Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1963.26.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 marca 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
1.62/0420-02*)Sprzęgła cierne hamulcowe. Wyłączniki mechaniczne. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2.62/0420-03– Wyłączniki powietrzne. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
3.62/0420-04– Koła rowkowe do pasów klinowych. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4.62/0420-05– Główne dane techniczne.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5.62/0420-06– Tarcze sprzęgieł. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6.62/0420-07– Końcówki wałów. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7.62/0420-08– Koła łańcuchowe do łańcuchów napędowych. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8.62/0420-09– Koła zębate. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9.62/0421-02Klatki wyciągowe. Warunki techniczne.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10.62/1721-05*)Wozy kopalniane średnie nierezerowane. Skrzynie. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
11.62/1721-06– Zderzaki. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
12.62/1721-07– Zestawy kołowe. Główne wymiary.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
13.62/1725-01Zawiesia wyciągów jednolinowych. Zaciski linowe z łącznikami krzyżowymi. Główne dane techniczne.26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie produkcji i obrotu:
14.63/9127-01Grzybnia pieczarki.25 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji:
15.63/6752-01przez Ministra Rolnictwa:28 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
16.63/6752-02Kruszywo z kory dębu korkowego.29 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
17.62/6831-02Butelki do alkoholowych wyrobów eksportowych. Warunki techniczne.7 września 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
18.63/6847-01Termosy szklane szerokootworowe do inseminacji zwierząt.10 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
19.62/6850-01Rurki ze szkła wapniowo-sodowo-potasowego.10 września 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
20.63/6851-03*)Szklany sprzęt laboratoryjny. Kolby Kjeldahla.10 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
21.63/6851-04– Kolby do sulfonowania.10 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
22.63/6851-05– Kolby kuliste wieloszyjkowe Witta.10 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
23.63/6851-06– Kolby destylacyjne Claisena.10 stycznia 1963 r.1 maja 1963 r.
24.62/6868-01Szkła barwne sygnałowe dla kolejnictwa. Wymagania i badania techniczne.22 listopada 1962 r.1 maja 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej:
w zakresie produkcji:
25.63/2216-04*)Elementy rurociągów. Łuki spawane z segmentów rur stalowych.7 lutego 1963 r.1 lipca 1963 r.
26.63/2216-05– Segmenty łuków spawanych. Wymiary.7 lutego 1963 r.1 lipca 1963 r.
27.63/2221-02Mieszadła stalowe łopatowe.7 lutego 1963 r.1 lipca 1963 r.
28.63/2251-06Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe. Rozmieszczenie otworów w płytach sitowych.7 lutego 1963 r.1 lipca 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji:
29.63/6016-01Produkty nieorganiczne. Soda ciężka techniczna.2 lutego 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
30.63/1312-01*)Urządzenia do przygotowania wody kotłowej. Filtry mechaniczne. Główne wymiary.28 stycznia 1963 r.1 kwietnia 1963 r.
31.63/1312-02– Reaktory wirowe. Główne wymiary.28 stycznia 1963 r.1 kwietnia 1963 r.
32.63/1312-03– Sytniki. Główne wymiary.28 stycznia 1963 r.1 kwietnia 1963 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
33.62/0821-02Miedź. Wlewki na walce drukarskie.19 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
34.62/0822-01Brąz niklowo-aluminiowy BN62. Blachy i pasy.19 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
35.62/0839-01Aluminium. Walcówka Properzi.19 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
36.62/0882-01Bimetale. Taśma stalowa platerowana miedzią i mosiądzem M90.19 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
37.62/0886-01Segmenty diamentowo-metalowe pił do cięcia szkła.19 stycznia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie produkcji:
38.63/3884-01Zamki lotnicze zaciskowe przewodów elektrycznych.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
39.63/3886-01Opaski lotnicze zaciskowe przewodów giętkich. Opaski chomątkowe o usztywnionych uszkach.8 stycznia 1963 r.1 września 1963 r.
40.63/3890-02Przyrządy lotnicze pokładowe. Tarcze płaskie z pojedynczą podziałką.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
41.63/3899-01*)Wyposażenie statków latających. Klucze nasadowe składane oraz ich komplety.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
42.63/3899-02– Klucze nasadowe składane. Sprężyny.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
43.63/3899-03– Klucze nasadowe składane. Główki.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
44.63/3899-04– Klucze nasadowe składane. Przetyczki przesuwne.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
45.63/3899-05– Klucze nasadowe składane. Łączniki przegubowe.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
46.63/3899-06– Klucze nasadowe składane. Przedłużacze.22 stycznia 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie projektowania i budowy:
47.63/2108-01Zasilanie dźwignic portowych. Urządzenia elektroenergetyczne. Usytuowanie gniazd wtykowych ziemnych.8 lutego 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie projektowania:
48.63/2163-01Dźwignice portowe. Żurawie przeładunkowe. Udźwigi.8 lutego 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie produkcji:
49.63/2197-01*)Pomocniczy sprzęt przeładunkowy. Siatki ładunkowe włókienne.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
50.63/2197-02– Siatka ochronna.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
51.63/2197-03– Płyty drewniane (planki)8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
52.63/2199-01– Zawiesia pasowe do tarcicy.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
53.63/3743-05*)Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Orczyki kuliste.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
54.63/3743-06– Toczyska stalowe kuliste.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
55.63/3743-07– Orczyki drewniane ze stopką żeliwną.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
56.63/3743-08– Szakle rybackie.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
57.63/3743-09– Orczyki stalowe ze stopką żeliwną.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
w zakresie obrotu:
58.63/3756-07*)Okrętowy sprzęt meteorologiczny. Anemometr. Ogólne wymagania techniczne.21 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
59.63/3756-08– Suwak anemometryczny. Wymagania techniczne.21 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
60.63/3758-05*)Okrętowy sprzęt bosmański. Oplotnica.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
61.63/3758-06– Różki bosmańskie.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
62.63/3758-07– Odbijacze dziobowe i rufowe.21 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
63.63/3758-08– Odbijacze kuliste i cylindryczne.21 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
w zakresie używania nazw i określeń:
64.63/3700-02Okrętowe kompasy magnetyczne. Podstawowe nazwy i określenia.8 lutego 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
65.63/7535-01Podłoże na laminaty elektrotechniczne.20 lutego 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
66.63/7383-02Papiery nutowe w arkuszach.3 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
67.63/7383-03Papiery listowe w arkuszach.4 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
68.63/7385-02Papiery 17-kontowe do księgowości w arkuszach.5 stycznia 1963 r.1 lipca 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego:
w zakresie obrotu:
69.63/7163-01Beczki do ryb. Używane.13 lutego 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Spożywczej:
w zakresie obrotu:
70.62/8145-01Organoleptyczna ocena jakości win gronowych importowanych.1 grudnia 1962 r.1 kwietnia 1963 r.
71.62/8145-02Wina gronowe importowane ziołowe (Vermouthy).1 grudnia 1962 r.1 kwietnia 1963 r.
72.62/8145-03Wina gronowe importowane stołowe.1 grudnia 1962 r.1 kwietnia 1963 r.
73.62/8145-04Wina gronowe deserowe importowane i produkowane z win importowanych.1 grudnia 1962 r.1 kwietnia 1963 r.

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.