Monitor Polski

M.P.1963.91.430

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 27 listopada 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
163/0421-01Urządzenia wyciągowe. Koła linowe główne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze17 lipca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
263/3521-06Tabor kolejowy. Parowozy normalnotorowe. Nasada zaworu probierczego24 września 1963 r.1 lipca 1964 r.
w zakresie eksploatacji i napraw:
363/1351-03* 1 ) Silniki samochodowe24 września 1963 r.1 lipca 1964 r.
Wały rozrządcze. Wymagania i badania techniczne po naprawie
463/1351-05- Zawory. Wymagania i badania techniczne po naprawie24 września 1963 r.1 lipca 1964 r.
563/1351-06Silniki samochodowe gaźnikowe. Pompa paliwowa o napędzie mechanicznym24 września 1963 r.1 lipca 1964 r.
Wymagania i badania techniczne
w zakresie używania pojęć i symboli oraz w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
663/2040-03Maszyny drogowe. Skrapiarki do bitumu. Podział, nazwy i określenia21 października 1963 r.1 lipca 1964 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji:
763/7596-01Wyroby powroźnicze kręcone25 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Sznurki i sznury kręcone sizalowe
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie produkcji i obrotu:
863/9126-01*) Materiał szkółkarski9 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Zrazy drzew owocowych do szczepienia
963/9126-02- Zrazy drzew owocowych do oczkowania9 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
1063/6663-01Dętki lateksowe do piłek sportowych1 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
w zakresie produkcji:
1163/8771-04*) Sprzęt geodezyjny6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
Przyrząd do naprawy taśm geodezyjnych
1263/8771-05- Przebijak do taśm geodezyjnych6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
1363/8771-06- Obcinak do taśm geodezyjnych6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
1463/8771-07- Wskaźnik do taśm geodezyjnych6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
1563/8771-08- Komplet naprawczy do taśm geodezyjnych6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
w zakresie używania pojęć:
1663/8770-01Zabudowa punktów triangulacyjnych. Nazwy i określenia6 listopada 1963 r.1 maja 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
1763/6112-01Szpachlówki syntetyczne natryskowe schnące na powietrzu pod wyroby olejne i nitrocelulozowe1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1863/6113-01Farba olejna szybko schnąca1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1963/6115-01Emalie olejne kwasoodporne1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2063/6115-02Emalie olejne wodoodporne1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2163/6115-03Emalie syntetyczne piecowe do tłoczenia1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2263/6118-09Rozcieńczalniki do lakierów bitumicznych i do lakierów asfaltowych1 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej:
w zakresie produkcji:
2363/2213-04Latarki obserwacyjne ze stali węglowej Dc = 30 + 110 mm13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2463/2213-05Latarki obserwacyjne ze stali węglowej z wkładkami ze stali stopowej Dc = 30 + 110 mm13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2563/2213-06Latarki obserwacyjne ze stali węglowej z wykładziną chemo-odporną Dc = 30 + 110 mm13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2663/2213-07*) Latarki obserwacyjne

Dc = 30 + 110 mm. Dławik

13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2763/2213-08- Zwężka13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2863/2213-09- Słupki dystansowe13 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
2963/6614-08Miski gumowe do gipsu26 października 1963 r.1 marca 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej:
w zakresie produkcji:
3063/0517-01Produkty węglopochodne16 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Olej popakowy
3163/6025-01Produkty organiczne16 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Plastyfikatory. Ftalan dwuoktylowy techniczny
3263/6061-03Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Melaform WM 10016 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
3363/6081-01*) Wyroby z węgli uszlachetnionych16 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Węgiel aktywowany "Carbojodum"
3463/6086-02- Elementy grafityzowane do prostowników rtęciowych16 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
3563/6214-01Kationity fenolosulfonowe16 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
3663/6021-03Półprodukty do barwników14 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Ortochloroanilina
3763/6026-03Produkty organiczne. Kwas chlorooctowy1 sierpnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3863/6064-01Środki pomocnicze dla przemysłu gumowego. Opóźniacz A (N-nitrozodwufenyloamina) 14 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3963/6065-03Środki pomocnicze do tworzyw sztucznych. Stearynian ołowiawy dwuzasadowy1 sierpnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:
w zakresie produkcji:
4063/9013-03Dźwigary strunobetonowe17 października 1963 r.1 maja 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
4163/7011-01Surowce ceramiczne. Gliny okręgu bolesławieckiego z kopalni Janina18 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji:
4263/6752-03Wkładki suberytowe z krążkiem folii25 września 1963 r.1 stycznia 1964 r.
4363/6755-05Maty z przędzy i waty szklanej na osnowie z welonu szklanego22 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
4463/6755-06Welon z włókien szklanych22 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
4563/6755-07Otuliny (łubki) z włókna szklanego18 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
4663/7117-01Wkładki cierne do tarcz sprzęgłowych10 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania i produkcji:
4763/1336-02Wentylacja mechaniczna. Wentylatory promieniowe. Wymagania i badania techniczne31 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych:
w zakresie produkcji:
4863/6727-01Posypka papowa z łupku chlorytowoserycytowego3 sierpnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
4963/6851-08*) Szklany sprzęt laboratoryjny15 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Kolby Stohmana
5063/6851-09- Kolby Kohlrauscha15 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
5163/3730-01Armatura rurociągowa statków wodnych15 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
Wymagania i badania techniczne
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
5263/3519-03*) Tabor kolejowy. Tulejki29 października 1963 r.1 marca 1964 r.
5363/3531-07- Wagony osobowe. Ostoja i pudło29 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Wymagania i badania techniczne
5463/3550-01*) Tramwaje. Sprzęg tramwajowy międzywagonowy29 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5563/3550-02- Sprzęg tramwajowy międzywagonowy. Łańcuch29 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie badań odbiorczych:
5663/4410-01Narzędzia, uchwyty i przyrządy28 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Ogólne zasady badań odbiorczych
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
5763/3622-03Samochód dostawczy A03 "Żuk"16 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
Wymagania i badania techniczne
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
5863/0826-02Miedzionikiel MN5. Rury7 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5963/0832-04Aluminium. Blachy kanalikowe na wymienniki cieplne7 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6063/0886-02Rdzenie alsiferowe typ Wcz-227 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie produkcji:
6163/8139-01Tytoń. Tytoń przemysłowy8 listopada 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6263/8165-04Maliny leśne zamrożone5 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6363/8165-05Owoce bzu czarnego zamrożone18 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie obrotu:
6463/9231-01*) Owoce świeże. Maliny leśne do zamrożenia5 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6563/9231-02- Bez czarny do zamrożenia18 września 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
6663/8096-02Wyroby cukiernicze. Chałwa sezamowa14 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych:
w zakresie projektowania i produkcji:
6763/2521-06Urządzenia chłodnicze18 września 1963 r.15 stycznia 1964 r.
Maszyny do wyrobu lodów jadalnych. Wymagania i badania techniczne
w zakresie produkcji:
6863/2522-02Maszyny gastronomiczne15 października 1963 r.1 lutego 1964 r.
Maszyny do mielenia mięsa
Wymagania i badania techniczne
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
6963/7351-04Pudełka wieczkowe tekturowe do wyrobów tytoniowych21 października 1963 r.1 marca 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
w zakresie produkcji:
7063/5903-01Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Powłoki ochronne metalowe na narzędziach ze stali węglowej. Wymagania i badania techniczne22 października 1963 r.1 stycznia 1964 r.
§  2.
1. Datę 1 stycznia 1964 r., od której mają obowiązywać normy:
1) BN-63/5913-01 "*) Narzędzia lekarskie. Szczypczyki chirurgiczne 1 x 2 ząbki",
2) BN-63/5913-02 " - Szczypczyki chirurgiczne 3 x 4 ząbki",
3) BN-63/5913-03 " - Szczypczyki chirurgiczne 4 x 5 ząbków"

- ustanowione przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 9 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357), zmienia się na datę 1 lipca 1964 r.

2. W następujących normach branżowych wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od 1 lutego 1964 r.:
1) BN-62/7378-04 "Papier śniadaniowy", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46),
2) BN-62/8541-02 "Zamki do segregatorów", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 25 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

1