Monitor Polski

M.P.1947.81.550

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 5 maja 1947 r.

Na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej za przeżycie w jednym związku małżeńskim przeszło 50 lat odznaczone zostają następujące osoby:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błońska Julianna, 2. Błoński Antoni, 3. Borkowska Marianna, 4. Borkowski Marcin, 5. Cendrowska Konstancja, 6. Cendrowski Aleksander, 7. Chłystek Zofia, 8. Chłystek Antoni, 9. Chaba Piotr, 10. Chaba Małgorzata, 11. Dałkiewicz Jan, 12. Dałkiewicz Antonina, 13. Gajewska Zofia, 14. Gajewski Jan, 15. Gonstoł Michał, 16. Gonstoł Apolonia, 17. Gromek Eleonora, 18. Gromek Konstanty, 19. Jasińska Franciszka, 20. Jasiński Aleksander, 21. Jabłońska Katarzyna, 22. Jabłoński Andrzej, 23. Kubiszewski Andrzej, 24. Kubiszewska Józefa, 25. Kwiatkowska Otylia, 26. Kwiatkowski Józef, 27. Lutyńska Michalina, 28. Lutyński Jan, 29. Mazurek Michał, 30. Mazurek Marianna, 31. Nowicki Antoni, 32. Nowicka Józefa, 33. Nadolski Józef, 34. Nadolska Julianna, 35. Osińska Weronika, 36. Osiński Michał, 37. Przygoda Marianna, 38. Przygoda Filip, 39. Pszczółkowska Aleksandra, 40. Pszczółkowski Józef, 41. Puzowski Władysław, 42. Puzowska Maria, 43. Ruszkowski Antoni, 44. Ruszkowska Julia, 45. Rudowski Antoni, 46. Rudowska Rozalia, 47. Rzymowski Franciszek, 48. Rzymowska Marianna, 49. Sadowski Franciszek, 50. Sadowska Anna, 51. Sarnecki Józef, 52. Sarnecka Małgorzata, 53. Siekiera Katarzyna, 54. Siekiera Józef, 55. Siedlecka Marta, 56. Siedlecki Józef, 57. Seweryniak Józefa, 58. Seweryniak Jakub, 59. Sobielarska Józefa, 60. Sobieralski Kazimierz, 61. Stanicka Antonina, 62. Stanicki Józef, 63. Tuszyński Teodor, 64. Tuszyńska Marta, 65. Wojciechowska Agata, 66. Wojciechowski Paweł, 67. Zielińska Marianna, 68. Zieliński Feliks, 69. Zawadzka Marianna, 70. Zawadzki Wawrzyniec.