Ogłoszenie unieważnionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.67.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1965 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 30 listopada 1965 r.
w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.

W związku z obwieszczeniem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (Monitor Polski Nr 67, poz. 386) Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) podaje do wiadomości, co następuje:
Unieważnione zostały następujące Polskie Normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia - PN-60/M-75142 "Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory mosiężne. Uchwyt", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);
2)
z dniem 31 grudnia 1965 r.:
a)
PN/Z-78113 "Sprzęt szpitalny. Szczudło drewniane",
b)
PN-58/Z-78114 "Sprzęt szpitalny. Szczudło metalowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);

3)
z dniem 31 marca 1966 r. - PN-58/S-96018 "Drogi samochodowe. Podbudowa asfaltospoinowa. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81);
4)
z dniem 30 czerwca 1966 r.:
a)
PN-57/F-94043 "Pomoce biurowe. Obsadki z drewna", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
b)
PN-61/F-94081 "Pomoce biurowe. Bruliony biurowe", ustanowiona jako obowiązująca dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254),
c)
PN-62/P-50602 "Zeszyty szkolne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
d)
PN-57/P-94002 "Bruliony", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
e)
PN-58/S-96021 "Drogi samochodowe. Podbudowa smołospoinowa. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).