§ 2. - Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

Monitor Polski

M.P.1971.48.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1971 r.
§  2.
Zmienia się daty, od których będą obowiązywały normy:
1)
PN-70/H-75010 "Zlewozmywaki żeliwne emaliowane", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291),
2)
PN-70/H-75070 "Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)

i ustala się je na dzień 1 października 1971 r.