Monitor Polski

M.P.1947.102.666

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 27 czerwca 1947 r.

R.861/47.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Za zasługi w walce zbrojnej o wolność i demokrację oraz czynny, ofiarny udział w zorganizowaniu działalności Krajowej Rady Narodowej w okresie podziemnym - odznaczeni zostają następujący przywódcy żydowskiego ruchu oporu:

KRZYŻEM GRUNWALDU II KL.

1. Dr. Berman Adolf - Poseł do Krajowej Rady Narodowej od chwili jej powstania.

Pośmiertnie

2. Elster Pola - Poseł do Krajowej Rady Narodowej od chwili jej powstania.