Monitor Polski

M.P.2015.707

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016 r.:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie - 111 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie - 219 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 480 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 39 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 599 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 51 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 848 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 73 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie - 1250 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 134 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1521 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 197 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).