Monitor Polski

M.P.1947.79.529

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 25 czerwca 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dn. 25.VI.1946 r. uchwala na wniosek Ministerstwa Przemysłu - odznaczyć za zasługi przy zabezpieczeniu, odbudowie i organizacji przemysłu następujące osoby:

W Zjednoczeniach Energetycznych Okręgu Białostockiego, Radomsko-Kieleckiego i Krakowskiego, oraz Dyrektorów Zjednoczeń Energetycznych i pracowników Centralnego Zarządu Energetyki: (R. 287/46)

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL.

1. Straszewski Kazimierz.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Inż. Czarnowski Jan.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cybulski Jerzy - Izajasz, 2. Centkiewicz Czesław, 3. Jędrzejczyk Edward, 4. Jung Zygfryd, 5. Inż. Miller Jan, 6. Inż. Przanowski Karol, 7. Piętka Gustaw Ryszard, 8. Szumilin Włodzimierz, 9. Sommer Eugeniusz, 10. Inż. Taniewski Ludwik, 11. Witwiński Bolesław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czerwiński Piotr, 2. Chejmanowska Helena, 3. Dobrzyński Kazimierz, 4. Ekiert Piotr, 5. Gwizda Waldemar, 6. Hintz Bronisław, 7. Januszko Stanisław, 8. Jedynak Mieczysław, 9. Kuczyński Edward, 10. Kosmider Zygmunt, 11. Inż. Neuman Zygmunt, 12. Inż. Ney Władysław, 13. Ornoch Henryk, 14. Inż. Przybyłowski, 15. Rzepkiewicz Eugeniusz, 16. Inż. Stachurski Polikarp, 17. Trautsolt Paweł Ignacy, 18. Więcek Franciszek, 19. Wirkutowicz Roman, 20. Wołoszyn Mikołaj.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dziedziela Anna, 2. Helbin Władysław, 3. Jakuś Leon, 4. Markiewicz Irena, 5. Paciukanis Antoni, 6. Zakrzewska Irena.

W przemyśle papierniczym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kutarba Kazimierz

2. Rąbalski Wacław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bartnicki Julian, 2. Białyński Bernard, 3. Gabrys Józef, 4. Gajkowski Lucjan, 5. Gapiński Edward, 6. Kopeć Józef, 7. Kruszyński Jan, 8. Libiszowski Stefan, 9. Łapiński Józef, 10. Morawiec Ignacy, 11. Piątkówna Modesta, 12. Przybylski Eugeniusz, 13. Strzelecki Maksymilian, 14. Szeleszkiewicz Wincenty, 15. Wacławski Edward, 16. Witkowski Zygmunt, 17. Zakrzewski Franciszek.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cichoń Zofia Szymańska, 2. Ciećwierz Jan, 3. Czerwik Józef, 4. Dudkówna Zofia, 5. Hadyk Teofil, 6. Jaśko Adam, 7. Jaszczyńska Amelia, 8. Książek Marian, 9. Molin Rudolf, 10. Ochmański Józef, 11. Ratajczyk Jan, 12. Rędziewicz Antoni.

W przemyśle chemicznym:

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Dr. Inż. Zmaczyński Aleksander

2. Inż. Kropczyński Józef

3. Dr. Roga Błażej.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Inż. Bobrownicki Włodzimierz, 2. Chęciński Tadeusz, 3. Dyja Kacper, 4. Inż. Starkel Władysław, 5. Inż. Szefer Leopold,

Pośmiertnie

6. Bodzioch Adam.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Inż. Boguszewska Janina, 2. Borucki Tadeusz, 3. Dragan Czesław, 4. Dul Franciszek, 5. Dutka Stanisław, 6. Dziambor Sylwester, 7. Fijoł Klemens, 8. Gaweł Walenty, 9. Gletkier Henryk, 10. Gradowski Józef, 11. Jelonkiewicz Zygmunt, 12. Inż. Knabe Michał, 13. Koncewicz Stanisław, 14. Krasuski Tadeusz, 15. Książkiewicz Tadeusz, 16. Lubiński Stefan, 17. Lepa Zdzisław, 18. Liwski Jerzy, 19. Łuckos Bolesław, 20. Martuszewisz Henryk, 21. Mrowiec Edward, 22. Roycewicz Jan, 23. Schneider Edward, 24. Inż. Sender Wacław, 25. Skalski Józef, 26. Inż. Sobolewski Jan, 27. Stateczny Walenty, 28. Szwiertnia Adam, 29. Targosz Stanisław, 30. Tąrkowski Zygmunt, 31. Walczuk Aleksander, 32. Wdowik Jan, 33. Wiśniewski Władysław, 34. Inż. Wnęk Mieczysław, 35. Wypijeski Stanisław, 36. Zając Seweryn, 37. Zawiązalec Bolesław, 38. Inż. Zuczkiewicz Stanisław, 39. Żebrowski Piotr.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Budny Roman, 2. Buszkiewicz Stanisław, 3. Chrzanowski Andrzej, 4. Czapla Bolesław, 5. Goraczniak Tomasz, 6. Gościński Antoni, 7. Gross Czesław, 8. Jagła Stanisław, 9. Jankowski Mieczysław, 10. Jędrzejko Tekla, 11. Jurczyga Emil, 12. Knefel Maksymilian, 13. Korus Konstantyn, 14. Mol Alojzy, 15. Nawrot Agustyn, 16. Niedbała Antoni, 17. Arłowski Bronisław, 18. Saternus Józef, 19. Szczygieł Piotr, 20. Szendzielorz Alojzy, 21. Zawielak Józef, 22. Zborowski Piotr.

W przemyśle miejscowym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Buczyński Czesław, 2. Górecki Euzebiusz, 3. Kulinicz Eugeniusz, 4. Ochab Stanisław, 5. Walecki Julian.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Biegacz Józef, 2. Demel Marian, 3. Dyja Julian, 4. Finkelstein Stanisław, 5. Izydorczyk Józef, 6. Kimaczyńska Jadwiga, 7. Knysak Antoni, 8. Kocot Stanisław, 9. Inż. Karatnicki Roman, 10. Milka Franciszek, 11. Mendera Wilhelm, 12. Marski Włodzimierz, 13. Rakowski Stefan, 14. Skupieński Alojzy, 15. Świsulska Helena, 16. Szlęzak Kazimierz, 17. Szyszko Jan, 18. Szymborski Stanisław, 19. Stajszczak Jan, 20. Trawiński Józef, 21. Urbański Mieczysław, 22. Warmiński Adam, 23. Watoła Henryk, 24. Wróbel Stefan, 25. Walkanis Mieczysław, 26. Zieliński Jerzy.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bednarek Jerzy, 2. (...), 3. Bednarski Wincenty, 4. Cipa Jan, 5. Czuba Mieczysław, 6. Ciupiński Bronisław, 7. Dobosz Józef, 8. Drożyński Władysław, 9. Dyrda Augustyn, 10. Gajda Wacław, 11. Grzywacz Antoni, 12. Górny Stanisław, 13. Glapski Szczepan, 14. Gmyra Wincenty, 15. Głodek Antoni, 16. Grzeskowiak Wincenty, 17. Hornung Feliks, 18. Izban Jan, 19. Jarża Jan, 20. Jękot Leon, 21. Kasperkowiak Józef, 22. Kornowicz Andrzej, 23. Kutyba Władysław, 24. Kurowski Julian, 25. Kupka Paweł, 26. Kubasiewicz Feliks, 27. Kucharski Ryszard, 28. Kwieciński Józef, 29. Kierasz Józef, 30. Koza Władysław, 31. Lewandowski Stanisław, 32. Linde Marian, 33. Maskuliński Zygmunt, 34. Majer Zygmunt, 35. Mikicki Józef, 36. Madaliński Roman, 37. Marciniak Jan, 38. Maliszewski Marian, 39. Madeja Jan, 40. Mrówka Władysław, 41. Niemczyk Jan, 42. Olender Eugeniusz, 43. Paszko Henryk, 44. Poremski Augustyn, 45. Piskorska Anna, 46. Pustelnik Ignacy, 47. Pilarczyk Józef, 48. Rudawski Eugeniusz, 49. Seidel Józef, 59. Siodlak Maria, 51. Sikora Piotr, 52. Skrzypczyk Franciszek, 53. Spruch Władysław, 54. Szeliga Władysław, 55. Słupecki Antoni, 56. Szopa Franciszek, 57. Świniarski Czesław, 58. Szymczyk Henryk, 59. Szlachta Zdzisław, 60. Tokarski Bronisław, 61. Urgacz Helena, 62. Woźniakowska Łucja, 63. Wiktor Mieczysław, 64. Zagolowa Michalina, 65. Ziopaja Wincenty, 66. Żywicki Marian.

W przemyśle drzewnym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bogdanowicz Aleksander, 2. Dobrowolski Jerzy, 3. Filipowicz Eugeniusz, 4. Kreisberg Józef, 5. Kondratowicz Andrzej, 6. Malinowski Antoni, 7. Pieńkowski Zygmunt, 8. Pluciński Marian, 9. Szafrański Zygmunt, 10. Witkowski Bronisław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Banachowicz Mieczysław, 2. Inż. Chojnacki Gustaw, 3. Dutka Adam, 4. Kempisty Filip, 5. Leśniewski Wacław, 6. Łabiński Roman, 7. Łuczak Wiktor, 8. Marczak Grzegorz, 9. Mikuliński Bogusław, 10. Rzeczkowski Bronisław, 11. Skupniewicz Zygmunt, 12. Tuszkiewicz Zygmunt, 13. Urbański Marian, 14. Zabel Andrzej, 15. Zalewski Edmund.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bąkowski Jan, 2. Bertrandt Jan, 3. Chądzyński Stanisław, 4. Chudzicki Bolesław, 5. Cieśla Franciszek, 6. Jastrzębska Felicja, 7. Kluszczyński Leon, 8. Konik Józef, 9. Krzekotowski Edmund, 10. Lilecki Henryk, 11. Marchelek Leon, 12. Marcinowski Stanisław, 13. Przepiórkowski Julian, 14. Szajna Władysław, 15. Szwarcowa Urszula, 16. Wojciechowski Stanisław, 17. Żochowski Marian.

W przemyśle budowlanym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Inż. Bartoszewicz Stanisław, 2. Chechelski Józef, 3. Inż. Francuz Jan, 4. Furtak Zygmunt, 5. Jabczyński Wiktor, 6. Olszewski Karol, 7. Olszewski Roman, 8. Przedpełski Józef, 9. Tomalski Kazimierz, 10. Tylbor Ludwik.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ahrends Irena, 2. Ambrozik Adam, 3. Bielecki Jan, 4. Biernacka Stanisława, 5. Chrząśnik Piotr, 6. Detko Władysław, 7. Gburkowski Franciszek, 8. Heinich Leon, 9. Huppert Emil, 10. Janowski Teofil, 11. Jaskulski Sylwester, 12. Kowalski Marian, 13. Lgocki Jan Włodzimierz, 14. Łaniewski Stefan, 15. Majewski Narcyz, 16. Marcinkiewicz Stanisław, 17. Michalski Marian, 18. Miedzianowski Józef, 19. Orzechowski Ksawery, 20. Pawlak Stanisław, 21. Petrzkowski Jan, 22. Pyzalski Mikołaj, 23. Inż. Skalicka Anna, 23. Tchórzewski Stanisław, 25. Tyszka Leon, 26. Wałkowski Albin, 27. Wilkowski Jan, 28. Wojciechowski Fryderyk, 29. Zmigrodzki Stefan.

Pośmiertnie

30. Zarębski Mieczysław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jakubowska Wanda, 2. Heba Leokadia, 3. Nocuń Alfons.

W przemyśle włókienniczym:

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Wende Walenty.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Biedrzycki Franciszek, 2. Minkowski Aleksander, 3. Szmidt Karol.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamkiewicz Karol, 2. Aleksander Czesław, 3. inż. Bury Stanisław, 4. Inż. Czekaluk Bogdan, 5. Czerkawski Mieczysław, 6. Dyszy Paweł, 7. Filipczak Józef, 8. Goździk Aleksander, 9. Grzelewski Stanisław, 10. Gryka Michał, 11. Gryko Włodzimierz, 12. Jankowski Bolesław, 13. Janowski Józef Adam, 14. Kamionka Wojciech, 15. Katner Wacław, 16. Kłopotowski Wiesław, 17. Kotoński Roman, 18. Inż. Krotowski Leon, 19. Lipiński Władysław, 20. Łęgosz Aleksander, 21. Maciński Erazm, 22. Inż. Michelis Bronisław, 23. Niewiażski Szymon, 24. Nowak Franciszek, 25. Nowiak Brunon, 26. Pfeiffer Ryszard, 27. Pol Michał, 28. Podsadny Józef Fortunal, 29. Inż. Poraziński Edward, 30. Prindisz Paweł, 31. Rałowski Bronisław, 32. Sędziwy Zygmunt, 33. Stolarski Zdzisław, 34. Stasiak Jan, 35. Inż. Szczurkiewicz Witalis, 36. Topolski Heronim, 37. Tymińska Zofia, 38. Witkowski Zygmunt, 39. Zagórski Stanisław, 40. Zębik Ryszard.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamski Henryk, 2. Błaszczyk Stanisław, 3. Gajda Jadwiga, 4. Gawor Jan, 5. Gujska Jadwiga, 6. Hahn Mieczysław, 7. Ławski Marian, 8. Michalski Czesław, 9. Mertz Jan, 10. Zawiera Wacław.