Monitor Polski

M.P.1946.146.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 30 listopada 1946 r.
o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114) i zarządzenia Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw z dnia 30 października 1946 r. i z dnia 6 listopada 1946 r. o wyłączeniu przedsiębiorstw spod właściwości Wojewódzkich Komisyj do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw zarządzam ogłoszenie piątego wykazu przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Przedsiębiorstwa te przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw, objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe, lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie (Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3-A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom, sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz piąty

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działaniaWłaściciel
1."Olkusz" Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna - Olkusz.Wyrób naczyń emaliowanych, aluminiowych i innych przedmiotów z blachy.Jak rubr. 2.
2.Dr A. Wander Aktiengesellschaft dawniej Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna Dr A. Wander Spółka Akcyjna - Kraków.Produkcja preparatów chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.Jak rubr. 2.
3.Fabryka Kabli i Walcownie Miedzi "Ożarów" Spółka Akcyjna - Ożarów.Fabryka kabli, przewodów, cewek i drutów emaliowanych.Jak rubr. 2.
4.Zakłady Akumulatorowe systemu "Tudor" Spółka Akcyjna - Warszawa.Produkcja akumulatorów.Jak rubr. 2.
5.Przemysł Tłuszczowy "Schicht" Spółka Akcyjna - Warszawa.Produkcja mydła i kosmetyków.Jak rubr. 2.
6.Rakszawska Fabryka Wyrobów Wełnianych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rakszawa.Fabryka sukna (wyrób koców, szewiotów ubraniowych, płaszczowych i samodziałowych).Jak rubr. 2.
7.Zakłady Przemysłu Włókienniczego C. G. Schön Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Przędzalnia wełny czesankowej.Jak rubr. 2.
8.Spółka Akcyjna Przemysłu Włókienniczego H. Dietel - Sosnowiec.Przędzalnia wełny czesankowej.Jak rubr. 2.
9."Unia" Spółka Akcyjna Przemysłu Jutowo-Lnianego - Bielsko.Przędzalnia i tkalnia juty, lnu i konopi.Jak rubr. 2.
10.Oberschlesische Kesselwerke B. Meyer Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gliwice.Urządzenia dźwigowe i transportowe.Jak rubr. 2.
11.Ing. Stephan Schlenck et Co. - Dąbrowa Górnicza.Warsztaty elektrotechniczne.Inż Stephan Schlenck
12.Towarzystwo Eksploatacji Piasku "Tep" Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Eksploatacja terenów piaskowych.Jak rubr. 2.
13.Sandbehngesellllschaft der Grüflich von Ballerstremsthen und A. Börsigschen Steinkohlenwerke - Pyskowice.Wydobywanie piasku i zaopatrywanie kopalń.Dr Mikołaj Ballerstrem i Börsig Kokswerke A. G.
14.Vereinigte Holzindustrie Aktiengesellschaft - Gliwice.Przeróbka drzewa.Jak rubr. 2.
15.Piotrowicka Fabryka Maszyn Spółka Akcyjna - Piotrowice Śląskie.Produkcja taśmowych transporterów, urządzeń dla sortowania wózków, zapychaczów, rur podsadzkowych i stempli stalowych.Jak rubr. 2.
16."Rapid" Zakłady Przemysłowe - Katowice.Produkcja wierteł górniczych, koronek, wrębów, raczków, łuków do stropów kopalń, kuł do młynów kruszących.Spadkobiercy Piotra Krzanowskiego
17.Śląska Fabryka Maszyn "Montana" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Katowice.Produkcja wózków kopalnianych i wentylatorów.Jak rubr. 2.
18.Schlesische Porltand-Zement Industrie Aktiengesellschaft - Opole.Produkcja cementu portlandzkiego,Jak rubr. 2.
19.Porltand -Zement und Kalkwerke Aktiengesellschaft - Opole.Produkcja cementu portlandzkiego.Jak rubr. 2.
20.Glashütte Hermanstahl Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Murów.Huta szkła taftowego.Jak rubr. 2.
21.Deutsche Ton et Steinzeug-Werke Aktiengesellschaft - Ziembice.Produkcja kamionki kanalizacyjnej i sanitarnej.Jak rubr. 2.
22.Fabryka Kabli Clement Zahm Spółka i ograniczoną odpowiedzialnością - Dziedzice.Wyrób drutów przewodowych i kabli.Jak rubr. 2.
23.Georg Schwabe. Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza - Bielsko.Produkcja motorów elektrycznych, krosien i maszyn do szycia.Georg Schwabe i Kurt Schwalbe
24.Fabryka Kabli i Drutu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Będzin.Produkcja przewodów elektrycznych i drutu.Jak rubr. 2.
25."Brown Boveri" et Co. Aktiengesellschaft - Mannheim.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Budowa sieci napowietrznych.Jak rubr. 2.
26.Siemens. Schuckertwerke Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Produkcja i naprawa maszyn i aparatów elektrycznych.Jak rubr. 2.
27.Industrie und Blechwaren Werke, Aktiengesellschaft - Danzig.Produkcja opakowań blaszanych.Jak rubr. 2.
28.Rauchen Veredlungsdesellschaft Thorer et Co - Gdańsk.Wyprawa i uszlachetnianie skórek futerkowych.Thorer et Co
29."Daimen" Fabryka Aparatów Elektrycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gdańsk.Produkcja ogniw i bateryj anodowych.Jak rubr. 2.
30.Schlesische Zellwolle Aktiengesellschaft - Jelenia Góra.Produkcja wiskozowych włókien ciętych.Jak rubr. 2.
31.Vereinigte Glanzstoffabriken Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Produkcja sztucznego jedwabiu.Jak rubr. 2.
32.Christian Dierig Aktiengesellschaft - Bielawa.Przędzalnia bawełny, tkalnia, wykańczalnia, szwalnia, bielnik, garbarnia, drukarnia, impregniarnia i krochmalarnia.Jak rubr. 2.
33.Vereinigte Holzinduistrie Aktiengesellschaft für Holzhande1 - Wrocław.Przeróbka drzewa.Jak rubr. 2.
34.Portland Zement Werke Grosshartmansdorf Gesellechaft mit beschränkter Haftung - Hermanowice.Produkcja cementu portlandzkiego.Jak rubr. 2.
35.Porzellanfabrik Königszelt Aktiengesellschaft - Jawornik Świdnicki.Produkcja porcelany stołowej i dekoracyjnej.Jak rubr. 2.
36.Aktiengesellschaft Glashüttenwerke Adlerhütten - Pieńsk.Produkcja szła laboratoryjnego, technicznego i budowlanego.Jak rubr. 2.
37.Glashüttenwerke, Phönix Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Pieńsk.Produkcja szkła oświetleniowego i technicznego.Jak rubr. 2.
38.Penzinger Glashüttenwerke Meisner, Kleinert et Co. - Pieńsk.Produkcja szkła gospodarczego.Artur Meisner
39.Putler Gebr. Glashüttenwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Pieńsk.Wyrób szkła oświetleniowego, szkła wytrzymałego na nagłe zmiany temperatury.Jak rubr. 2.
40.Spezialglashüttenwerke Gebr. Funk et Co. - Pieńsk.Wyrób szkła oświetleniowego.Maks Funk
41.Schlesische Spiegelglasmanufaktur Carl Tielsch Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wałbrzych.Wyrób szkła okiennego.Jak rubr. 2.
42.Porzellanfabrik "C. Tielsch et Co." Aktiengesellschaft - Wałbrzych.Wyrób porcelany stołowej.Jak rubr. 2.
43.Krister Porzellan Manufaktur Aktiengesellschaft - Wałbrzych.Wyrób porcelany stołowej.Jak rubr. 2.
44.Porzellan (...)Wyrób porcelany elektrotechnicznej.Jak rubr. 2.
45.C. Lorenz Aktiengesellschaft- Bankowo.Produkcja urządzeń radiotechnicznych.Jak rubr. 2.
46."Hagenuk" Hausentische Aktiengesellschaft Neufeld und Kuhnke - Dzierżoniów.Produkcja odbiorników radiowych.Jak rubr. 2.
47."Hollowalwerke" Elektrizitäts- Aktiengesellschaft -Werke Schweidnitz und Rankenau - Berlin.Produkcja liczników elektrycznych, zegarów automatycznych, zegarów elektrycznych, i radioodbiorników oraz aparatów telefonicznych.Jak rubr. 2.
48."Telefunken" Gesellschafl für Drahtlose Telegraphie mit beschränkter Haftung Röhrenwerg Reichenberg - Dzierżoniów.Produkcja lamp radiowych, rur rentgenowskich, sprzętu laboratoryjnego.Jak rubr. 2.
49.Linke-Hoffman Werke Aktiengesellschaft - Wrocław.Produkcja wagonów.Jak rubr. 2.
50.Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Euder" - Pabianice.Przędzalnia i tkalnia sztucznego włókna oraz tkanin technicznych.Jak rubr. 2.
51.Pabianickie Zakłady Włókiennicze, dawniej R. Kindler Spółka Akcyjna Pabianice.Przędzalnia i tkalnia.Jak rubr. 2.
52.Tkalnia Konstantynów Braci Schweikert - Konstantynów.Tkalnia.Spadkobiercy Roberta i Oskara Schweikerta
53."Ostrumpf M.et Co. W. Nolth" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Zduńska Wola. - Obecnie fabryka wyrobów dzianych im. Kałużyńskiego.Fabryka wyrobów dzianych.Jak rubr. 2.
54.Kaliska Manufaktura Pluszu i Aksamitu Edmund Goede, Spółka Akcyjna Kalisz.Fabryka tekstylna.Jak rubr. 2.
55."Afa" Akumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft - Poznań.Produkcja akumulatorów i rafineria ołowiu.Jak rubr. 2.
56.I. G. Farben Aktiengesellschaft Werk Landsberg - Gorzów.Produkcja artykułów chemicznych.Jak rubr. 2.
57.Zakłady Włókiennicze Karol T. Buhle Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia i tkalnia bawełny oraz farbiarnia i wykańczalnia na wszystkie rodzaje włókna.Jak rubr. 2.
58.Fabryka Chustek Fantazyjnych i Wyrobów Włókienniczych "Toga" Spółka Akcyjna - Łódź.Wyrób chustek fantazyjnych i wyrobów włókienniczych.Jak rubr. 2.
59.Krajowa Fabryka Wstążek Spółka Akcyjna - Łódź.Wyrób wstążek.Jak rubr. 2.
60.Manufaktura Bawełniana F. Eisenbraun Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia, tkalnia i wykańczalnia bawełny.Jak rubr. 2.
61.Manufaktura Bawełniana Gampe i Albrecht Spółka Akcyjna - Łódź.Tkalnia przędzalnia cienka, odpadkowa, wykańczalnia.Jak rubr. 2.
62.Zakłady Włókiennicze Spółka Akcyjna R. Biedermann - Łódź.Przędzalnia i tkalnia bawełny.Jak rubr. 2.
63.Karolewska Manufaktura Karol Kröning i Spółka, Spółka Akcyjna - Łódź.Produkcja przędzy bawełnianej szewiotowej i tkanin bawełnianych, półwełnianych i wełnianych.Jak rubr. 2.
64.Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia, tkalnia i wykańczalnia.Jak rubr. 2.
65.Przemysł Włókienniczy Karol Steinert Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia i tkalnia bawełny.Jak rubr. 2.
66.Fabryka Wyrobów Bawełnianych "W. Stolarow i S-ka" - Łódź.Przędzalnia i tkalnia bawełny.Włodzimierz Maks i Jerzy Stolarów, Maksymilian Stolarow, Herbert Hiffert
67.Widzewska Manufaktura Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia, tkalnia i wykańczalnia.Jak rubr. 2.
68.Przedzalnia Bawełny Edward Ramisch - Spadkobiercy (Dzierżawcy Isler i Cygan) - Łódź.Przędzalnia bawełny.Elfrida Moritz, Wanda Jaddwiga Cygan, Marta Ramisch, Alma Ramisch Lobuert, Eleonora Luffer i Bruno Ramisch
69.Fabryka Wyrobów Bawełnianych "Franciszek Ramisch" Spółka Akcyjna - Łódź. Przędzalnia bawełny.Jak rubr. 2.
70.Przędzalnia Bawełny "Teodor Steigert" Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia bawełny.Jak rubr. 2.
71.Przemysł Bawełniany "Teodor Tietzen i S-ka" Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia bawełny. Jak rubr. 2.
72.Zakłady Przemysłowe Karola Eiserta Spółka Akcyjna - Łódź.Fabryka wyrobów wełnianych.Jak rubr. 2.
73.Manufaktura Wełniana Karol Bennich Spółka Akcyjna - Łódź.Fabryka wyrobów wełnianych.Jak rubr. 2.
74.Fabryka Wyrobów Trykotowych A. Schicht Spółka Komandytowa - Łódź.Fabryka wyrobów trykotowych, oraz szwalnia konfekcji.Jak rubr. 2.
75.Zakłady Przemysłu Bawełnianego Juliusza Kindermana Spółka Akcyjna - Łódź.Tkalnia.Jak rubr. 2.
76.Towarzystwo Wyrobów Wełnianych i Gumowych F. W. Schweikert Spółka Akcyjna - Łódź.Tkalnia materiałów wełnianych, przędzalnia wełny, farbiarnia i wykańczalnia oraz wyrób artykułów gumowych.Jak rubr. 2.
77.Łódzka Manufaktura Pluszu i Dywanów Teodor Finster Spółka Akcyjna - Łódź.Produkcja dywanów i pluszu.Jak rubr. 2.
78.Spółka Akcyjna Budowy Transmisji i Maszyn i Odlewni Żelaza J. John - Łódź.Odlewnia żelaza i fabryka maszyn.Jak rubr. 2.
79.Belgijska Spółka Akcyjna "Societe Industrielle et Commerciale des Anciens Etablissements Emile Haebler" - Towarzystwo Akcyjne Przemysłowe i Handlowe dawnych przedsiębiorstw Emila Haeblera - Łódź.Produkcja szkła wszelkich gatunków.Jak rubr. 2
80.Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft. Oddziały w Łodzi.Produkcja i naprawa maszyn i motorów elektrycznych.Jak rubr. 2.
81."Ota" Fabryka Obuwia, Spółka Akcyjna - Odmęt.Fabryka obuwia.Juk rubr. 2.
82.Giesche, Fabryka Porcelany, Spółka Akcyjna - Bogucice, KatowiceWyrób porcelany stołowej, elektrotechnicznej i technicznej.Jak rubr. 2.
83.Polska Żarówka "Osram" Spółka Akcyjna - Warszawa.Produkcja żarówek oświetleniowych.Jak rubr. 2.
84.Zakłady Włókiennicze Karol Hoffrichter Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia bawełny, tkalnia, farbiarnia.Jak rubr. 2.
85.Zakłady Przemysłowe E. Eisert i Bracia Schweikert Spółka Akcyjna - Łódź.Wyrób pończoch, skarpet oraz tasiem tkanych i plecionek.Jak rubr. 2.
86.Przemysł Trykotowy i Dziany "Plihal" Spółka Akcyjna - Łódź.Przemysł dziewiarski i farbiarnia oraz szwalnia bielizny.Jak rubr. 2.
87.Stephan i Werner Spółka Akcyjna - Łódź.Przędzalnia wełny czesankowej, dziewiarnia i szwalnia wyrobów trykotowych.Jak rubr. 2.
88.Zakłady Włókiennicze Adolf Horak Spółka Akcyjna - Ruda Pabianicka.Przędzalnia bawełny, tkalnia, farbiarnia, drukarnia i wykańczalnia.Jak rubr. 2.