Monitor Polski

M.P.1947.115.734

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 lipca 1947 r.
o ogłoszeniu dziewiątego wykazu przedsiębiorstw i nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62), zarządzam ogłoszenie dziewiątego wykazu przedsiębiorstw i nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Powyższe przedsiębiorstwa i nadania górnicze przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami, a nadania górnicze również z przymiarami do pól górniczych.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw i nadań górniczych, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo lub nadanie górnicze chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw i nadań górniczych, objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo lub nadanie górnicze nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe, lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie, ul. Szpitalna 5, w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r., właścicielowi przedsiębiorstwa przysługują w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, małżonkowi, tudzież osobom sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela oraz udziałowcom i akcjonariuszom spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DZIEWIĄTY

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działaniaWłaścicielUwagi
12345
1Bischoff und Nieberding Kommanditgesellschaft - GnieznoProdukcja artykułów metalurgicznych.
2Zinke Otto - Skwierzyna woj. poznańskieProdukcja artykułów metalurgicznych.
3Durendermetallwerke Aktiengesellschaft - Skwierzyna - Żwiryn Leśny woj. poznańskieProdukcja artykułów metalurgicznych.
4Schuh et Co - Obrzycko woj. poznańskieProdukcja artykułów metalurgicznych.
5Norddeutsche Mineralolwerke Aktiengesellschaft - SzczecinProdukcja paliw syntetycznych, przeróbka ropy naftowej, dystrybucja produktów naftowych.jak rubr. 2.
6Piotrkowska Manufaktura. Spółka Akcyjna - Bugaj k/PiotrkowaPrzędzalnia, tkalnia, farbiarnia i wykończalnia.jak rubr. 2.Przedsiębiorstwo wyłączone spod właściwości Komisji Wojewódzkiej do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw zarządzeniem Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia z dn. 6 listopada 1946, ogłoszonym w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z dn. 30 listopada 1946, Nr. 20, poz. 55.
7Pole Górnicze "Wiktoria" (Heinzmann)Nadanie górnicze na węgiel kamienny.Józef Adler i inni.
8Pole Górnicze "Mariahilf"Nadanie górnicze na węgiel kamienny.Józef Adler i inni.
9Pole Górnicze "Wahre Concordia"Nadanie górnicze na węgiel kamienny.Józef Adler i inni.
10Pole Górnicze "Adler"Nadanie górnicze na węgiel kamienny.Józef Adler i inni.