Monitor Polski

M.P.1947.78.518

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 25 kwietnia 1947 r.

Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych - za zasługi położone na polu współpracy polsko-jugosłowiańskiej zostają odznaczeni następujący obywatele jugosłowiańscy:
ORDEREM ODRODZENIA POLSKA II KL.

1. Pucar Djuro.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.

2. Humo Avdo.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL.

3. prof. Babić Ante,

4. Cnobrnja Bogdan,

5. Srzentić Vojislav,

6. Veivoda Ivo.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

7. Pawlić Stane.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kovaćević Radivoj.