Ogłoszenie roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego.

Monitor Polski

M.P.2003.5.57

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc pamięć wybitnego polskiego pedagoga, jego działalność i osiągnięcia, ogłasza rok 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego.
Aleksander Kamiński przez całe życie działał na rzecz budowy wspólnoty narodowej i społeczeństwa obywatelskiego oraz poszanowania praw demokratycznego państwa. Podkreślał konieczność funkcjonowania sprawnej władzy wykonawczej. Był otwarty na współpracę z mniejszościami narodowymi. Kształtował postawy patriotyczne, propagował wśród Polaków umiejętność trudnej sztuki kompromisów i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, akcentując rolę młodzieży.

W latach wojny współorganizował konspiracyjną działalność harcerską Szarych Szeregów, a także współtworzył Organizację Małego Sabotażu Wawer i był jej komendantem.

W narodowej pamięci zapisał się jako autor "Kamieni na szaniec" i twórca oryginalnej metodyki pracy zuchowej. Metodyka ta, do dziś stosowana w pracy harcerskiej, pozwala przekazywać ideały Aleksandra Kamińskiego najmłodszemu pokoleniu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - ogłaszając rok 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego - pragnie, by ideały tego wielkiego Polaka były wzorem dla kolejnych pokoleń polskiej młodzieży.