Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1963.56.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 6 lipca 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji:
163/7574-01Taśmy tkane31 maja 1963 r.20 sierpnia 1963 r.
Taśmy do zamków błyskawicznych
263/7610-02Elementy wspólne dla konfekcji masowej10 maja 1963 r.1 sierpnia 1963 r.
Zapięcia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie produkcji:
363/6723-01Kruszywo mineralne dla budownictwa26 czerwca 1963 r.1 sierpnia 1963 r.
Grys twardy
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
463/6833-03Opakowania szklane do artykułów spożywczych24 maja 1963 r.1 sierpnia 1963 r.
Słoje Feniks
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
563/6614-01Wyroby gumowe18 kwietnia 1963 r.1 sierpnia 1963 r.
Kręgi gumowe dla chorych