§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1967.61.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1967 r.
§  4.
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
64/5926-03 "*) Narzędzia stomatologiczne. Kleszcze protetyczne okrągłe",
b)
64/5926-04 " - Kleszcze protetyczne wklęsło-wypukłe",
c)
64/5926-09 " - Kleszcze protetyczne do rozszerzania koron"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 4 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17),

2)
z dniem 31 grudnia 1967 r.:
a)
63/7163-01 "Beczki do ryb. Używane", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 13 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133),
b)
65/7163-03 "Beczki do śledzi o pojemności 30 litrów", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 20 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).