Ogłoszenie przepisów o narzędziach pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1971.55.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1971 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 11 listopada 1971 r.
w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) podaje się do wiadomości, co następuje:
Wydane zostały następujące przepisy o narzędziach pomiarowych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar:
Lp.Tytuł przepisówDz. Urz. CUJiMData, od której Uchylone przepisy
nrpoz.przepis obowiązuje
123456
1Zarządzenie nr 70 Prezesa CUJiM z dnia 6 maja 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o współosiowych liniach pomiarowych163,9905/11 grudnia 1971 r.
2Zarządzenie nr 71 Prezesa CUJiM z dnia 6 maja 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o kontrolnych wzorcach współczynnika strat dielektrycznych tg δ dielektryków w zakresie częstotliwości do 1 MHz173,997/11 grudnia 1971 r.
3Instrukcja nr 3 Prezesa CUJiM z dnia 6 maja 1971 r. o sprawdzaniu płaskich płytek interferencyjnych185,1741/21 grudnia 1971 r.Instrukcja z dnia 6 listopada 1951 r. o sprawdzaniu płaskich płytek interferencyjnych (POM Nr 1606, poz. 5,1741/1).
4Zarządzenie nr 89 Prezesa CUJiM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o densymetrach do moczu193,87515/11 grudnia 1971 r.
5Zarządzenie nr 90 Prezesa CUJiM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o densymetrach do mleka193,87516/11 grudnia 1971 r.
6Zarządzenie nr 91 Prezesa CUJiM z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o przyrządach do pomiaru tłoczności blach metodą Erichsena203,6061/11 grudnia 1971 r.
7Zarządzenie nr 92 Prezesa CUJiM z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o kontrolnych współosiowych wzorcach impedancji213,9904/21 grudnia 1971 r.Przepisy z dnia 19 listopada 1968 r. o kontrolnych obciążeniach współosiowych dopasowanych (Dz. Urz. CUJiM Nr 31, poz. 3,9904/1).
8Zarządzenie nr 93 Prezesa CUJiM z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia przepisów o pojemnikowych odmierzaczach cieczy223,34/31 grudnia 1971 r.1) Przepisy

legalizacyjne z

dnia 31 lipca

1930 r. o

prostych

przyrządach do

mierzenia

objętości płynów

(POM Nr 683, poz.

3,34/2 wraz z

późniejszymi

zmianami),

2) Przepisy z dnia

7 marca 1967 r.

o złożonych

przyrządach do

pomiaru objętości

cieczy (Dz. Urz.

CUJiM Nr 31, poz.

3,35/2).

9Instrukcja nr 4 Prezesa CUJiM z dnia 17 czerwca 1971 r. o sprawdzaniu pojemnikowych odmierzaczy cieczy235,34/21 grudnia 1971 r.1) Instrukcja

legalizacyjna z

dnia 7 grudnia

1931 r. dla

prostych

przyrządów do

mierzenia

objętości płynów

(POM Nr 821, poz.

5,34/1),

2) Instrukcja

legalizacyjna z

dnia 10 stycznia

1938 r. dla

prostych

przyrządów do

mierzenia

objętości cieczy.

Przybory

legalizacyjne

(POM Nr 1352,

poz. 5,348/1),

3) Instrukcja

legalizacyjna z

dnia 2 listopada

1931 r. dla

złożonych

przyrządów do

mierzenia

objętości płynów.

Wykonanie

legalizacji (POM

Nr 799, poz.

5,35/1),

4) Instrukcja

legalizacyjna z

dnia 2 listopada

1931 r. dla

złożonych

przyrządów do

mierzenia

objętości płynów.

Wykonanie

legalizacji (POM

Nr 822, poz.

5,354/1),

5) Instrukcja

legalizacyjna z

dnia 10 stycznia

1938 r. dla

złożonych

przyrządów do

mierzenia

objętości cieczy.

Przybory

legalizacyjne

(POM Nr 1353,

poz. 5,358/2).