Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

Monitor Polski

M.P.1971.48.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 1 września 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowiona została dnia 31 lipca 1971 r. norma PN-71/T-06446 "Lampy elektronowe. Lampy oscyloskopowe i radaroskopowe. Ogólne wymagania i badania". Norma ta będzie obowiązywała od dnia 1 marca 1972 r. w zakresie produkcji i obrotu.
Zmienia się daty, od których będą obowiązywały normy:
1)
PN-70/H-75010 "Zlewozmywaki żeliwne emaliowane", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291),
2)
PN-70/H-75070 "Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)

i ustala się je na dzień 1 października 1971 r.