Monitor Polski

M.P.1947.77.509

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 29 kwietnia 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie - za zasługi w pracy społecznej i gospodarczej odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Zwierz Jan.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1.Drogomir Józef,

2.Kwasnowski Władysław.