Monitor Polski

M.P.1947.131.814

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 7 października 1947 r.

Na wniosek Zarządu Głównego Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację - za wybitny udział w walce konspiracyjnej z okupantem - odznaczony zostaje:
KRZYŻEM GRUNWALDU III KL.

Pośmiertnie

Degler Arkadiusz.