Monitor Polski

M.P.1947.77.503

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 25 kwietnia 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim. (R. 680/47)
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Topór Michał.

2. Topór Bronisława.