Monitor Polski

M.P.1947.125.786

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 22 lipca 1947 r.

Na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej - za zasługi położone przy odbudowie i organizacji ubezpieczeń społecznych - odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. dr. Modliński Eugeniusz.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II-gi

2. Balcerski Stanisław, 3. Buczkowski Mieczysław, 4. Freytag Józef, 5. Łaszkiewicz Kazimierz, 6. dr. Mikulewicz Kornel, 7. dr. Pasternak Józef, 8. dr. Potyka Józef, 9. dr. Rakowiecki Tadeusz Serwacy, 10. Sztukel Ryszard.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Andrzejewski Tadeusz, 12. Andrzejewski Wacław, 13. Biernat Stanisław, 14. Bober Tomasz, 5. dr. Borkowski Władysław, 16. Biela Stefan, 17. dr. Binek Leon, 18. prof. dr. Bross Wiktor, 19. Borkowski Henryk, 20. Bugajski Józef, 21. Borowski Tadeusz, 22. dr. Bielski Aleksander, 23. dr. Bartosz Hugo, 24. dr. Cieślak Jan, 25. dr. Ciećkiewicz Marian, 28. Cofała Władysław, 27. dr Dasiewicz Lucjan, 28. Dąbrowski Janusz, 29. Fikus Henryk, 30. Graczyk Julian, 31. Ganczarczyk Tadeusz, 32. Gajewski Józef, 33. Grudziński Henryk, 34. dr. Gołoński Jerzy, 35. Gąszczyński Wacław, 36. dr. Goc Henryk, 37. dr. Gołąb Jan Kazimierz, 38. inż. Albrecht Józef, 39. dr. Hummel Henryk, 40. dr. Jastrzębski Zygmunt, 41. Jasionowski Henryk, 42. Jędrzejowska Jadwiga, 43. dr. Janusz Wiktor, 44. Jarecki Stanisław, 45. Janikowski Stefan, 46. Jastrzębski Aleksander, 47. Jankowiak Józef, 48. dr. Jasieński Jerzy, 49. Korczyński Stanisław, 50. dr. Koźmian-Reicher Stanisław, 51. dr. Kolabińska Maria, 52. dr. Kowalewski Mieczysław, 53. Kirszan Paweł, 54. dr. Kahl Władysław, 55. dr. Kibler Kazimierz, 56. dr. Kunicki Ryszard, 57. Kaczmarczyk Władysław, 58. Koźlik Franciszek, 59. dr. Koniecki Alfred, 60. Lancmański Zygmunt, 61. Laicki Jerzy, 62. Larysz Bolesław, 63. dr. Lewandowski Stefan, 64. Lippert Wilhelm Augustyn. 65. Ligęza Kazimierz, 66. dr. Lassota Feliks, 67. Łuczak Ignacy, 68. Malski Eugeniusz, 69. dr. Michałowicz Narcyz, 70. Mielniczek Marian Alfons, 71. Mańkowski Bronisław, 72. Mikołajewski Stanisław, 73. Małyszko Aleksander, 74. dr Moszyński Stanisław, 75. dr. Michalc Władysław, 76. dr. Mrozowski Dymitr, 77. dr. Niedzielski Henryk, 78. Ozdowski Edward, 79. Orłowski Marian, 80. dr. Orlewski Władysław, 81. Piechocki Wacław Władysław, 82. inż. Pławski Stanisław, 83. Pogorzelski Władysław, 84. Pawłowski Czesław, 85. Rohloff Kazimierz, 86. dr. Smieja Józef, 87. Suchodolska Janina, 88. dr. Smulikowski Tadeusz Marian, 89. Sasim Stanisław, 90. dr. Skonieczny Wacław, 91. dr. Schmidt Józef, 92. dr. Świątecki Stefan, 93. dr. Szniolis Bolesław, 94. Talejko Witalis, 95. Turcewicz Zygmunt, 96. dr. Wałejko Kazimierz, 97. dr. Witkowski Marian, 98. dr. Woźny Wincenty, 99. Wolski Stefan, 100. Zieliński Jerzy, 101. Żunowski Stanisław, 102. dr. Zamieński Michał, 103. Żaruk-Michalska Ryszarda Klara.

Pośmiertnie

104. dr. Biernacki Henryk, 105. dr. Dziuba Stanisław, 106. dr. Mikołajków Aleksander, 107. dr. (...).

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II-gi

108. Ciepłowski Klemens, 109. Cieszanowski Brunon, 110. Dąbrowski Czesław, 111. Jarczyk Józef, 112. Janik Robert, 113. Korzeniewski Wiktor, 114. Łyszczarz Mieczysław, 115. Pohl Marian Edward, 116. Przykorski Henryk, 117. Tymiński Stefan, 118. Talikowski Wacław, 119. Wycisk Teofil, 120. Wolski Witold Ludwik, 121. Wielachowski Alfons..

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Andronow Mikołaj, 123. Adamski Stanisław, 124. Bojarski Franciszek, 125. Brążewski Marian, 126. Białas Rozalia, 127. dr. Boczoń Stanisław, 128. Bogdańska Janina, 129. Bestrzyński Olech, 130. Błaszkiewicz Kazimierz, 131. Bortkiewicz Pelagia, 132. inż. Bortkiewicz Stanisław, 133. Bogdańska Stefania, 134. Czerski Antoni, 135. Czerwiński Lublin, 136. Cofta Bolesław, 137. Ciechoński Antoni, 138. Całka Józef, 139. Chańko Feliks, 140. Ćwiklińska Zuzanna, 141. Chrzanowski Hubert Jerzy, 142. Dąbrowska Jadwiga, 143. dr. Duda Zdzisław, 144. Dykier Walerian, 145. Dzikiewicz Maria, 146. Dulny Stanisław, 147. Fiejdasz Władysław, 148. dr. Fischbach Bolesław, 149. Frankiewicz Leonard, 150. Frąckowiak Kazimierz, 151. Frelek Emilia, 152. Gierłowski Józef, 153. Grabiak Janina, 154. Golibrocka Stefania, 155. Gawlak Jan, 156. Gembacki Zygmunt, 157. Gnizia Józef, 158. dr. Gnarowski Włodzimierz, 159. Gnoiński Mieczysław, 160. Gartel Stefan, 161. Gierych Jadwiga, 162. dr Gadzikiewicz Iza, 163. Grodzicka Klementyna, 164. Gil Stanisław Józef, 165. Gomulski Stefan, 166. Hetmański Józef, 167. Hanusz Stanisław, 168. Habryka Roman, 169. Held Bernard, 170. Jakiel Stefan, 171. Jankowiak Jan, 172. Jarocki Ignacy, 173. Jasicki Janusz, 174. Jaworski Leon, 175. Jungnicz Karol, 176. Januszek Jan, 177. Jasińska Leontyna, 178. Jasiński Antoni, 179. Jonkisz Franciszek Stanisław, 180. Jelonek Julian, 181. Kalinowski Witold, 182. Kamiński Mieczysław, 183. Kempa Feliks, 184. Karwowska Janina, 185. Kwapiński Stefan, 186. Kubiaczyk Antoni, 187. Krawczak Anna, 188. Króliczek Stefan, 189. Korkiewicz Kazimierz, 190. Koronczewski Julian, 191. Katkunas Róża, 192. Kołodziejczak Stefan, 193. Kukiel Barbara Zofia, 194. Kuźmicz Witold, 195. Karczewski Franciszek, 196. Kołaczkowski Michał, 197. Kotarbiński Wiktor, 198. Kobryń Jerzy, 199. Karaśkiewicz Witold, 200. Konieczny Paweł, 201. Kuczyńska Maria, 202. Krawczyk Michał, 203. Kuberski Czesław, 204. Koenig Walery Jan, 205. Kitzman Aleksandra, 206. Koserczyk Józef, 207. Koterwas Stanisław Julian, 208. Kociszewski Konstanty, 209. Koprowski Stanisław, 210. Korski Adam, 211. Lelek Antoni, 212. inż. Leszczyński Bolesław, 213. Lubos Alfons, 214. Lasota Józef, 215. Lisowski Władysław, 216. Lasoń Gustaw, 217. Liebek Mateusz, 218. Lachiewicz Władysław, 219. Lubos Edmund, 220. Łosiński Szczepan, 221. Łojewski Hieronim, 222. Łazarewicz Zofia, 223. Łuczak Leon, 224. Łęski Jerzy, 225. Łysakowski Józef, 226. inż. Maciejewskj Jan, 227. Maśliński Bronisław, 228. Moczulski Andrzej, 229. Monkielewicz Michał, 230. Mamrot Wanda, 231. Mazurek Władysław, 232. Milkiewicz Wacław, 233. Mejer Szczepan, 234. Majewski Henryk Leon, 235. Mielcarska Czesława, 236. Mierzejewski Jan, 237. Maryniak Czesław, 238. Majer Tomasz Feliks, 239. Macek Marian Stanisław, 240. Matuszewski Kazimierz, 241. Miara-Mierzyński Stanisław, 242. dr. Martyński Stanisław, 243. Niementowski Konstanty, 244. Nowicki Julian, 245. dr. Nawrotek Apoloniusz, 246. Nowak Stanisław, 247. Nęcek Stanisław, 248. Ney Ewa, 249. Nowiński Aleksander Jan, 250. Niedzielski Aleksander, 251. Ogrodowczyk Jadwiga, 252. dr. Ostrowski Hilary, 253. Ormizowski Rudolf, 254. Orlewicz Tadeusz, 255. Opolski Józef. 256. Pannenko Hanna, 257. dr. Podolecki Stanisław, 258. Pilh Tadeusz, 259. Pięta Władysław, 260. dr. Proniewski Jerzy, 261. dr. Paluch Emil, 262. Pyszel Adam, 263. Pałaszkiewicz Alina, 264. inż. Puławski Zygmunt, 265. Plich Irena, 266. Posłuszny Zygmunt Jan, 267. Pilarski Franciszek, 268. Piotrowski Antoni, 269. Pawełczyk Korneliusz, 270. Piękosz Jan, 271. Richter Aleksy, 272. Rosiak Jan, 273. dr. Rąpała Eugeniusz, 274. Rajska Wanda, 275. Rutkowska Elżbieta, 276. Rękawek Jan Stanisław, 277. Ryczko Andrzej, 278. Rędziński Józef, 279. Rudniak Eugeniusz, 280. Rusiniak Marian Wilhelm, 281. Rończkowski Bernard, 282. Słomka Tadeusz Mieczysław, 283. Świeżawski Bogusław, 284. Szelińska Bronisława, 285. dr Szwarc Antoni Herman, 286. Skalski Władysław, 287. Strzelbicki Augustyn, 288. Słochowska Paulina, 289. Szafrański Władysław, 290. dr Szuster Jadwiga, 291. Szyszmołkin Olga, 292. dr. Świtalski Zbigniew, 293, Szymanowski Marian, 294. Szymiczek Eryk, 295. Sołtysik Irena, 296. Szczepański Marian, 297. Szczyrba Teofil, 298. Szymichowska Maria, 299. Śnitko Gwidon, 300. Szablewski Władysław, 301. Szareyko Henryk, 302. Seredyński Stanisław, 303. Stępień Henryk, 304. Szymnik Jan, 305. Szczepański Franciszek, 306. Szulc Zbigniew, 307. Stala Maria, 308. (...), 309. Strzałkowski Józef, 310. dr. Szymanowski Mieczysław, 311. Turcza Jan, 312. Tatar Józef, 313. Tomczyk Tadeusz, 314. Tolak Mieczysław, 315. Tyborski Konstanty, 316. Walewski Wacław, 317. Wieczorek Janusz Stanisław, 318. Wróblewski Jan, 319. Wojtkowiak Wacław, 320. Wojciechowski Roman, 321. Wendt Kazimierz 322. Wystański Wacław, 323. Wójcicki Bronisław, 324. Woźniakowski Dariusz, 325. Walisko Szymon, 326. Wiszniowski Witold, 327. Winiarski Kazimierz, 328. Wojciechowski Stanisław, 329. Wójcik Wincenty, 330. Wira Wincenty, 331. Żeglicki Stanisław, 332. Zieliński Stanisław, 333. Zieliński Ludwik, 334. Zielenkiewicz Władysława, 335. Zajdel Władysław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II-gi

336. Hetmański Edward, 337. Nowok Alfons, 338. Osiński Konstanty, 339. Śmiałowska Teresa, 340. Toliński Szczepan, 341. Tront Karol.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

342. Arcimowicz Franciszka, 343. Brzezińska Natalia Władysława, 344. Bański Adam, 345. Bienek Józef, 346. dr. Buzath Maria, 347. Ceglarski Alojzy, 348. Czekalska Maria, 349. Czostkiewicz Piotr, 330. Drohomirecki Włodzimierz, 351. Feliksiak Zygmunt, 352. Frąckowiak Stanisława, 353. Gąsiorowski Adam, 354. Gronek Stanisław, 355. Grzelczak Zygmunt, 356. Gorzawski Jan, 357. Hansel Wiktoria, 358. Hulok Henryk, 359. Henzel Anna, 360. Jesiołkiewicz Tadeusz, 361. Jeleń Janusz, 362. Jóźwiak Wojciech, 363. Jarosiński Zygmunt, 364. Kober Wiktoria, 365. Krakowiak Antonina, 366. Kobus Bolesław, 367. Kowalski Tadeusz, 368. Karlicka Weronika, 369. Krześniak Władysław, 370. Kotarski Stefan Piotr, 371. Kazimierski Alojzy, 372. Klaja Franciszek, 373. Kowol Albert, 374. Kwiecień Józef, 375. Kowalkowski Wincenty, 376. Kratzmann Wiktoria, 377. Łukasik Tadeusz, 378. Musiuk Aleksander, 379. Maciejewski Łucjan, 380. Miklaszewski Władysław, 381. Miszczak Maria 382. Michalczyk Janina, 383. Marek Salomea, 384. Mazurek Stanisław, 385. Malok Teodor, 386. Mędrzak Filip, 387. Niewiarski Jakub, 388. Popławska Janina, 339. Pachowski Mieczysław, 390. Pichura Ewald, 391. Papuga Antoni, 392. Stęclik Jan, 393. Strojek Kazimierz, 394. Suwała Piotr, 395. Schuttenberg Helena, 396. Sochacka Kazimiera 397. Taczała Feliks, 398. Walędziak Ludwika, 399. Wasilewska Stanisława, 400. Wójcik Stefan, 401. Wieleński Wiktor, 402. Walasek Karol, 403. Władomirski Tadeusz, 404. Witek Maria, 405. Zglinicki Mieczysław, 406. Zielińska Bernardyna, 407. Zieliński Jan, 408. Żebrowski Franciszek.