Monitor Polski

M.P.2016.781

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2015 r.