§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1967.71.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania i produkcji:
167/0463-07Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Elewatory do rur wydobywczych.15 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania, budowy i napraw:
267/9310-03*) Tabor kolejowy. Pismo.9 listopada 1967 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie budowy, napraw i eksploatacji:
367/3535-10 - Wagony osobowe i chłodnie.

Odbijaki do drzwi odchylnych.

9 listopada 1967 r.1 stycznia 1969 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie obrotu:
467/9137-09*) Warzywa świeże. Chrzan.30 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
567/9137-19 - Pory.30 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
667/6063-02Środki pomocnicze dla garbarstwa. Garbon.21 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
767/6831-30Butelki do płynnych przypraw spożywczych.10 października 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji:
867/6758-01Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty prasowane płaskie nie impregnowane dla elektrotechniki.5 października 1967 r1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
967/6752-07Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone asfaltem.2 listopada 1967 r.1 marca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie metod badań:
1067/6747-13Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych elementów i wyrobów z kamienia.12 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
1167/7026-01*) Porcelanowy sprzęt

laboratoryjny. Lejki.

25 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1267/7026-02 - Naczynie do przerywaczy

systemu Simona.

25 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1367/7027-07 - Płytki Witta.15 lipca 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1467/7027-08 - Zlewki.15 lipca 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1567/7027-09 - Wkładki do eksykatorów.15 lipca 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1667/7027-10 - Naczynia do sublimacji jodu.15 lipca 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1767/7045-09*) Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Pierścienie łącznikowe.

25 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1867/7045-10 - Cylindry i wkładka.25 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Centrali Spożywczej:
w zakresie obrotu:
1967/8132-06Papryka mielona.25 września 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2067/8132-11Imbir.25 września 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji:
2167/4580-01*) Narzędzia jubilerskie.

Kształtowniki.

9 października 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2267/4580-02 - Oprawka nastawna do piłek.9 października 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2367/4580-03 - Imadełko ręczne.9 października 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
2467/7111-12Tarcica rezonansowa iglasta.10 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
2567/7111-13Tarcica szkutnicza liściasta.10 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
2667/7111-14Tarcica liściasta do wyrobu instrumentów muzycznych.10 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
2767/7111-15Tarcica lotnicza sosnowa nie obrzynana.22 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
2867/9212-02Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych, plantacji i zadrzewień.8 listopada 1967 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
2967/3233-03*) Telekomunikacyjne sieci

kablowe miejscowe. Ramy i

oprawy pokryw.

23 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
3067/3238-01 - Szczotki.23 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
3167/6085-01Wyroby z węgli uszlachetnionych. Wykładziny węglowe wanien do otrzymywania aluminium.24 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
3267/6021-16Półprodukty do barwników. O-chloroanilid acetylooctowy.12 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
3367/6026-37Dwumetyloanilina techniczna.12 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
3467/6061-22Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Sapogen T żel.12 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie metod badań:
3567/6091-26Materiały wybuchowe. Oznaczanie temperatury krzepnięcia.3 sierpnia 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
3667/2211-19Króćce obsługowe dz = 133÷273 mm ze śrubami odrzucanymi na pnom 6, 10 i 16 kG/cm2.20 października 1967 r.1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
3767/8865-27Wentylacja. Komory zraszania blaszane. Drzwi wodoszczelne.24 października 1967 r.1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie produkcji i odbioru:
3867/1311-24*) Kotły parowe. Walczaki spawane.

Wymagania i badania techniczne.

26 maja 1967 r.1 stycznia 1968 r.
3967/1311-25 - Walczaki spawane obrabiane.

Wymagania i badania

techniczne.

26 maja 1967 r.1 stycznia 1968 r.
w zakresie konstrukcji:
4067/1312-08Urządzenia do przygotowania wody. Rozprężacze. Główne wymiary.26 maja 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
4167/2370-02Urządzenia odpylające. Kompensatory. Główne wymiary.13 września 1967 r.1 marca 1968 r.
w zakresie produkcji:
4267/6068-10Sole do celów galwanotechnicznych, Fluorokrzemian potasowy.31 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera":
w zakresie produkcji:
4367/5539-01Urządzenia stykowe dźwigniowe do przemysłowych mierników wskazówkowych. Ogólne wymagania i badania.14 września 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania:
4467/3709-01Plany i schematy instalacji rurociągowych okrętowych. Symbole graficzne.13 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji:
4567/3731-24Uzbrojenia otworów wylewowych rurociągów okrętowych.13 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
4667/3601-01Odchyłki warsztatowe wymiarów nie tolerowanych dla wyrobów przemysłu motoryzacyjnego.8 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
4767/3652-17Rowery. Ramy.12 września 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie stosowania oznaczeń:
4867/1130-04*) Łożyska toczne. Cechowanie.15 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
4967/1130-06 - Kod oznaczeń.15 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
5067/6046-05Żółcień żelazowa do produkcji ferrytów.25 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie obrotu:
5167/0813-02Surowce wtórne metali. Złom stali i żeliwa z powłokami metali nieżelaznych.25 października 1967 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
5267/0803-08Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczeń w magnezie hutniczym.25 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5367/0813-01Surowce wtórne metali nieżelaznych. Pobieranie próbek i metody badań złomu akumulatorowego.25 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
5467/0885-01Tlenek niklawy techniczny.25 października 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektronicznego:
w zakresie produkcji:
5565/3031-10Akumulatory elektryczne. Separatory typu mipor.31 grudnia 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
5667/3031-02*) Akumulatory elektryczne.

Ogniwa i baterie akumulatorowe

kwasowo-wagonowe z płytami

wielkopowierzchniowymi.

29 września 1967 r.1 stycznia 1968 r. w zakresie produkcji; 1 lipca 1968 r. w zakresie obrotu
5767/3031-03 - Ogniwa i baterie

akumulatorowe kwasowe

teletechniczne.

29 września 1967 r.1 stycznia 1958 r. w zakresie produkcji; 1 lipca 1968 r. w zakresie obrotu
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie konstrukcji:
5867/1902-32Rolki napinające i rolki prowadzące pasów klinowych. Główne wymiary.10 października 1967 r.1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego:
w zakresie produkcji:
5967/0894-02Drut molibdenowy na rdzenie.18 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
6067/0824-03Drut molibdenowy na podpórki.18 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
6167/3224-05*) Urządzenia teletechniczne.

Oprawy odgromników liniowych

OOgl-2.

18 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
6267/3224-06 - Oprawa ochronnika liniowego

OOL 5 x 2.

18 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
6367/3271-04Lampa elektronowa typu EL 84.14 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie metod badań:
6467/3271-47*) Lampy elektronowe małej mocy.

Metoda badania mikrofonowania

przy pobudzeniu udarem.

18 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
6567/3271-48 - Metoda badania wytrzymałości

elektrycznej diod

usprawniających i lamp

końcowych stopnia odchylenia

poziomego.

14 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
6667/3271-49 - Metoda badania szumów

wibracyjnych.

14 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie klasyfikacji:
6766/3286-03Materiały ferrytowe. Klasyfikacja.19 sierpnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6867/7511-02Włókno lniane długie, moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe.19 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
6967/7511-03Włókno lniane krótkie, moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe.19 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
7067/7511-04Włókno konopne długie, moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe na przędzę tkacką.19 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
7167/7511-05Włókno konopne krótkie, moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe.19 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
7267/7511-06Włókno konopne długie parowane na wyroby powroźnicze.27 lipca 1967 r.1 stycznia 1968 r.
7367/7511-07Włókno konopne długie moczeńcowe, słańcowe, moczeńcowo-słańcowe na wyroby powroźnicze.19 sierpnia 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego:
w zakresie produkcji:
7467/2463-01Kuchnia polowa KP-320.26 października 1967 r.1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
7567/3780-03Oznakowanie statków śródlądowych. Litery, cyfry, znaki.20 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji:
7667/3765-35Skrzynka do kompasu w okrętowej łodzi ratunkowej.2 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7767/3758-13Okrętowy sprzęt bosmański. Torby żaglomistrzowskie.2 listopada 1967 r.1 lipca 1968 r.