Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

Monitor Polski

M.P.1964.7.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1964 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 stycznia 1964 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowiona została dnia 31 grudnia 1963 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-63/P-50255 "Makulatura dla przemysłu papierniczego", obowiązująca w zakresie obrotu od dnia 1 marca 1964 r.
Norma wymieniona w § 1 zastępuje normę PN-57/P-02010 "Makulatura dla przemysłu papierniczego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).