Monitor Polski

M.P.1947.71.481

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu dn. 11 maja 1946 r., na wniosek Rady Narodowej m. st. Warszawy, postanowiła odznaczyć członków Związku Harcerstwa Polskiego za działalność konspiracyjną w okresie okupacji i ofiarną pracę na polu społeczno-wychowawczym: (L. 148/267).
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bielecki Roman, 2. Dewitz Wiktoria, 3. Ciastula Jadwiga, 4. Kierzkowski Roman, 5. Mościcki Stanisław, 6. Radwan-Suchocki Tadeusz, 7. Sosnowski Józef, 8. Wierusz-Kowalski Janusz, 9. Wieteska Władysław, 10. Wesołowski Jan.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borkowski Roman, 2. Błażejowski Wacław, 3. Czarnecki Władysław, 4. Domoradzki Zdzisław, 5. Kaniewski Mieczysław, 6. Karaś Maria, 7. Kołakowski Wojciech, 8. Kosiński Władysław, 9. Koziński Zygmunt, 10. Lincel Jerzy, 11. Łazowski Eugeniusz, 12. Peterek Stanisław, 13. Skoraczewski Władysław, 14. Słoniewicz Zdzisław, 15. Studziński Gustaw, 16. Syrokomski Zygmunt, 17. Szewczyk Jerzy.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chocianowski Bolesław, 2. Dusiewicz Jadwiga, 3. Figatowski Kazimierz, 4. Kosierkiewicz Kazimierz, 5. Koch Anna, 6. Libionka Aniela, 7. Lichaczewski Aleksander, 8. Lechowicz Florentyna, 9. Malik Joanna, 10. Ordowska Stefania, 11. Radwańska Zofia, 12. Rak Sylwester, 13. Rozental Alicja, 14. Rozental Lidia, 15. Runowska Jadwiga, 16. Szymak Józef.