Monitor Polski

M.P.1947.42.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INFORMACJI I PROPAGANDY
z dnia 25 marca 1947 r.
o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 ust. pkt 1 Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62)
zarządzam ogłoszenie piątego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17 i Nr 41, poz. 241).

Przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa w całości, wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem, wszystkimi wchodzącymi w ich skład zakładami pomocniczymi lub dodatkowymi i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeśli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielń mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winne być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie (Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka Nr 3-A), w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz Nr 5.

L.p.Nazwa i rodzaj przedsiębiorstwaMiejsce jego położeniaWłaściciele
Województwo warszawskie
1.Drukarnia L. HajnsdorfMławajak rubryka 2
2.Drukarnia Bełcikowski KarolPułtusk"
3.Drukarnia Bełcikowski Roman""
4.Drukarnia B-cia LipkowiePłock"
5.Drukarnia S.S. Mariawitki""
6.Drukarnia A. Gzowski""
7.Drukarnia Jakubowski JanNowe Miasto"
8.Drukarnia "Mazowsze"Maków Maz."
9.Drukarnia Mondak M.Przasnysz"
10.Drukarnia "Nowoczesna"Sandomierz"
11.Drukarnia W. PoznańskiRawa Mazow."
12.Drukarnia F. PauliPłock"
13.Drukarnia "Przemysłowa" J. Altman""
14.Drukarnia "Podstołeczna"Legionowo"
15.Drukarnia J. PowojewskiZyrardów"
16.Drukarnia "Puławska"Puławy"
17.Drukarnia "Przyszłość"""
18.Drukarnia Sz. PankowskiŻarki"
19.Drukarnia E. RubinsteinOstrołęka"
20.Drukarnia "Estetyczna" RekantWęgrów"
21.Drukarnia Rychliczek L.Ciechanów"
22.Drukarnia "Społeczna"Pruszków"
23.Drukarnia "Ekonomia" BlanlederWarszawa, Zielna 49"
24."Futura" Zyllberg Hersz Abe, drukarnia"
25.Drukarnia "Artystyczna"" Nowy Świat 47"
26.Drukarnia M. Arct" Czerniakowska 225"
27.Drukarnia Andruszkiewicz Z." Nowy Świat"
28.Drukarnia A.B.C." Marszałkowska 91"
29.Drukarnia "Alfa""
30.Drukarnia Akademii Sztuk Pięknych"
31.Drukarnia Alter J. M."
32.Drukarnia Awoda"
33.Drukarnia Afiszowa" Orla 13"
34.Drukarnia A.B.C." Marszałkowska 97"
35.Drukarnia administracji Domu Starość"
36.Drukarnia Alkiewicz C."
37.Drukarnia Asign"
38.Drukarnia "Aktualna" N. Berger" Pawia 49"
39.Drukarnia "Archidecezjalna"

(Ob. B-cia Pallotyni)

Ołtarzew"
40.Drukarnia Administracji Rezerwisty"
41.Drukarnia Arat"
42.Ambrożewicz Wład. drukarnia"
43.Drukarnia I. Altman"
44.Drukarnia Antoskiewicz St."
45.Drukarnia "Apollo""
46.Drukarnia "Bluszcz"Warszawa, Solec"
47.Drukarnia Bagatela" Jerozolimskie 29"
48.Drukarnia Białobrzeski A."
49.Drukarnia Bogusławski L. i S-ka" Ś-to Krzyska 11"
50.Drukarnia Brus L. wł. L. Dunin" Nowy Świat 66"
51.Drukarnia "Błyskawica""
52.Drukarnia Braweramn H. "Świat"Warszawa, Wałowa 2a"
53.Drukarnia T. Bogusławski" Trembacka 15"
54.Drukarnia Brienbaum R."
55.Drukarnia Bukaty B. A."
56.Drukarnia Blumberg A. L."
57.Drukarnia W. Bałuk" Długa 25"
58.Drukarnia Bristol" Elektoralna 31"
59.Drukarnia Bieliński R."
60.Drukarnia Bankowa"
61.Drukarnia J. Balcerzak"
62.Drukarnia Bukaty S. i S-ka, Gryf" Srebrna 16"
63.Drukarnia M. Berman"
64.Drukarnia "Blok"" Elektoralna 14"
65.Drukarnia Bocheński Wł. i S-ka"
66.Drukarnia E. K. Bartkowiak" Wolność"
67.Drukarnia Cypel D."
68.Drukarnia Cezar Cytrynbaum i Zielny" Grzybowska 46"
69.Drukarnia W. Cypel"
70.Drukarnia W. Cywiński"
71.Drukarnia Carbon-Litodruk"
72.Drukarnia Czyżyk F."
73.Drukarnia "Central""
74.Drukarnia Chmieliński Fr." Solec 30"
75.Drukarnia Chmielewski i Lipiński" Sienna 72"
76.Drukarnia Coty F." Kapucyńska 7"
77.Drukarnia Cendorf M."
78.Drukarnia Carbonizacja" Bielańska"
79.Drukarnia Centralna"
80.Drukarnia B-cia Cegielscy"
81.Drukarnia "Drukprasa"" Nowy Świat 54"
82.Drukarnia Drabczyński M." Sienna 33"
83.Drukarnia Doświadcz. Grac. Graf." Lipowa"
84.Drukarnia "Dziełowa"" Senatorska 22"
85.Drukarnia "Drukujemy"" Daniłowiczowska 4"
86.Drukarnia "Derby"" Leszno 21"
87.Drukarnia "Der Moment"" Nalewki 38"
88.Drukarnia Domagalski i Frączkowski" Chłodna 19, Elektoralna 3"
89.Drukarnia J. Ducki"
90.Drukarnia Delta"
91.Drukarnia Dąbrowski A."
92.Drukarnia A. Dancing"
93.Drukarnia Duchiński W." Wolność 2"
94.Drukarnia Definitiw (poniemiecka)" Złota 6nieznani
95.Drukarnia Drawdzik i Mościckijak rubryka 2
96.Drukarnia Dołągowski"
97.Drukarnia "Dobra Powieść""
98.Drukarnia "Dos Judisze Togblatt""
99.Drukarnia "Dobra Drukarnia""
100.Drukarnia "Espero""
101.Drukarnia "Europejska""
102.Drukarnia "Energia"" Krucza 22"
103.Drukarnia "Ericsson"" Al. Ujazdowskie"
104.Drukarnia "Ekonomiczna"" Leszno 20"
105.Drukarnia "Express"" Żabia 9"
106.Drukarnia "Epoka""
107.Drukarnia "Filmowa"" Mazowiecka 14"
108.Drukarnia "Fortuna"" Marszałkowska 109"
109.Drukarnia Finkelstein M."
110.Drukarnia Fedorowicz"
111.Drukarnia Fraszewska"
112.Drukarnia Foerster"
113.Drukarnia Feiertag S."
114.Drukarnia D. Frenkiel" Marszałkowska"
115.Drukarnia "Falanga""
116.Główna Drukarnia Wojskowa"
117.Gruczek W., drukarnia" Grażyny 1"
118.Drukarnia Galewski i Dau" Ordynacka 7"
119.Drukarnia Garasiński M." Bracka 20"
120.Drukarnia "Grafika""
121.Drukarnia Grafsztab-Gotlibówna"
122.Gdynia - Ameryka drukarnia na statku "Batory""
123.Drukarnia Gogolewski"
124.Drukarnia Głos Ewangelicki" Puławska 2"
125.Drukarnia Gołaszewski M. i Syn" Czerniakowska 131"
126.Drukarnia "Grama""
127.Drukarnia "Gloria""
128.Drukarnia Gł. Urzędu Statystycznego" Al. Jerozolimskie 32"
129.Drukarnia Gaik" Emilii Plater"
130.Drukarnia Gestetner" Królewska"
131.Drukarnia "Grafia"" Nowolipki 7"
132.Drukarnia Grzymski C."
133.Drukarnia Herdan A. i B." Senatorska 17"
134.Drukarnia Hyndler i Styss" Zielna 49"
135.Drukarnia Herman Ch."
136.Drukarnia Hercograf Zastowski"
137.Drukarnia Hoffman S."
138.Drukarnia Herz A."
139.Herman N. drukarniajak rubryka 2
140.Drukarnia Herman Z."
141.Drukarnia Hoffamn J."
142.Drukarnia Hagel H."
143.Drukarnia Instytut. Badań Techn. LotnictwaWarszawa, Puławska"
144.Państwowy Instytut Meteorolog. Drukarnia" Nowy Świat"
145.Drukarnia Igdał P."
146.Drukarnia "Iskra" Wolaner" Leszno 23"
147.Drukarnia Igdał I."
148.Drukarnia Instyt. Głuchoniemych i Ociemniałych" Pl. 3 Krzyży 8"
149.Drukarnia Instyt. Techn. Uzbrojenia" Ludna"
150.Introligatornia Artystyczna" Wspólna 50"
151.Drukarnia Jabłoński S." Willowa 9"
152.Drukarnia Jasiński H." Tłomackie 1"
153.Drukarnia Janowski J."
154.Druk. "Jasmina" Polskiej Młodzieży Szkolnej" Elektoralna"
155.Drukarnia "Junodruk"" Bielańska 5"
156.Drukarnia Jabłoński"
157.Drukarnia Jankowski Józef"
158.Drukarnia O.O. Kapucynów" Kapucyńska"
159.Drukarnia "Kadra"" Długa 50"
160.Drukarnia Kasy im. Mianowskiego" Pałac Staszica"
161.Drukarnia Kuriera Polskiego" Tamka 46"
162.Drukarnia Kowalska Z. i S-ka" Jasna 14"
163.Drukarnia Krakowski" Królewska"
164.Drukarnia B-cia Kostelescy" Marsz. Focha"
165.Drukarnia J. Kopczyński" Żelazna 68"
166.Drukarnia "Kometa"" " 66"
167.Drukarnia Kolumna" Nowy Świat 39"
168.Drukarnia Kelter A."
169.Drukarnia Kondecki J. B." Marszałkowska"
170.Kwadrat druk."
171.Drukarnia Kuszkowski Z."
172.Drukarnia Kelter J."
173.Drukarnia "Karo""
174.Drukarnia Katol. Stowarzyszenia Mężów"
175.Drukarnia Kafer S."
176.Drukarnia Kowalewski T."
177.Drukarnia Krajowa wł. Krawczyński" Chłodna 44"
178.Drukarnia Kolektyw"
179.Drukarnia Kwaśniewski W. i S-ka" Ordynacka 8"
180.Drukarnia mgr. Klawe"
181.Drukarnia Kozieł, Olszewski i Filipowicz" pl. Napoleona - Przeskok 4"
182.Drukarnia S. Kopczyński" Sienna 24"
183.Drukarnia F. Karpiński i S-ka" Wolność"
184.Drukarnia Kolei Dojazd. Mareckiej"
185.Drukarnia Kluczewskiej Fabryki Celulozy"
186.Drukarnia Kooperacja"
187.Drukarnia "Koloryt"" Chłodna"
188.Drukarnia Kurzawa"
189.Drukarnia Kępka F."
190.Drukarnia Krajowego T-wa Pomiarów"
191.Drukarnia B-cia de Larsac" Żurawia 34"
192.Drukarnia J. Leśniewski" Nowogrodzka 78"
193.Drukarnia Lerner i Zylberszlag"
194.Drukarnia Logotyp"
195.Drukarnia Liebeskind Szaja"
196.Drukarnia Lewin J. Przemysł."
197.Drukarnia "Lot""
198.Drukarnia "Linia i Litera"" Chłodna 29"
199.Drukarnia Leszczyński H." Sienna 9"
200.Drukarnia Lewin S."
201.Drukarnia Literacka" Al. Jerozolimskie"
202.Drukarnia Leszczyński i S-ka"
203.Drukarnia Lichtenpacht E."
204.Drukarnia Lubelski S."
205.Drukarnia "Matador"" Graniczna 1"
206.Drukarnia Monografia" Orla 3"
207.Drukarnia Marek Stan." Skórzana 8"
208.Drukarnia Michalski i Ociepko" Nowogrodzka 28"
209.Drukarnia "Milano""
210.Drukarnia Matematyczna Zajączkowski" Miedziana 1"
211.Drukarnia Mamelok Roman" Jasna 18/20"
212.Drukarnia Pizne P." Nalewki"
213.Drukarnia Monolit"
214.Drukarnia Merkel i Kowalewski"
215.Drukarnia Majcher W." Solec"
216.Drukarnia Miernicki W. i S-ka"
217.Drukarnia Miszczak H." Polna 16"
218.Drukarnia miszacki Tow. Wydawn."
219.Drukarnia Melcer A." Pawia 31"
220.Drukarnia "Meteor"" Elektoralna 4"
221.Drukarnia Maniecki Antoni"
222.Drukarnia Mirkowskiej Fabryki PapieruMirków"
223.Drukarnia Moszkowicz Ch."
224.Drukarnia Ministerstwa Skarbu"
225.Drukarnia Kierownictwa Marynarki WojennejWarszawa, Wawelska"
226.Drukarnia Marciniak Irena"
227.Drukarnia Nowa Prasa (5 rano)" Twarda"
228.Drukarnia Nichciał J.jak rubryka 2
229.Drukarnia "Nowa Polonia""
230.Drukarnia Nomberg M.Warszawa, Leszno 19"
231.Drukarnia Norma" Zielna 2"
232.Drukarnia Nowoświecka" Nowy Świat 57"
233.Drukarnia Nasza" Sienna 15"
234.Drukarnia H. Niemira i Syn" pl. Napoleona 4"
235.Drukarnia Nil" Alberta 6"
236.Drukarnia Nilus"
237.Drukarnia Nowa Książka"
238.Drukarnia Nowak Z."
239.Drukarnia Normalizacja" Jasna"
240.Drukarnia Naje Fogszeitung"
241.Drukarnia Normadruk"
242.Drukarnia Nowoczesna" Długa 12"
243.Drukarnia Naukowa"
244.Drukarnia Naje Cajt"
245.Drukarnia Nikonorow J." Bednarska"
246.Drukarnia "Oświata"" Mylna 16"
247.Drukarnia "Oświatowa"" Żelazna 93"
248.Drukarnia Orłowski M."
249.Drukarnia Oficyna Warszawska" Miodowa 23"
250.Drukarnia Orzewski Fr." Krak. Przedm. 38"
251.Drukarnia Ostrowski Fr." Browarna 15"
252.Drukarnia "Omega"" Brzeska 16"
253.Drukarnia "Ornament""
254.Drukarnia "Obywatelska"" Twarda 57"
255.Drukarnia "Ort""
256.Ostrowieckie Zakładay, drukarnia"
257.Drukarnia Podstołeczna" Al. Jerozolimskie 67"
258.Drukarnia "Paneneuropa"" Długa 53"
259.Drukarnia Poznańska" Hoża 33"
260.Drukarnia Państwowa" Miodowa 22"
261.Polska Drukarnia Nakładowa" Senatorska 27"
262.Drukarnia Punktowa" Pańska 21"
263.Drukarnia Polska" Szpitalna 12"
264.Drukarnia Precyzyjna"
265.Drukarnia W. Paskowski"
266.Drukarnia Polska Zjednoczona" Nowolipie 2"
267.Drukarnia F. Pietraszek" Mazowiecka 11"
268.Drukarnia "Postęp""
269.Drukarnia "Praca""
270.Drukarnia Pracownicza" Sienna 33"
271.Drukarnia "Protos"" Chmielna 16"
272.Drukarnia "Planeta"" Leszno 66"
273.Drukarnia "Planeta"" Złota 65"
274.Drukarnia Pardecki i S-ka" Żelazna 56"
275.Drukarnia Praska"
276.Drukarnia "Pionjer" K. Makowski" Marszałkowska 111"
277.Drukarnia "Pro Arte""
278.Drukarnia Państw. Wytw. Uzbroj."
279.Drukarnia "Polska Gospodarcza""
280.Drukarnia "Polonia""
281.Drukarnia inż. Perl" Królewska 29"
282.Drukarnia "Polska Zbrojna""
283.Drukarnia Pacholczyk A."
284.Drukarnia Rundo i Sawiczewska" Grzybowska 80"
285.Drukarnia Redlich Sz."
286.Drukarnia "Robotnik"" Warecka 7"
287.Rauer J." Wspólna 6"
288.Drukarnia "Reklama""
289.Roliński K."
290.Drukarnia Resengarten A."
291.Drukarnia Rajski J." Ciasna 5"
292.Drukarnia Rosenblat Ch."
293.Drukarnia "Renoma""
294.Drukarnia Rattner W."
295.Drukarnia "Royal" Malonowicer i Bigelasen" Chmielna 30"
296.Drukarnia Rotholc i L. Kelisinger"
297."Roma" Drukarnia" Puławska 7"
298.Drukarnia Rosenberg Sz. i Hoffman"
299.Drukarnia Rotholc H." Senatorska 29"
300.Drukarnia Raszał Aron"
301.Drukarnia Skłodowski H." Sienna 1"
302.Drukarnia Śliwiński i Ziółkowski" Krak. Przedmieście"
303.Drukarnia Skrobiński J. B." Focha 5"
304.Drukarnia "Stero"" Elektoralna 10"
305.Drukarnia Szewczyk T. "Czas"" Nowe Miasto"
306.Drukarnia "Szwede Piotr"" Warecka 9"
307.Drukarnia "Stemplodruk""
308.Drukarnia "Studio""
309.Drukarnia Horowicz M." Nowolipie 28"
310.Drukarnia Stołeczna Sp. Wydawn. Kurier Poranny" Marszałkowska 156"
311.Drukarnia Straszkiewicz J." Ogrodowa"
312.Drukarnia "Siła" Kamiński" Towarowa 2/4"
313.Drukarnia Sołowiejczyk H." Senatorska"
314.Drukarnia Sitenberg E."
315.Drukarnia "Staldruk""
316.Drukarnia "Stemplograf"jak rubryka 2
317.Drukarnia SawickiWarszawa, Wspólna"
318.Drukarnia Segał P."
319.Drukarnia "Stołeczna"" Moniuszki 11"
320.Drukarnia Starzyński i S-ka"
321.Drukarnia "Stylowa"" Zielna 26"
322.Drukarnia Szajer W." Miodowa 14"
323.Drukarnia Sakierski Z." Miedziana 4a"
324.Drukarnia Szuster A." Senatorska"
325.Drukarnia Skierkowski S. i S-ka"
326.Drukarnia Skomorowski J."
327.Drukarnia Śródmiejska" Bielańska 21"
328.Drukarnia Szuster Ch."
329.Drukarnia "Społem"" Racławicka"
330.Drukarnia "Spójnia""
331.Drukarnia Szregier A. I."
332.Drukarnia A. Szrajber"
333.Drukarnia A. Strauch"
334.Drukarnia "Synodalna""
335.Drukarnia Siudecki Jan" Przeskok"
336.Litografia "Technograf"" Żytnia 20"
337.Drukarnia "Torpedo""
338.Drukarnia Tomaszewski R." Krucza 20"
339.Drukarnia Talikowski T." Krochmalna i Mazowiecka 10"
340.Drukarnia "Techniczna"" Czackiego 3/5"
341.Drukarnia Turyn A. L."
342.Thümecke B-cia" Leszno 2"
343.Drukarnia Turkeltaub M."
344.Drukarnia "Terminowa""
345.Drukarnia "Unser Express""
346.Drukarnia J. Ulasiewicz i Syn" Marszałkowska 49"
347.Drukarnia "Union"" Rymarska 16"
348.Drukarnia "Wzorowa""
349.Drukarnia Wzór"
350.Wyszyński F. i S-ka, drukarnia" Warecka 15"
351.Drukarnia Wyszyński i Syn" Zgoda 5"
352.Drukarnia "Warszawska"" Zielna 33"
353.Drukarnia Wasiński W." Długa"
354.Drukarnia "Współczesna"" Szpitalna 10"
355.Drukarnia "Wir""
356.Drukarnia B-cia Wójcikiewicz"
357.Drukarnia Wende K."
358.Drukarnia "Wspólnota"" Wspólna 47"
359.Drukarnia Wierzbicki i S-ka" Chmielna 61"
360.Litografia Witanowska C." Warecka 7"
361.Warszawskie Zakłady Graficzne" Olesińska"
362.Drukarnia Witrz B." Długa 20"
363.Drukarnia Wisiorowski W." Wileńska 7"
364.Drukarnia Wajngort M. i Lipman" Ogrodowa 1"
365.Drukarnia "Fenomen"" Przechodnia 6"
366.Drukarnia Lederberg Abram" Pańska 62"
367.Drukarnia "Lekarska"" Leszno 56"
368.Drukarnia "Milona" Brokman" Twarda 25"
369.Drukarnia "Monolit"" Elektoralna 2"
370.Drukarnia "Nowa Unia"" Nowy Świat 22"
371.Drukarnia "Nowograf"" " 55"
372.Drukarnia Owczarek" Twarda 26"
373.Drukarnia "Obywatelska"" " 57"
374.Drukarnia "Prudentia"" Leszno 24"
375.Drukarnia "Praga"" Targowa 64"
376.Drukarnia "Przemysł"" Freta 5"
377.Drukarnia "Prasowa"" Mazowiecka 10"
378.Drukarnia "Promień"" Ś-to Krzyska 41"
379.Drukarnia "Protos"" Chmielna 16"
380.Drukarnia "Symetryczna"" Elektoralna 53"
381.Drukarnia "Stołeczna"" Moniuszki 11"
382.Druk. "Karo" Rotacyjno Ilustracyjna" Leszno 53"
383.Drukarnia "Nasz Przegląd""
384.Drukarnia "Hajnt"" Chłodna 8"
385.Drukarnia "Słowo Polskie"" Solec 50"
386.Drukarnia Wojtkowski" Kopernika 26"
387.Drukarnia "Teatralna"" Senatorska 21"
388.Drukarnia "Tempo"" Chłodna 2"
389.Drukarnia "Uniwersalna"" Długa 26"
390.Drukarnia "Victoria" Flancman" Królewska 49"
391.Drukarnia "Pospieszna"" Rymarska 8"
392.Drukarnia "Postęp"" Leszno 50"
393.Drukarnia "Wukagraf"" Solna 17"
394.Drukarnia "Wydawnicza"" Kacza 13"
395.Drukarnia "Współpraca"" Leszno 24"
396.Drukarnia "Skulap"" Chłodna 15"
397.Drukarnia "Orion"" Karmelicka 22"
398.Drukarnia "Wzorowa"" Długa 20"
399.Drukarnia Zajączkowski W." Chłodna 37"
400.Drukarnia Czerska Izabela" Ogrodowa 39"
401.Drukarnia "Nowa Książka"" Elektoralna 25"
402.Drukarnia Zielony F. i S-ka" Grzybowska 43"
403.Drukarnia "Tłocznia"" Przemysłowa 19"
404.Drukarnia (...)" Nowy Świat 30"
405.Drukarnia (...)"
406.Świętoński i S-kaWarszawa, Dobra 27jak rubryka 2
407.Drukarnia Agudas Izrael" Pawia 32"
408.Drukarnia "Antiqua"" Kacza 7"
409.Drukarnia "As"" Elektoralna 8"
410.Drukarnia "Barwa"" Grzybowska 7"
411.Drukarnia "Biskra" Zylberstein" Solna 7"
412.Drukarnia "Biurowa"" Przechodnia 1"
413.Drukarnia "Błysk" Finkelstein" Pańska 28"
414.Drukarnia Błyskawica" Nowolipki 21"
415.Brzeziński B." Pawia 44""
416.Drukarnia Chajszczyk Kogut Ch. Sz." Przebieg 1"
417.Drukarnia "Druk. Art." Kasirer" Żelazna 86"
418.Drukarnia Dziwański" Złota 29"
419.Debrowski, Polskie Zakł. Graficzne" Złota 8"
420.Drukarnia "Erdena" Szapiro Rachmil" Nalewki 9"
421.Drukarnia "Espero" Brik i Syn" Więzienna 10"
422.Drukarnia "Grafia" Kupersztok i Kramasz" Nowolipki 7"
423.Drukarnia "Hel" Rozenkranc Jakub" Graniczna 13"
424.Drukarnia "Kultura" I. Basior" Nowiniarska 13"
425.Drukarnia "Limba" Adasman" Żelazna Brama 11"
426.Drukarnia "Lino" Grinberg i Rozenek" Nowolipki 9"
427."Linotyp"" Dzielna 20"
428.Drukarnia "Lux"" Nowolipki 47"
429.Drukarnia Łazarski W." Żelazna 58a"
430.Drukarnia Mazowiecka" Szpitalna 12"
431.Drukarnia "Monografia"" Orla 3"
432.Drukarnia "Neo" Loter Szpigiel Mordchaj" Nowolipki 6"
433.Drukarnia Nomberg M." Leszno 19"
434.Drukarnia "Popęd" Frenkiel Szmul" Dzielna 7"
435.Drukarnia "Progress" Hirszfeld M. N." Nowolipki 18"
436.Drukarnia "Promień"" Ś-to Krzyska 41"
437.Drukarnia "Punktualna" Rochow" Pańska 21"
438.Drukarnia "Royal" Biegeleisen Daniel" " 8"
439." " "" Nowolipki 71/73"
440.Drukarnia "Sfinks"" " 10"
441.Drukarnia Silnicki Michał" " 10"
442.Drukarnia Sigelstein D." Senatorska 29"
443.Drukarnia "Syrena" Wegerman J." Nowolipki 1"
444.Drukarnia "Sztukgraf" Natanson Ber" Nowiniarska 7"
445.Drukarnia "Universum" Niechcicki i Goldberg" Zamenhofa 13"
446.Drukarnia Zastowska Zofia" Al. Jerozolimskie 65"
447.Drukarnia "Zdobnicza"" Śliska 52"
448.Drukarnia "Zgoda" Klimczak J. i S-ka" Zielna 47"
449.Litografia "Arlit" Rubinstein Aleks" Franciszkańska 12"
450.Litografia Więckowski Kacper" Ogrodowa 62"
451.Drukarnia Więckowski M. i S-ka" Wolska 44"
452.Litografia Wiąckowska" Młynarska"
453.W. Zajączkowski"
454.L. Jakubowski"
455.Litografia i introligatornia M. i S. Skóra" Żelazna 41"
456.Drukarnia Ministerstwa Bezpiecz. Publicznego"
457.Fabryka Farb Drukarskich "Pigment"" Kawęczyńska 9"
458.Drukarnia Stan. Michalski i Waleria Ociepko (ob. składniki majątkowe w drukarni państwowej w Tworkach)Tworki k/Pruszkowa"
459.Drukarnia Ch. BoberIrena - Dęblin, Warszawska 20"
460.Drukarnia Pomorska Wł. Wysocki

(ob. drukarnia Zarządu Miejskiego)

Ostrów Mazow., Piłsudskiego 23"
461.Przem. Handl. Zakł. Chemiczne Ludwik Spiess i SynTarchomin k/Warszawy"
Województwo łódzkie
1.Zakł. Graficzne B. Kotkowski i S-ka sp. akc.Łódź, Dowborczyków 14, 16 i Targowa 13"
Województwo lubelskie
1.Drukarnia w Lublinie

(Ob. drukarnia Zarz. Polit. Wych. D. O. W. VII)

Lublin, Dom Żołnierza"
Województwo krakowskie
2.Drukarnia Fabryki KartonażyKraków, Groble 21"
3.Drukarnia Fabryki opakowań blaszanych T. Bogdanowicz" Poznańska 20"
4.Drukarnia Artigraph" Prądnicka"
5.Druk. Wytwórni Pudełek oraz wyr. papiern. A. Sznap p.z. p." Szeroka 39"
6.Drukarnia Bogusław Jeżewski, fabr. wyrob. papier." Gertrudy 6"
Drukarnia Jutrzenka, Fabryka Zeszytów" Oboźna 10"
7.Drukarnia Fabryki Pudełek p. z. p." Stolarska 7"
8.Drukarnia "Zgoda", fabr. zeszytów" Dietla 53
Województwo śląskie
1.Drukarnia "Diagramperfor"Katowice, Zabrska 20"
2.Wytw. B.T.A. Litografia na blachySiemianowice, Bytomska 7"
Województwo poznańskie
1.Litografia SierpińskaPoznań, Zypańskiego 20"
2.Drukarnia H. StefanowiczKościan"
3.Drukarnia Wlk. Fabr. Wyrob. papiern. K. SmerkowskiPleszew"
4.Drukarnia (...) Szczeciński, KaliszKalisz, Piłsudskiego 6"