Monitor Polski

M.P.1947.103.677

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 2 lipca 1947 r.

Na wniosek Ministerstwa Skarbu za ofiarne pełnienie obowiązków służbowych odznaczony zostaje:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pośmiertnie

Ircha Ludwik.