Monitor Polski

M.P.1966.67.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1966 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 26 listopada 1966 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Gospodarki Komunalnej:
w zakresie produkcji i eksploatacji:
166/9398-03*) Tabor kolejowy. Zestawy kołowe. Wymagania i badania

techniczne

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
266/9398-04 - Osie zestawów kołowych. Wymagania i badania

techniczne

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
366/9398-05 - Koła bose staliwne obrobione26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
466/9398-06 - Koła bose staliwne nie obrobione. Wymagania i

badania techniczne

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
w zakresie metod badań:
566/7101-01 Oznaczanie stopnia rozdrobnienia strużki karpinowej 8 października 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Ministra Przemysłu Ciężkiego:
w zakresie projektowania i produkcji:
664/4101-01 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złącz

wykonanych metodą zgrzewania liniowego stali węglowych

na zakładkę

18 grudnia 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
764/4109-01 Spawalnictwo. Maszyny do cięcia tlenem. Klasyfikacja18 grudnia 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
864/4130-01 Oznaczanie całkowitej zawartości wodoru w stopiwie

stalowych elektrod z otuliną kwaśną, rutylową lub

zasadową

18 grudnia 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
w zakresie używania pojęć i oznaczeń:
966/8770-02 Grawimetria geodezyjna. Podstawowe nazwy, określenia i

oznaczenia

24 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i odbioru:
1066/6855-04 Przekładki z włókna szklanego do akumulatorów kwasowych22 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
1166/6715-01 Wapno nie gaszone przemysłowe. Wapno w bryłach do

procesu kaustyfikacji w przemyśle sodowym

18 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:
w zakresie metod badań:
1266/6744-05 Prefabrykaty budowlane. Płyty lastrykowe nadgrzejnikowe12 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie eksploatacji:
1366/9083-04 Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych typ

"20". Wymagania i badania techniczne montażu,

eksploatacji i demontażu

29 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji:
1466/4581-01 Narzędzia zegarmistrzowskie. Wyważarka do balansów23 sierpnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań odbiorczych:
1566/8520-05 Wyroby i półwyroby złote. Wymagania techniczne23 sierpnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i metod badań:
1666/8263-11 Akordeony klawiszowe seryjne. Wymagania i badania

techniczne

25 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1766/8266-01 Narzędzia specjalne do produkcji i konserwacji pianin

i fortepianów. Klasyfikacja, nazwy, symbole

22 września 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zespołu Produkcji i Techniki Filmowej Naczelnego Zarządu Kinematografii:
w zakresie produkcji:
1865/8210-02*) Film 16 mm. Okienko kopiarki redukcyjnej i stykowej.

Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1965/8210-04 - Okienko kamery zdjęciowej. Wymiary23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2065/8210-05*) Film 35 mm. Okienko kamery do zdjęć normalnych 1:1,37.

Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2165/8210-06 - Okienko kopiarki stykowej do filmu normalnego 1:1,37

i kaszetowanego 1:1,66 i 1:1,85. Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2265/8220-01 - Okienko projektora do projekcji szerokoekranowej

1:2,35. Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2365/8220-02 - Okienko projektora do projekcji kaszetowanej 1:1,85.

Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2465/8220-03 - Okienko projektora do projekcji kaszetowanej 1:1,66.

Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2565/8220-04 - Okienko projektora do projekcji normalnej 1:1,37.

Wymiary

23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2665/8220-05 Film 16 m. Okienko projektora. Wymiary23 lipca 1965 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych:
w zakresie produkcji:
2766/9212-01 Materiał roślinny do wegetatywnego rozmnażania drzew

i krzewów

18 lutego 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego i Dyrektora Instytutu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
2866/7326-04 Tektura twarda24 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
2966/7321-06 Wytwory papiernicze. Papier i karton papeteryjny31 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
w zakresie produkcji i metod badań:
3066/7326-01 Papiery pakowe zwykłe17 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
w zakresie metod badań:
3166/7301-01*) Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań

fizycznych. Oznaczanie gładkości

30 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
3266/7303-01 - - Oznaczanie białości31 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
3366/7303-02 - - Oznaczanie smarności i odwadnialności31 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
3466/7303-03 Półprodukty przemysłu papierniczego. Metody badań

fizycznych. Oznaczanie alkaliczności mas celulozowych

ługowanych

31 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
3566/7303-04 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań

fizycznych. Wykrywanie substancji zaklejających

29 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
3666/7351-12 Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do musztardy15 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
3766/7371-02 Albumy fotograficzne. Podstawowe wymagania i badania

techniczne

5 lipca 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
3866/7161-31 Opakowania transportowe drewniane. Skrzynki z płyty

pilśniowej do eksportu kryształów i szkła gospodarczego

28 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
3966/9378-32 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Belki ustojowe

żelbetowe

8 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
4065/6022-01 Produkty organiczne. Styren techniczny30 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
4166/6112-14 Masa bitumiczna do doków pływających18 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
4266/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa biała 8 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
4366/6113-29 Podkłady lotnicze żółte nr 1, 2, 318 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
4466/6113-30 Farba podkładowa na masę "Cemtex"18 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
4566/6113-31 Farba syntetyczna do gruntowania schnąca w piecu, biała 8 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
4666/6114-36 Lakier złocisty piecowy18 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
4666/6114-37 Lakier bitumiczno-epoksydowy18 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
4866/6115-39 Emalie lotnicze matowe18 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
w zakresie metod badań:
4966/6110-19 Wyroby lakierowe poliuretanowe. Systematyka badań

laboratoryjnych

8 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
5066/2211-10 Włazy stalowe na ciśnienie Pnom do 40 kG/cm2 i

temperatury do 300°C

15 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
5166/2211-11 Włazy stalowe Dnom = 400 i 500 mm. Kabłąki15 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
5266/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych, szklanych, prostych

i kątowych 90°

10 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
5366/3075-02 Materiały elektroizolacyjne. Mikaceratka klasy B15 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
5466/6023-01*) Produkty organiczne. Chlorowodorek kwasu p-

aminosalicylowego

14 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
5566/6026-28 - N-etyloanilina destylowana14 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
5666/6111-04 Żywice lakiernicze. Żywice melaminowe butylowane14 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
5766/6112-13 Masy szpachlowe na polioctanie winylu 3 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
5866/6354-04 Wyroby z uplastycznionego polichlorku winylu. Taśma

dylatacyjna

5 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
5966/6359-01 Wyroby z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Kuwety

5 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie metod badań:
6066/6301-04 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie

przepuszczalności pary wodnej w warunkach umiarkowanych

5 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
6166/0536-06 Smary stałe do mechanizmów hamulcowych15 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie klasyfikacji:
6266/6600-01 Odpady gumowe. Klasyfikacja29 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
w zakresie metod badań:
6366/6031-03 Kauczuk syntetyczny. Przygotowanie i badanie

wzorcowych mieszanek gumowych z kauczuków butadienowo-

styrenowych i butadienowych

30 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
6466/6036-01 Kauczuk naturalny. Metody badań własności fizycznych30 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
6566/6037-01 Regenerat kauczuku. Metody badań29 lipca 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie produkcji:
6666/1341-11*) Silniki wysokoprężne. Krzywki do pomp wtryskowych.

Główne wymiary

14 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
6766/1345-01 - Rozpylacze. Główne wymiary14 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
6866/0661-04 Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Osie nie

obrobione zestawów kołowych do łożysk ślizgowych

12 kwietnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
6966/0661-05 Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bezobręczowe z

obrzeżem, nie obrobione do wagonowych zestawów

kołowych. Wymagania i badania techniczne

12 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i produkcji:
7066/2743-03 Kadzie surówkowe. Główne wymiary12 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
7166/0511-02 Oznaczanie benzolu oraz wody w oleju płuczkowym

nasyconym i odpędzonym

12 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7266/0660-04 Ultradźwiękowe badanie odkuwek. Ogólne wytyczne

badania i opracowania instrukcji badania

12 kwietnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
7366/0822-10 Mosiądz. Pasy17 sierpnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7466/0834-07 Stop aluminium AM. Pręty wyciskane17 sierpnia 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7566/0882-06*) Termobimetale. Pasy 8 września 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
7666/0804-01 - Badanie ugięcia i oporności właściwej 8 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "Chemak":
w zakresie produkcji i obrotu:
7766/6068-06 Sole do celów galwanotechnicznych. Cyjanek sodowy14 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania i produkcji:
7866/3721-01 Linie wałów. Wały kute ze stali węglowych i stopowych.

Wymagania i badania

5 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
7966/3763-05 Zamki do drzwi i mebli okrętowych. Wymagania i badania18 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
8066/1353-06 Silniki samochodowe. Filtry oleju bocznikowe19 lipca 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie projektowania i produkcji:
8166/1523-16 Sprzęgła wielopłytkowe jednostronne. Główne wymiary 9 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8266/1523-17 Obrabiarki do metali. Wrzeciona frezarek. Warunki

techniczne

9 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
8366/3508-03 Tabor kolejowy. Odlewy czopów i gniazd skrętowych.

Wymagania i badania techniczne

1 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8466/3515-21*) Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg ogrzewania

parowego

15 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8566/3515-22 - Sprzęg ogrzewania parowego. Kurek odwadniający15 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8666/3515-23 Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Osłona otworu

ściekowego

15 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8766/3521-08*) Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Prowadnik

przedniego haka cięgłowego

1 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8866/3531-19 - Wagony osobowe. Prowadnik haka cięgłowego 1 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
8966/3532-18 - Wagony towarowe. Prowadnik haka cięgłowego 1 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
9066/3532-19 Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Haki holownicze 1 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji i metod badań:
9166/1851-02 Maszyny przygotowawcze tkalni. Snowarki taśmowe RE5A.

Wymagania i badania techniczne

26 lipca 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9266/1831-05 Maszyny przędzalni. Zaciskarka obić pokrywkowych UF14B. Wymagania i badania techniczne26 lipca 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
9366/7533-04 Tkaniny galanteryjne19 lipca 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji i odbioru:
9466/7541-11 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Włóczka.

Pobieranie próbek

23 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
9566/7547-03 Tkaniny techniczne wełniane. Tkaniny pomocnicze 1 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
9666/7598-06 Taśmy tkane. Taśmy bawełniane pasowe elewatorowe 1 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ":
w zakresie produkcji:
9765/8060-01 Przetwory zbożowe. Ziarno oczyszczone do przetwórstwa26 lipca 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie metod badań:
9866/9131-17 Ziarno zbóż. Oznaczanie ogólnej zawartości białka15 sierpnia 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego:
w zakresie stosowania nazw, określeń i oznaczeń:
9966/2600-01 Maszyny piekarskie. Nazwy i określenia16 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie przechowywania i odbioru:
10066/8036-06 Jaja kurze - chłodnicze. Ocena w czasie przechowywania

i wydawania z chłodni

22 września 1966 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
10166/3782-04 Urządzenia kotwiczno-cumowniczo-holownicze. Pachołki

stalowe spawane

20 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
10266/3786-23 Wyposażenie pokładowe statków żeglugi śródlądowej.

Odbijacze burtowe drewniane

3 września 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
10366/3786-24 Wyposażenie pokładowe statków śródlądowych. Pokrywy rur

piecowych i wentylacyjnych

20 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
10466/3792-08 Instalacje grzewcze statków śródlądowych. Siatki

przeciwiskrowe

20 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
10566/6056-06 Alfanaftylotiomocznik (Antu) 4 października 1966 r.1 lipca 1967 r.
10664/8550-02*) Zabawki mechaniczne. Mechanizmy napędów

bezwładnościowych. Klasyfikacja

30 czerwca 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
10764/8550-01 - Klasyfikacja30 czerwca 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10864/8550-03 - Mechanizmy napędów sprężynowych. Klasyfikacja30 czerwca 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich:
w zakresie produkcji i obrotu:
10966/8045-01 Masło topione 1 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
11066/8045-02 Masło serwatkowe 1 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1967 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
165/3684-02 Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych.

Sygnały dźwiękowe elektryczne. Wymagania i badania

techniczne

25 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)27 września 1966 r.
265/3652-05 Rowery. Hamulce szczękowe. Główne wymiary13 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88)10 września 1966 r.
363/3681-02 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych.

Prądnice prądu stałego. Warunki techniczne

29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 95, poz. 449 i z 1966 r. Nr 30, poz. 159)27 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
465/3530-06 Tabor kolejowy. Wsporniki latarń sygnałowych i sygnały

elektryczne. Wymagania i wytyczne zastosowania

27 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 44, poz. 224)1 sierpnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
564/6091-09*) Materiały wybuchowe kruszące. Trotyl spłonkowy i

przemysłowy

10 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245)19 lipca 1966 r.
665/6091-18 - Oznaczanie wrażliwości na uderzenie metodą Kasta27 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)28 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego - Północ:
765/7549-02 Watolina wełniana i mieszankowa z udziałem włókien

wtórnych i chemicznych

18 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24)27 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
865/8031-01 Drób bity dzielony15 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116)12 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
963/8133-04 Koncentraty spożywcze - Aromaty do ciast16 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)20 lipca 1966 r.
2. Numer normy BN-63/6051-01 "Środki ochrony roślin. Biologiczne oznaczanie skuteczności płynnych środków owadobójczych na musze domowej", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 8 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357), zmienia się na numer BN-63/6052-02.
3. Tytuł normy BN-65/6616-02, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego dnia 30 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122), zmienia się na tytuł "Węże z duszą metalową do skrapiarek smołowych".
4. Data, od której obowiązują normy:
1) BN-66/4516-05 "Widły. Wymagania i badania techniczne",
2) BN-66/4516-06 "Widły małozębne",
3) BN-66/4516-07 "Widły wielozębne z gałkami",
4) BN-66/4516-08 "Widły wielozębne z końcami spłaszczonymi",
5) BN-66/4529-01 "*) Narzędzia ogrodnicze. Nożyce ogrodnicze ręczne",
6) BN-66/4529-02 " - Nożyce ogrodnicze na tyczkę"

- określone w § 1 lp. 98, 99, 100, 101, 102, 103 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275), zmieniona została na datę 1 lipca 1967 r.

5. Data, od której obowiązuje norma BN-66/7314-01 "Półprodukty włókniste przemysłu papierniczego. Pakowanie, przechowywanie i transport", określona w § 1 lp. 42 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275), zmieniona została na datę 1 kwietnia 1967 r.
6. Data, od której obowiązują normy:
1) BN-66/6041-14 "Barwniki kwasowe zwykłe",
2) BN-66/6041-15 "Barwniki chromowe"

- określone w § 1 lp. 50 i 51 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275), zmieniona została na datę 1 kwietnia 1967 r.

§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę BN-62/1345-01 "Silniki wysokoprężne. Rozpylacze silników szybkobieżnych. Wymiary zewnętrzne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 2 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje normę BN-62/1822-06 "Maszyny włókiennicze. Zaciskarka obić pokrywkowych UF14A. Warunki techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 9 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 101 zastępuje normę BN-62/3782-04 "Pachołki proste spawane", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 25 stycznia 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 80, poz. 375 i z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
4. Norma BN-64/3743-34 wymieniona w § 1 lp. 163 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 17) zastępuje normę BN-63/3743-19 "Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Obciążniki żeliwne", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 2 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
§  4. Tracą moc następujące normy branżowe:
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia - BN-63/6095-01 "Środki pirotechniczne sygnalizacyjne. Petarda (spłonka) kolejowa ostrzegawcza", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 3 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316),
2) z dniem 31 grudnia 1966 r. - BN-62/3530-01 "Tabor kolejowy. Wagony. Podwójny wspornik latarni sygnałowych", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 20 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.