Monitor Polski

M.P.1947.127.797

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 16 września 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku - odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Piszczek Maria, 2. Piszczek Stanisław.