§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1967.71.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę BN-64/8132-06 "Przyprawy. Papryka mielona.", ustanowioną dnia 2 czerwca 1964 r. przez Dyrektora Centrali Spożywczej (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę BN-65/8132-11 "Używki i przyprawy. Imbir.", ustanowioną dnia 28 marca 1965 r. przez Dyrektora Centrali Spożywczej (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-62/3709-01 "Symbole graficzne rur, armatury oraz maszyn i urządzeń na okrętach.", ustanowioną dnia 29 września 1962 r. przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę BN-63/3271-04 "Lampa elektronowa typu EL 84.", ustanowiona dnia 14 grudnia 1963 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra" (Monitor Polski z 1965 r. Nr 51, poz. 271).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę BN-64/3758-13 "Okrętowy sprzęt bosmański. Torba żaglomistrzowska.", ustanowioną dnia 1 lutego 1964 r. przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).