Monitor Polski

M.P.1947.131.821

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 27 września 1947 r.

Na wniosek Ministra Komunikacji - za sprawną i ofiarną pracę na powierzonym mu stanowisku - odznaczony zostaje:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Kowalski Stanisław.