Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1962.69.325

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1962 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 6 września 1962 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Gospodarki Komunalnej:
w zakresie używania symboli:
1.62/0303-01Telekomunikacja w energetyce. Symbole graficzne.13 lipca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie budowy:
2.62/0303-02Urządzenia telefoniczne w energetyce. Przepisy ogólne.13 lipca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania, konstrukcji i oznaczania:
3.62/0409-01*) Sygnalizacja w transporcie podziemnym. Sygnały i znaki w przejściach dla ludzi.13 lipca 1962 r.1 stycznia 1963 r.
4.62/0420-01- Sygnały i znaki kolejowe.13 lipca 1962 r.1 stycznia 1963 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji:
5.62/1073-01Powłoki galwaniczne na wyrobach galanteryjnych.16 sierpnia 1962 r.15 października 1962 r.
6.62/7671-01Worki z włókien łykowych. Ściegi i szwy.30 maja 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7.62/8511-04Gwoździe ozdobne.16 sierpnia 1962 r.15 listopada 1962 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
8.62/7541-01Przędza wełnianopodobna elanowa zgrzebna tkacka.30 maja 1962 r.1 października 1962 r.
9.62/7578-01Taśmy plecione na koszulki izolacyjne z jedwabiu szklanego.14 czerwca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
10.62/7719-01Odpadki skór surowych na klej i żelatynę techniczną. Wymagania techniczne.16 sierpnia 1962 r.16 października 1962 r.
11.62/8511-01Wyroby metalowe. Oczka szewskie.15 czerwca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie dokumentacji:
12.62/7580-01Wymiary wyrobów dziewiarskich. Terminologia.15 czerwca 1952 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie obrotu:
13.62/4026-01Nasiona bobiku, lubinu pastewnego, peluszki i wyki na paszę dla zwierząt.13 sierpnia 1962 r.15 września 1962 r.
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
14.62/8442-01Kolce do broni szermierczej.16 lipca 1962 r.1 października 1962 r.
15.62/8442-02Gniazdka do broni szermierczej elektrycznej.16 lipca 1962 r.1 października 1962 r.
16.62/8442-03Szabla szermiercza.16 lipca 1962 r.1 października 1962 r.
17.62/8442-04Klingi do broni szermierczej.16 lipca 1962 r.1 października 1962 r.
18.62/8442-05Florety szermiercze.16 lipca 1962 r.1 października 1962 r.
19.62/8442-06Szpady szermiercze.16 lipca 1952 r.1 października 1962 r
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
20.62/0644-01Walcówka i pręty walcowane ze stali niskostopowej do wyrobu łańcuchów dla górnictwa.25 czerwca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
21.62/0648-01Rury na butle autogazowe.25 czerwca 1962 r. ldzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
22.62/1345-01Silniki wysokoprężne. Rozpylacze silników szybkobieżnych. Wymiary zewnętrzne.2 maja 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
23.62/3622-01Pojazdy mechaniczne. Resory piórowe. Warunki techniczne.20 czerwca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie produkcji:
24.62/3833-01Szybowce. Uchwyty w kabinie. Barwy.24 kwietnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
25.62/3890-01Cyfry dla tarcz przyrządów lotniczych i tablic. Kształty i główne wymiary.24 kwietnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
26.62/7113-01Płyty pilśniowe twarde lakierowane.18 maja 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
27.62/7124-01Klejone deski posadzkowe.18 maja 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Leśnej Produkcji Niedrzewnej:
w zakresie produkcji i obrotu:
28.62/9225-01Obręcze leszczynowe nieokorowane i okorowane.3 maja 1952 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
29.62/8135-01Konserwy warzywno-mięsne. Wymagania jakościowe.18 czerwca 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji:
30.62/4553-01*) Narzędzia zegarmistrzowskie. Oprawki wkrętaków zegarmistrzowskich z wymiennymi ostrzami.12 kwietnia 1962 r.dzień ogłoszenia-obwieszczania
31.62/4553-02- Ostrza wkrętaków zegarmistrzowskich.12 kwietnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
32.62/4553-03- Wkrętaki zegarmistrzowskie z wymiennymi ostrzami. Zestawienie.12 kwietnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
33.62/4553-04- Główki wkrętaków zegarmistrzowskich z wymiennymi ostrzami.12 kwietnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
34.62/4553-05- Wkręty do wkrętaków zegarmistrzowskich z wymiennymi ostrzami.12 kwietnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
35.62/3086-01Instalacje elektryczne pojazdów szynowych. Opaski do oznaczania przewodów.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
36.62/3513-06*) Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Pierścienie osadcze resorów piórowych.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
37.62/3530-01- Wagony. Podwójny wspornik latarni sygnałowej.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
38.62/3530-02- Zakrętki kluczowe.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
39.62/3531-02- Wagony osobowe. Półki bagażowe.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
40.62/3532-02- Wagony towarowe. Dźwignie przestawcze hamulca.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
41.62/3532-03- Wagony towarowe. Korby przestawcze hamulca.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
42.62/3532-04- Wagony towarowe. Tablice przestawcze hamulca.20 sierpnia 1962 r.1 stycznia 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
43.62/7143-01Tapicerskie formatki sprężynowe przerywanego plecenia.11 czerwca 1962 r.1 października 1962 r.

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.