Monitor Polski

M.P.1947.131.816

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 15 października 1947 r.

Na wniosek Centralnego Komitetu Wykonawczego P.P.S. - za długoletnią pracę w redakcji "Robotnika" i wierność ruchowi robotniczemu - odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Klim Czesław, 2. Komorowski Józef, 3. Łaśkowski Alfred, 4. Stańczykowski Bolesław.