Ogłoszenie roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego.

Monitor Polski

M.P.2003.5.56

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego

W 60. rocznicę śmierci Władysława Sikorskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnąc uczcić pamięć i podkreślić zasługi dla Ojczyzny tego wielkiego Polaka, męża stanu i generała - ogłasza rok 2003 rokiem Władysława Sikorskiego.