Monitor Polski

M.P.1947.131.819

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 15 października 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie - za długoletnią pracę na polu kulturalno-artystycznym - odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Górzyński Władysław,

2. Rasiński Gustaw.