olejny 221EN/0125 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166)17 czerwca 1968 r.
2465/6115-27Emalia olejno-żywiczna khaki półmatowa26 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)17 czerwca 1968 r.
2565/6115-28Emalia kreodurowa khaki półmatowa26 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78)17 czerwca 1968 r.
przez Ministra Rolnictwa:
2661/9136-03Owoce świeże. Agrest8 czerwca 1961 r. (Biuletyn PKN z 1961 r. Nr 8-9, poz. 73, zm. Biuletyn PKN z 1965 r. Nr 1, poz. 10)19 czerwca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego:
2767/5952-01Zestaw jednorazowego użytku do pobierania krwi21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)20 kwietnia 1968 r.
2867/5952-02Zestaw jednorazowego użytku do przetaczania krwi, plazmy, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)20 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
2963/5991-01Narzędzia ortopedyczne. Klepadło do nitowania6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)24 czerwca 1968 r.
3065/5993-06*) Protezy i aparaty. Stawy

skokowe bez łącznika

6 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)24 czerwca 1968 r.
3165/5993-08 - Osie stawu kolanowego6 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)24 czerwca 1968 r.
3265/5993-11 - Łuk krętarzowy do pasa

śląskiego

30 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159)24 czerwca 1968 r.
3367/5993-14 - Zawiasy proste15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)24 czerwca 1968 r.
3464/5995-04Wyroby ortopedyczne. Zaczepy15 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)24 czerwca 1968 r.
2. Data obowiązywania norm:

1) BN-67/5952-01 "Zestaw jednorazowego użytku do pobierania krwi",

2) BN-67/5952-02 "Zestaw jednorazowego użytku do przetaczania krwi, plazmy, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych" -

ustanowionych przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego dnia 21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73) - została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

3. Numer normy BN-67/6051-03 "Mikrobiologiczna metoda badania chemicznych środków dezynfekcyjnych", ustanowionej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 13 października 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166), zmieniony został na numer BN-67/6053-09.
4. Numer normy BN-67/6053-09 "Molin", ustanowionej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 13 października 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 25, poz. 166), zmieniony został na numer BN-67/6051-03.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-62/7111-03 "Iglaste półfabrykaty do wyrobu elementów mebli", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 21 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje następujące normy:
1) BN-63/6113-04 "Farby syntetyczne do gruntowania piecowe",
2) BN-63/6113-10 "Farba do gruntowania syntetyczna piecowa nr 138" -

ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Farb i Lakierów: pierwsza dnia 18 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78), a druga dnia 30 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 109).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 51, 53 i 54 zastępują następujące normy:
1) BN-66/6113-26 "Farby do gruntowania styrenowane",
2) BN-64/6115-24 "Emalie melaminowe "Pololak",
3) BN-66/6115-35 "Emalie syntetyczne styrenowane" -

ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów: pierwsza i trzecia dnia 9 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159), a druga dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 24, poz. 122).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje w zakresie obuwia z cholewkami skórzanymi normę BN-62/7766-01 "Obuwie wulkanizowane. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 13 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę BN-62/0644-01 "Walcówka i pręty walcowane ze stali niskostopowej do wyrobu łańcuchów dla górnictwa", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 25 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
6. Normy wymienione w § 1 lp. 69 i 70 zastępują następujące normy:
1) BN-63/3271-07 "Lampa elektronowa typu EL 86",
2) BN-63/3271-08 "Lampa elektronowa typu PL 84" -

ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra" dnia 14 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).

§  4. Traci moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia norma BN-66/1851-02 "Maszyny przygotowawcze tkalni. Snowarki taśmowe RE5A. Wymagania i badania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 26 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.